Asuntoja Kulosaaren sillalle

Helsingin seutua vaivaa asuntopula. Kaikista suurin pula on kantakaupunkiasumisesta. Iso joukko helsinkiläisiä haluaa asua urbaanissa kaupungissa eikä sitä ole rakennettu kovin paljoa lisää viime vuosikymmenien aikana. Meidät on siis päässyt yllättämään pula, joka näkyy nousevina hintoina.

Samalla kantakaupungin asuntorakentamisesta on tullut Helsingissä kasvua ylläpitävä voima. Rakentaminen ja sen tuottama kulutus tuovat rahaa paikalliseen talouteen ja tarjoavat näin runsaasti uusia työpaikkoja. Urbaani ympäristö tarjoaa yrityksille hyvän paikan kasvaa ja verkostoitua. Riittävän laadukas kohtuuhintainen asuntotarjonta on edellytys sille, että kaupunki houkuttelee kasvuyritysten tarvitsemaa työvoimaa.

Siksi on tärkeää löytää uusia rakennuskohteita, joilla kantakaupunki voi laajeta ja tarjota hyvän elämän nykyistä useammalle ja kaupungille menestyvän talouden.

Screen Shot 2016-03-07 at 7.40.21 PM

Kantakaupunkia voidaan jatkaa Kalasatamasta itään rakentamalla Kulosaaren sillan täyttömaalle. Muutamalla korttelilla Kulosaaren sillan varressa saadaan asuntoja parille tuhannelle asukkaalle ja samalla alueen kävely- ja pyöräilyolosuhteita voidaan parantaa rakentamalla silta Sörnäistenniemelle.

Asuntopulan ratkaiseminen vaatii runsaasti lisää kaupunkia. On aika kääriä hihat ja ryhtyä rakentamaan.

Screen Shot 2016-03-07 at 7.44.45 PM

Ehdotettu rakentaminen on jo nykyään täyttömaata, joten salmea ei tarvitse kaventaa. Näin myöskään Vanhankaupunginlahden veden vaihtuminen ei vaarannu.