Postipuistosta tulee upea

Helsinki kaavoittaa tällä hetkellä todella upeaa kaupunkia Pohjois-Pasilaan. Lautakunnan listalla on tällä viikolla päätettävänä pohjoisin osa eli Maaliikennekeskuksen tarkistettu asemakaavaehdotus ja eteläisen osan asemakaavaluonnos.

Kaupungin ja luonnon ystäville luvassa on tiivistä nauhakaupunkia noin 12000 asukkaalle ja tuhansille työntekijöille.

Erityisesti kiitän sitä, että molemmat alueet muodostavat varsin selkeän rajan kaupungin ja keskuspuiston väliin. Tuo raja auttaa ihmisiä suunnistamaan ja hahmottamaan sitä mikä on minkäkin tilan käyttötarkoitus.

Screen Shot 2017-10-23 at 2.19.36 PM

Maaliikennekeskukseen tulee asuntoja noin 6000 asukkaalle

 

Tässä muutama huomio Maaliikennekeskuksen kaavan erinomaisista yksityiskohdista.

  • Asukasmäärän kasvu noin 6000:een nostaa liiketilojen kysyntää. Näin kaavan vaatimat liiketilat todennäköisemmin saavat kaupunkilaisille hyödyllistä käyttöä, kunhan alue kokonaisuudessaan rakentuu.
  • Liiketilojen sijoittelua on parannettu siten, että ensimmäiset liiketilat näkyvät Metsäläntieltä ja houkuttelevat paikalle myös ohikulkijoita
  • Alueella on pieniä kaupunkipuistoja kaavamerkinnällä ”istutettava alueen osa”. Ei enää tyhjiä kivisiä aukioita!
  • Julkisivut määrätään pääkadulla yhtenäisiksi ja suurpiirteisiksi ja muilla kaduilla yhden lamellin suuruisiin toisistaan poikkeaviin osiin. Näin saadaan tonttikaduille vaihteleva kaupunkikuva ja samalla selkeä visuaalinen vinkki siitä, missä kulkee kaupunginosan pääkatu.

Näillä eväillä saadaan Maaliikennekeskuksesta erinomainen paikka.

Screen Shot 2017-10-23 at 2.20.06 PM

 

Eteläinen postipuisto on suoraan Ilmalan aseman kupeessa. Pari vuotta sitten sinne suunniteltiin kaupan suuryksikköä. Nyt sinne on tulossa 3500 asukasta ja 2000 työpaikkaa.  Aluetehokkuus on 1,63 eli samaa luokkaa kuin Etu-Töölössä!

Asemaan kiinni tulee pari korkeampaa toimistorakennusta maamerkeiksi auttamaan suunnistamisessa. Nämä voisivat omasta mielestäni olla korkeammatkin, jos kysyntää vain löytyy.

Eteläosan kaavasta löytyy muitakin hienouksia. Ensinnäkin pieniä kortteleita! Ne ovat tutkitusti yksi kriittinen tekijä siinä, että saadaan hyvää kävely-ympäristöä ja elävää katutilaa.

Toisekseen ihan henkilökohtaiseen makuun iloitsen siitä, että luvassa on sisäpihasiipiä! Ne ovat upea tapa tarjota asumista tiiviissä kaupungissa, mutta hyvin rauhallisessa ympäristössä. Kaikki ikkunat ovat sisäpihalle päin!

Ja korkeahkot talot länsireunalla keskuspuistoa vasten, jotta saadaan upeat metsänäkymät mahdollisimman monelle!

Pienenä parannusehdotuksena toivoisin, että näitä korotettaisiin yhdeksästä kerroksesta sillä 9 kerroksen kohdalla mukaan tulee joukko uusia turvallisuusvaatimuksia ja niitä on maksamassa minimimäärä asuntoja. Talot ovat alueen länsilaidalla, joten esim. 12 kerrosta ei pitäisi olla varjostuksien kannalta ongelma.

Alue on myös sekoittunut, luvassa on niin työpaikkoja, asuntoja kuin kaupallisia tilojakin.

Tästä alueesta tulee kertakaikkiaan upea. Kaavoittajat ovat tehneet mahtavaa työtä tämän alueen parissa. Tällaista kaupunkia rakennetaan 20-luvulla.

Lautakuntatyö jatkuu

Vihreä valtuustoryhmä valitsi minut Osmo Soininvaaran varajäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan ja Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varapuheenjohtajaksi. Työsarkaa siis riittää. Asialistasta ja vaalikauden tavoitteista lisää myöhemmin.

