Leikkipuistot ja -paikat Helsingin matkailuvalteiksi

Helsingin matkailullista vetovoimaa koskevassa keskustelussa on korostettu muun muassa kaupunkikulttuurin (HS Kaupunki 4.8.), historian (HS Mielipide 7.8), insinööriosaamisen (HS Mielipide 8.8) sekä asiakkaiden kuuntelemisen (HS Mielipide 10.8.) merkitystä. Helsingissä toimiva liki 300 korkeatasoisen leikkipuiston ja -paikan verkosto voisi pienellä panostuksella yhdistää kaikki nämä matkailuvaltit.

Lapsiperheiden elämää rytmittävät lomallakin monet rutiinit. Siksi he tarvitsevat matalan kynnyksen levähdys- ja leikkipaikkoja, joissa he voivat viihtyä, syödä ja käydä wc:ssä. Helsingin leikkipaikkojen ja -puistojen verkostossa on kuitenkin yksi merkittävä puute: ydinkeskustan leikkipaikkoihin joutuu erikseen lähtemään. Keskustan vetovoimaisuutta lapsiperheille voitaisiin parantaa rakentamalla pienet leikkipaikat muun muassa Narinkkatorille, Rautatientorille ja Esplanadille. Talvisin keskustassa voisi olla pulkkamäki.

sevilla leikkipuisto

Alameda de Herculer -aukion leikkipaikka tuo elämää suurelle aukiolle ympäri vuoden.

 

Myös olemassa olevien leikkipuistojen ja -paikkojen saavutettavuutta voitaisiin parantaa. Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston uudessa Lasten Helsinki -karttaesitteessä listataan vain 10 leikkipuistoa. Näiden puistojen väliin jää alueita, joiden leikkipuistoista ja -paikoista löytyy tietoa lähinnä paikallisille asukkaille suunnattujen internetsivujen kautta. Lähiöt rajautuvat kokonaan kartan ulkopuolelle, vaikka niissäkin on runsaasti leikkipaikkoja ja vilkasta puistotoimintaa. Leikkipuistoista ja -paikoista tulisikin laatia karttaesite, joka antaisi nopealla vilkaisulla selvän viestin: väsymyksen yllättäessä maksuton levähdyspaikka on aina korkeintaan muutaman korttelin päässä.

Leikkipuistoihin ja -paikkoihin panostamalla voitaisiin markkinoida myös suomalaista elämäntapaa, sosiaalisia innovaatioita, insinööriosaamista ja muotoilua. Kaikille avoimina tiloina leikkipuistot tarjoavat matkailijoille tilaisuuden tutustua paikallisten asukkaiden arkeen sekä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ”suureen kertomukseen”, jossa lapsilla on kansainvälisesti vertaillen tasa-arvoiset lähtökohdat. Leikkipuistojen ja -paikkojen nostaminen matkailuvaltiksi tukisi siten lapsi- ja perhemyönteistä Suomi-kuvaa, jota kansainväliset analyysit ja vertailut ovat pohjustaneet.

Salla Jokela ja Mikko Särelä toimivat kaupunkiakatemian koordinaattoreina Helsingin yliopistossa ja Aalto Yliopistossa

 

Täydennysrakentamista Munkkiniemeen

Huomenna lautakunnan listalla käsitellään isoa täydennysrakentamishanketta Munkkiniemen peruspiirissä. Pohjola-talon ympäristöön Huopalahdentien ja Lapinlahdentien varteen suunnitellaan uusia asuntoja noin 900 asukkaalle. On erinomainen asia, että aluetta täydennysrakennetaan. Huopalahdentie on luonteva suunta kasvattaa kantakaupunkia.

