27.1.2010 3 By admin

Nopea laskutoimitus: Pääkaupunkiseudun arvioidaan kasvavan 300 000 hengellä seuraavan muutaman vuosikymmenen aikana. Jos nämä ihmiset asuvat nykyisen Helsingin seudun tiheydellä (450 as/km2), niin uutta samalla tiheydellä rakennettua tilaa tarvitaan 666km2. Jos samat ihmiset asuvat pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) keskimääräisellä asukastiheydellä (1350as/km2), uutta rakennettua tilaa tarvitaan 222km2. Mikäli asukastiheys on Helsingin luokkaa (2800as/km2), tilaa tarvitaan 107km2 ja jos asukastiheys on 13000as/km2, mikä vastaa Hernesaaren ja Jätkäsaaren kaavoitussuunnitelmia (matalalla keskustamaisella kaavoituksella), tilaa tarvitaan 23km2. Pariisin kaupungin asukastiheydellä (25000as/km2) tilaa tarvitaan vain 12km2.

Nämä pinta-alat vastaavat seuraavan säteen kokoisia ympyröitä:
Helsingin seutu: 15-kilometrin säteellä piirretty ympyrä
Pääkaupunkiseutu: 8,5-kilometrin säteellä piirretty ympyrä
Helsinki: 5,8-kilometrin säteellä piirretty ympyrä
Kantakaupunki: 2,7-kilometrin säteellä piirretty ympyrä
Pariisi: 1,95-kilometrin säteellä piirretty ympyrä

Mikä näistä vaihtoehdoista kuulostaa houkuttavimmalta?