Kuka päättää sinun elämästäsi?

”No jos pitää puhua työnantajasta pahaa, niin eiks sitä voi sit mennä sinne feisbuukkiin vaikka anonyymisti ja kirjoittaa vaikka Aku Ankkana” / Tuulikki Ukkola (kok)

Suosittelen jokaista miettimään sitä, minkälaisten ihmisten haluaa päättävän asioista eduskunnassa. Vaalit ovat 17.4. Silloin on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa.

Östersundom on suuri mahdollisuus

Avoin kirje Östersundomin kaavoittajille
Östersundomin metron hinnalla (700 miljoonaa euroa) voidaan saattaa enemmän ihmisiä joukkoliikkenteen pariin kuin nyt esitetyssä metro-linjauksessa. Kivekäs – Kauppinen – Särelä -joukkoliikennesuunnitelma on linjaukset jotka palvelevat mahdollisimman suurta väestöä ja liikennemääriä.
Joukkoliikennesuunnitelma sisältää raititiotieverkon laajentamisen Östersundomiin, Vantaalle ja Espooseen sekä lisäraiteita Helsinkiin: Jokeri, Tiederaitiotie, Vantaan raitiotie sekä näihin yhteys Östersundomista. Sillä tarjotaan myös huomattava määrä laadukkaita poikittaisyhteyksiä koko seudulla. Esimerkiksi Tikkurila-Aviapolis, Pasila-Kumpula, Haaga-Viikki ja Otaniemi-Pasila. Tämä hillitsee ruuhkautumista poikittaisväylillä tehokkaasti.
Östersundom on hyvä esimerkki alueesta, jonka matkoista jo suurin osa suuntautuu muualle kuin keskustaan. Keskustaan matkaa aamun ruuhkatunnissa vain 21% liikkujista, kun muualle Helsinkiin ja Vantaalle on matkalla 50%. Metro ei siis palvele suurinta osaa liikkujista.Tarjoamalla Östersundomista keskustan suuntaan huomattavasti metroa edullisempi ratikkayhteys voidaan säästyneillä rahoilla tarjota kattava ratikkatarjonta muun Helsingin ja Vantaan suuntaan – suuntiin joihin 50% matkustajista suuntaa.

Poikittaisliikenne muodostaa jo suuren osan liikenteestä, ja esimerkiksi kehä III:n ruuhkautumisen arvioidaan kasvavan 100 prosenttia 20-30 vuoden sisällä. Joukkoliikennejärjestelmän suurin haaste on tarjota tehokkaita poikittaislinjoja. Bussi-jokeri on hyvä alku, mutta vain alku.

Metro on erinomainen joukkoliikennemuoto. Se on luotettava, nopea, ja ennen kaikkea sen kapasiteetti on todella suuri. Jos metrolla on paljon matkustajia, se ei edes maksa kauheasti matkustajaa kohden. Östersundomissa ei kuitenkaan ole paljon matkustajia. Suunniteltu metro tarjoaa ruuhkatunnissa 8610 matkustajapaikkaa Helsingin suuntaan, kun käyttäjiä on vain 3500 – 4500.

Joka tapauksessa Jokerin, Tiedelinjan ja Vantaan raitiotien suunnittelua on syytä aktiivisesti jatkaa, vaikka Östersundomin raitiotietä ei rakennettaisikaan. Nämä suunitellut hankkeet eivät kilpaile raskaiden raiteiden kanssa, vaan ovat niitä täydentävä poikittaislinjaverkosto.
Kaavakartat linjauksineen sekä liikennemäärät, matka-ajat, kustannukset, liikennöintisuunnitelma sekä arviot matkustajamääristä löytyvät selvityksestä ”Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin – metron hinnalla” osoitteesta:http://www.sirunsivut.fi/d/Ostersundomin_liikennesuunnitelma.pdf
Lisätietoja:
Otso Kivekäs, FM: otso.kivekas@iki.fi, 044-333 6338
Sirpa Kauppinen, ympäristötekniikan M.Sc.: siru@iki.fi, 040-540 4691
Mikko Särelä, DI: mikko.sarela@gmail.com, 044-299 2116
Jakelu: Kaavoittajat, kaupunkien johto, maankäytön suunnittelu, kaupunginhallitukset ja kaupunkisuunnittelun lautakunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Sipoo) sekä media.

Östersundom tarjoaa loistavan mahdollisuuden aloittaa pääkaupunkiseudun poikittaisen raideverkoston rakentaminen. Suunnitellun metrolinjan jatkon kustannuksella voitaisiin rakentaa pikaratikkaverkko, joka palvelee merkittävästi suurempaa osaa Östersundomin asukkaista kuin metro.

Poikittainen ratikkalinjasto osana seudun raideliikennejärjestelmää

Östersundomista lähteviä linjoja on kolme: Vantaan ratikka, joka haarautuu lentoasemalle ja Myyrmäkeen, Östersundomiin asti jatkettu Jokeri ja Tiederatikka. Nämä ratikkalinjat tarjoavat suorat yhteydet noin 200 000 asukkaan ja 200 000 työpaikan lähelle – ja lisäksi nopeat yhteydet Helsingin keskustaan vaihdolla metroon Itäkeskuksesta, tai junaan Tikkurilasta. Opiskelijoitakaan ei ole unohdettu, sillä ratikkaverkko tavoittaa Viikin, Kumpulan, Meilahden, Otaniemen yliopistokampukset ja useita ammattikorkeakoulujen kampuksia mm. Kumpulassa, Meilahdessa, Myyrmäessä ja Leppävaarassa.

Arvioidut matka-ajat ja vuorovälit 

Suunnitelmasta ja ideasta vastuullisia ovat Siru Kauppinen ja Otso Kivekäs ja minä. Kuvat: Otso Kivekäs.

 

KELA syrjii isiä

Vaimoni sai tällä viikolla kirjeen Kelalta. Minulle ei ole tullut asiasta minkäänlaista viestiä.

Tietoa isäkuukaudesta

Perheenne vanhempainrahakautta on jäljellä noin x kuukautta. Nyt on aika miettiä isäkuukauden pitämistä.

Luetaanpa uudestaan. Kela siis lähestyy vaimoani kirjeellä, jossa kerrotaan mahdollisuudesta isäkuukauden käyttämisestä. Isäkuukauden käyttäjä, eli minä, ei sen sijaan saa Kelalta mitään viestiä. Miten tällainen on mahdollista?

Näin tyhmempi voisi kuvitella, että isät käyttäisivät isävapaitaan enemmän, mikäli heitä lähestyttäisiin suoraan ja muistutettaisiin siitä kuinka ainutlaatuinen mahdollisuus on kyseessä. Sen sijaan Kela ylläpitää vanhanaikaista sukupuolijaottelua, jossa perhe ja koti on naisen valtakunta, johon miehellä on osaa vain naisen apulaisena.

Lapsia koskevat tiedonannot tulee osoittaa joko sille vanhemmalle, jota asia koskee, tai sitten molemmille. On aika luopua ajatuksesta, että äiti on lapsen ensisijainen huoltaja.