1449369947898

Pohjola-talon ympäristöön on suunniteltu tornitaloja

Valitettavasti suunnitelmassa on myös isoja puutteita, jotka sopisi korjata. Alueen rakentamistehokkuus jää kovin alhaiseksi. Korttelitehokkuus vain noin kaksi, mikä on uuden yleiskaavan kohdalla kantakaupungin rakennustehokkuuden alarajalla. Keskeisillä paikoilla pitäisi pyrkiä selvästi tiiviimpään ratkaisuun ja Huopalahdentie, jos mikä on keskeinen paikka. Tulevaisuudessa pikaratikka Myyrmäkeen kulkee tätä reittiä.

Siksi suunnittelussa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota Huopalahdentien varteen. Yleiskaavatyössä on etsitty erilaisia korttelimalleja, joilla voidaan tehdä tiivistä urbaania rakentamista bulevardin varrelle ja valitettavasti tässä esityksessä nämä hyvät ajatukset on heitetty pihalle.

Screen Shot 2015-12-07 at 11.06.45 AM

Huopalahdentien varresta ei tällä suunnitelmalla saada urbaania sitten millään. Erityisen hienon loppusilauksen luo se, että tontin pohjoisosa on varattu isolle parkkihalliin johtavalle rampille, joka varmistaa sen, ettei virheitä edes voi tulevaisuudessa korjata. Tämän voisi korjata samantien siirtämällä ramppia vähän itään, kuvassa alemmas, ja kaavoittamalla yhden talon lisää rampin ja kadun väliin. Lisää asukkaita ja parempi katukuva – kaikki voittaisivat.

Vertailun vuoksi havainne yleiskaavatyössä tehty kuva korkeasta rakentamisesta bulevardin varrelle ja näkökulma Pohjola-talolle suunnitellusta Huopalahdentiestä.

Jostain syystä suunnittelija on unohtanut autot Huopalahdentien katumaisemasta

Jostain syystä suunnittelija on unohtanut autot Huopalahdentien katumaisemasta

Kadulla liikkuvan näkökulmasta Pohjola-talon kortteleissa on taloja sikin sokin eikä niistä muodostu minkäänlaista urbaania tilaa. Pienet nurmikkokaistaleet talojen ja Huopalahdentien välissä sopivat pienelle urbaanille sivukadulle, mutta eivät vilkkaalle pääkadulle, jossa ne vain heikentävät kadun elinvoimaisuutta.

Pohjola-talon suunnitelma muistuttaa monessa suhteessa Jing Jangia, mutta on yhtäaikaisesti vähemmän tiivis, luo huonompaa katutilaa ja tarjoaa heikommat virkistysmahdollisuudet korttelipihalla.

Yhteenvetona: täydennysrakentaminen Pohjola-talon kortteliin on erinomainen asia. Olisi toivottavaa, että suunnitelma olisi tiiviimpi ja huomioisi sen, että Huopalahdentien tulisi tulevaisuudessa olla alueen urbaani pääkatu.

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.12.2015

Keskustelimme lautakunnassa kaavoituksesta ja näyttäisi siltä, että tänäkin vuonna päästään kaavoituksessa kaupungin asettamaan tavoitteeseen. Lähivuosina rakentaminen ei siis jää kiinni voimassaolevien asemakaavojen puutteesta. Seuraavaksi pitää sitten saada  kuntoon uusien alueiden infran rakentaminen ja tonttiluovutus, niin ettei rakentaminen jää uupumaan kaupungin puutteellisesta toiminnasta johtuen.

Mellunmäentie: rakennusoikeus vähenee suunnitellusta 500k-m2, ratikoille omat kaistat Mellunmäentielle. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Stansvik päätettiin esitetyn mukaan.

Keski-Vuosaari Pienen Villasaaren tie 4:n asemakaavan muutos päätettiin esityksen mukaan.

Vartiosaaren osayleiskaavassa Eija Loukoila esitti, että asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että Vartiosaarta kehitetään viher- ja virkistysalueena sekä houkuttelevana matkailukohteena. Lautakunta päätti äänin 7-2 kaavoitusta jatketaan viraston esityksen mukaisesti.

