Asuntojen kokosääntelyn vaarat

7.5.2012 10 By admin

Sääntelyä harjoitetaan yleensä ylevistä syistä. Näin on myös Helsingin harjoittaman asuntojen kokosääntelyn kohdalla. Vanhassa järjestelmässä kaupunki määräsi kullekin rakennukselle asuntojen keskikoon. Tämä on ongelmallista monestakin syystä.

Yksi seuraus on ollut se, ettei alle 50m2 kaksioita kannata oikein rakentaa, kun vastineeksi pitää rakentaa aina yksi vielä suurempi asunto. Toinen vähemmän julkisuudessa ollut ongelma on se, että kerrostaloa rakennettaessa käytössä on yksi lamelli eli tietyn muotoinen alue, josta asuntojen pohjakaavat tulee rakentaa. Keskikokovaatimus rajoittaa voimakkaasti sitä, minkä muotoisia palikoita lamellista voidaan lohkaista asunnoille ja näin järkevää asuntosuunnittelua.

Helsingissä ollaan siirtymässä uuteen aikakauteen asuntojen kokosääntelyssä. Itse olisin valmis luopumaan asuntojen koon sääntelystä kokonaan, mutta tähän ei ole ollut valtuustossa valmiutta. Uudistusta on tehty tavoitteena lopettaa keskikoon sääntely, mutta vaatia silti perheasuntoja. Käsittelyssä oleva Maankäytön ja Asumisen ohjelma sanoo seuraavaa:

Perheasuntojen osuus tulee olla 40–50 % valmistuneista asunnoista.

  • Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien asuntokohteiden rakennusoikeudesta keskimäärin 60–70 % toteutetaan perheasuntoina (50–60 % asunnoista). 
  • Kerrostalotuotannossa sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona toteutettavien asuntokohteiden rakennusoikeudesta keskimäärin 40–50 % toteutetaan perheasuntoina (30–40 % asunnoista).

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutusehtoihin. Valtion omistamalla ja yksityisellä maalla käytetään asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta.

 Kaupunkisuunnitteluvirasto on tulkinnut keskipinta-alatyöryhmän tuloksia seuraavasti:

Keskipinta-alatyöryhmän suosituksen mukaan asunnoista puolet tulee olla perheasuntoja. Näiden asuntojen keskipinta-ala tulee olla vähintään 80 h-m2. 

Tässä nyt mennään ojasta allikkoon. Kuten kaikki muistavat, tätä säännöstelyä harjoitetaan siksi, että pienistä asunnoista on pula ja siksi saa paremman katteen kuin suurista asunnoista. Poliitikot haluavat kuitenkin varmistaa, että kaikilla alueilla on myös perheasuntoja, joten niitä vaaditaan tontin luovutusehdoissa. Samalla olisi kuitenkin tärkeää, että pienten asuntojen koon kytkös perheasuntoihin purettaisiin – saataisiin edes yksi pieni osa tästä kokonaissääntelystä purettua.

Otetaan esimerkiksi vaikka 1200m2 kokoinen kerrostalo. Vaihtoehdossa 1. puolet asunnoista on 80m2 ja puolet 40m2 eli 10 perheasuntoja ja 10 pientä asuntoa. Jos rakennuttaja rakennuttaa pienet asunnot 20m2 kokoisina, tulee tämän rakentaa 12 perheasuntoa ja 12 yksiötä. Ensimmäisessä vaihtoehdossa niitä ”arvokkaita” neliöitä on 400 ja jälkimmäisessä 240. Käytetty asuntojen kokosääntely siis varmistaa, ettei pieniä (kipeästi tarvittuja) asuntoja rakennettaisi edelleenkään. (Luvut valittu ymmärtämisen helppouden näkökulmasta.)

Ylläolevan MA-ohjelman tekstissä on kuitenkin hitusen parempi ehdotus. Jos tietty osa kerrostalon rakennusoikeudesta tulee tuottaa perheasuntoina, silloin ei kytketä pienten asuntojen kokoa perheasuntojen määrään haitallisella tavalla. Tuosta ohjelmasta tulisikin poistaa suluissa olevat kohdat, joissa annetaan ymmärtää, että säännellään myös perheasuntojen osuutta kaikkien asuntojen määrästä. Ei kai se ole perheellisiltä pois, jos yhden 50m2 asunnon sijaan rakennetaan kaksi 25m2 asuntoa.

Käytän lopuksi palstatilaa korjaamaan yhden usein esitetyn väitteen, jonka mukaa perheasuntojen rakentaminen nostaisi alueen väestötiheyttä. Tämä pitää paikkaansa vain, mikäli niitä pienempiä asuntoja on riittävästi sinkuille ja lapsettomille, eivätkä nämä kilpaile perheasunnoista markkinoilla, tai sitten mikäli tällä politiikalla onnistutaan karkottamaan sinkut ja lapsettomat parit kauemmaksi Helsingistä.

Tässä on ajatuksessa on kaksi virhettä. Sinkuilla ja lapsettomilla pareilla on yleensä paremmin varaa maksaa asunnoista, joten näillä on paremmin varaa niihin lähellä keskustaa oleviin perheasuntoihin ja asuntojen kokosääntelyn vuoksi meillä on suuri pula pienistä asunnoista, eli yksin ja kaksin asuvat joutuvat vasten tahtoaan asumaan suuremmissa asunnoissa.