13.9.2009 1 By admin

”For years now, many businesses and individuals in the United States have been relying on the power of government, rather than competition in the marketplace, to increase their wealth. This is politicization of the economy. It made the financial crisis much worse, and the trend is accelerating.” Tyler Cowen New York Timesissa.

Markkinataloudessa yritysten on tarkoitus pärjätä sillä, että ne tuottavat asiakkaille parempia ja/tai halvempia tuotteita kuin kilpailijat. Keino tämän tekemiseen on uusien ideoiden keksiminen.

Toinen tapa yritykselle pärjätä ja tehdä voittoa on se, että yritys marssii lainsäätäjän pakeille ja houkuttelee tämän joko suoraan antamaan rahaa, tai sitten muuttamaan lakeja siten, että yritys saa itselleen markkinoilla paremman aseman. Tämä voi tapahtua siten, että kilpailijoiden asemaa heikennetään (esimerkkinä vaikkapa historiallinen Lidl-ketjun kyvyttömyys saada kaavoituksessa paikkoja kaupoilleen). Tällainen ei kuulu markkinatalouden piiriin, vaan markkinoiden politisoitumisen piiriin. Valitettavasti keino tuntuu olevan yrityksille varsin tehokas ja yhteiskunta on etenemässä kohti suurempaa markkinoiden politisoitumista. Hyviä ajatuksia kytköksien vähentämiseksi kaivataan – vaalirahoituksen avoimuus on hyvä, muttei todennäköisesti riittävä askel.