Minä esitin, että Vartiosaaressa otetaan käyttöön viherkerroin -menetelmä ja tämä hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän tavoitteena on varmistaa riittävän viherpinta-alan säilyttäminen rakennetulla alueella. Viherkerroin on käytössä mm. Berliinissä, Malmössä, Seattlessa ja Torontossa. Helsingissä menetelmää on kokeiltu Kuninkaantammentien ympäristössä.

Viherkertoimeen pisteitä antavat elementit jakaantuvat viiteen luokkaan: säilytettävä kasvillisuus ja maaperä, istutettava ja kylvettävä kasvillisuus, pinnoitteet, hulevesienhallintarakenteet ja bonuselementit. Tavoitteena on se, että rakennetussa ympäristössä voidaan ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluita.

Maaliikennekeskuksen alueen asemakaavan muutosluonnos hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaisenaSchenkenin toiminta alueella on jo lakannut toimitiloja lukuunottamatta. Hallit puretaan ensi kesään mennessä.

Kaava on yksi parhaista, joita olen lautakunta-aikanani nähnyt, mutta parannettavaakin löytyy. Muutamia huomautuksen kohteitakin silti löytyi. Keskusaukio on aukioksi liian iso, mutta voisi toimia puistona tai muuten monipuolista toiminnallisuutta sisältävänä kohteena.

Liiketiloja saattaa olla kaavassa liikaa suhteessa alueen väestöön ja niiden rajaus tarkoittaa sitä, ettei keskus houkuttele Metsäläntiellä kulkevaa väestöä eikä välttämättä toimi myöskään Metsäläntien pohjoispuolelle joskus rakentuvan kaupunginosan luontevana kaupallisena keskuksena. Huolena on se, että alueen väestöpohja ei riitä ylläpitämään niitä palveluita, joita tällaiseen paikkaan toivottaisiin.

Malmi jäi viikoksi pöydälle. Kaavarungon jälkeen virasto tekee joukon selvityksiä, jotka valmistuvat syksyksi 2016. Mikäli lautakunta hyväksyy kaavarungon, kaavoitus alkaa 2016 ja asemakaavat osa-alueittain valmistuvat 2018-2035. Raitiotien aikataulu: 2016-2017 yleissuunnitelma, 2017 poliittinen käsittely, hankesuunnitelma 2018-2019 ja hankepäätös 2020.

Hämeentie, saimme lisätietoa Teollisuuskadun ja Mäkelänkadun ja Sörnäisten rantatien reiteistä. Virastossa on arvioitu tarkemmilla risteyskohtaisilla tutkimuksilla liikenteen toimivuutta ja todettu, että alueen kapasiteetti riittää välittämään nykyisen henkilöautomäärän verkossa.

Muita huomioita: Hämeentiellä ratikan raiteet uusitaan joka tapauksessa lähivuosina. Uusiminen maksaa noin 8M€ ja hintaero nykyisen ratikkakaistan uusimisen ja Hämeentien liikennesuunnitelman mukaisen uusimisen välillä on noin miljoona euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että Hämeentien joukkoliikennekadun kokeileminen tuottaisi kaupungille 8 miljoonan ylimääräiset kustannukset ja sen lisäksi joukkoliikenteen liikennehyödyt jäisivät lähes kokonaan saamatta.

Pysäköintipolitiikan toteutus etenee pala palalta. Lautakunnan taannoinen päätös nostaa asukaspysäköinnin hintoja suunniteltua hitaammin tuottaa hankalan tilanteen, jossa samassa talossa asuvista autonkäyttäjistä satunnaiskäyttäjä joutuu maksamaan muutamassa tunnissa saman kuin asukaspysäköintitunnuksen haltija kuukaudessa. Asukaspysäköintimaksujen jättäminen kovin alhaiselle tasolle (nyt 18€/kk) oli ilmiselvä virhe. Tähän varmaankin palataan vielä tulevaisuudessa.