7.4.2010 1 By admin

Tämän ei pitäisi yllättää ketään: mitä enemmän asukkaita ja työntekijöitä per neliökilometri, sen vähemmän autoja. (http://escholarship.org/uc/item/2b76f089)
Vaikutus näyttäisi olevan erityisen voimakas ainakin 3500-400 asukasta ja työpaikkaa per neliökilometri tiheyteen asti ja jatkuvan voimakkaana vielä senkin jälkeen.

Alhaisen väestötiheyden tuomalla autoistumisella ei ole pelkästään kasvihuonepäästöjä lisäävä vaikutus, vaan sen on todettu lisäävän mm. liikalihavuutta, stressiä ja lasten mielenterveysongelmia.