9.7.2009 0 By admin

Suomessa on merkittävä määrä työelämästä syrjäytyneitä, joista moni saa toimeentulotukea. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimeiseksi vaihtoehdoksi, kun muita tulonlähteitä ei ole riittävästi. Valitettavasti toimeentulotuki on samalla tehty sellaiseksi, että se estää ihmistä nousemasta omilleen. Vai miltä seuraavat huomiot kuulostavat?

Jos toimeentulotukea saava löytää lyhyen työkeikan tai osa-aikatyön, joka antaa hänelle kokemusta ja voi poikia lisää töitä tulevaisuudessa, ei hän saa tästä keikasta senttiäkään lisärahaa. Jokainen euro, jonka ansaitsee, on pois toimeentulotuesta. Lisäksi tuloja arvioitaessa ei oteta huomioon kaikkia kuluja, joita työn tekemisestä syntyy. Tällöin toimeentulotuella olevan ihmisen efektiivinen veroprosentti on yli sata, eli työllä ansaittu palkka vähentää käytettävissä olevaa rahamäärää. Toimeentulotukiasiakkaat ovat pahimmassa tuloloukussa oleva ihmisryhmä. Mihin jäi se periaate, jonka mukaan jokaisesta ansaitusta eurosta pitää jäädä työn tekijän käteen rahaa.

Opiskeleminen on tärkeää ihmisen mielenterveydelle ja itsetunnolle. Se parantaa ihmisen mahdollisuuksia hankkia työtä ja ansaita elantonsa. Valitettavasti Suomessa toimeentuloasiakkaalta evätään mahdollisuus tähän. Kaikista pahinta sosiaaliturvajärjestelmän näkökulmasta on omatoiminen aktiivisuus. Esimerkiksi avoimessa yliopistossa opiskeleva ei ole oikeutettu opintotukeen eikä toimeentulotukeen.

Jos syrjäytymistä halutaan oikeasti ehkäistä, niin työttömän omasta aktiivisuudesta pitäisi palkita, ei rangaista.

Viime vuonna Suomessa toimeentulotukea sai runsaat 400 000 kotitaloutta.