Kaupunkiympäristölautakuntaan valittiin neljä Vihreää: Anni Sinnemäki apulaispormestariksi ja muiksi jäseniksi Kaisa Hernberg, Osmo Soininvaara ja Tuomas Rantanen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.3.2017

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kuulumiset 14.3.2017. Aluksi saimme infoasiana kuulla kantakaupungin käyttötarkoitusmuutosten periaatteista, joista päätetään kahden viikon päästä. Itse esitin seuraavat lautakunnassa seuraavat huomiot:

  • selvitettävä lisärakentamisen mahdollisuuksia erityisesti keskusta-alueeksi merkityllä alueella; näin on jo tapahtumassa ainakin Teollisuuskadun varressa.
  • konversioita varten tulee valmistella asemakaavamääräys ”Kantakaupunki”, joka sallii huoneiston käyttämisen monipuolisesti erilaisiin tarkoituksiin. Näin konversio ei sulje pois tulevia käyttötarkoitusten muutoksia. Virasto on valmistelemassa
  • Keskustan reuna-alueiden saavutettavuutta kannattaa parantaa mm. kävelykeskustaa laajentamalla, jatkamalla ratikka Korkeavuorenkatua rantaan ja kiirehtimällä metron uusia sisäänkäyntejä mm. Ruoholahdessa, Helsingin yliopistolla ja Sörnäisissä.

Pitäjänmäellä hyväksyimme asemakaavaehdotuksen muuttaa Kalevala-korun tilat asumiskäyttöön. 290 asukasta lisää Pitäjänmäen aseman ja raidejokerin väliin.

Lähetimme eteenpäin kiitoksin teknisten virastojen asemakaavan Sörnäisissä. Esittelijä osasi kertoa, että viherkertoimen muoto on tässä tapauksessa varovainen siksi, että se on ensimmäistä kertaa käytössä toimitilakorttelissa ja ensimmäistä kertaa näin korkealla vaatimustasolla. Iso osa rakentamisesta on kaupungin omaan käyttöön, joten tämä on hyvä koekohde.

Haaganpuroa koskeva valtuustoaloitteen vastaus jäi kahdeksi viikoksi pöydälle Jape Lovenin pyynnöstä.

Olen vaaleissa ehdolla Helsingissä Vihreiden listalla numerolla 721. Minun ja Osmo Soininvaaran vaalikirjan Kaupunkirakentamisen aika joukkorahoituskampanja on nyt käynnissä mesenaatissa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 14.3.2017

Kutsu lautakuntaan kävi. Tiistain kokouksen lista löytyy täältä.

Kalevala Korun tontti muutetaan asuinkäyttöön Pitäjänmäellä. 290 uutta asukasta raidejokerin varrelle. Porttirakennus suojellaan.

Screen Shot 2017-03-09 at 9.07.41 AM

Kalevala Korun tontille asuntorakentamista. Suojeltava rakennus vaaleanpunaisella.

Screen Shot 2017-03-09 at 9.11.48 AM

Kalevala Korun tontin suojeltava rakennus

Teurastamon vieressä kaavoitetaan lisää rakentamista Hermannin rantatien varteen. 650 uutta asukasta, 2 100 uutta työpaikkaa ja liiketiloja. Sekoittunutta kaupunkirakennetta. Vanhaa ja uutta sekaisin ja umpikortteleita. Korttelitehokkuus 3,9!

Kaiken lisäksi myös viherkerroin on päässyt mukaan tähän kaavaan. Pitää kysyä lautakunnassa siitä, mitä tuo merkintä tarkalleen tarkoittaa: ”Suunnittelussa tulee esittää Helsingin viherkertoimen mukainen vihertehokkuus ja pyrkiä saavuttamaan tavoiteluku.

Screen Shot 2017-03-09 at 9.29.56 AM

 

 

Lausunto Haaganpuron kunnostamista koskevaan valtuustoaloitteeseen. Asia on minulle itselleni tärkeä. Yleiskaavaan saatiin neuvotteluissa minun ehdotuksestani vaatimus siitä, että Haaganpuron taimenkanta pitää asemakaavoituksessa turvata. Tämä sanotaan myös vastauksessa aloitteeseen: ”Haaganpuron taimenkannan elinolosuhteiden säilyttäminen tulee jatkossa olemaan lähtökohtana kaavoituksessa.”

Malminkartanossa toimitila- ja liiketontti muutetaan asuinkäyttöön. Noin 40 uutta asukasta ja hyvä esimerkki siitä miten yrityisten sijoittumisperiaatteet ovat Helsingin seudulla muuttuneet.

Screen Shot 2017-03-09 at 9.50.07 AM

 

Lauttasaaressa Suomen kulttuurirahaston tonteilla jatketaan rakennuskieltoa asemakaavan laatimisen ajaksi.

 

 

 

Lisää kaupunkia Hakaniemeen

Hakaniemenrannan ja Sörnäisten rantatien varteen tulee asuntoja noin 3400 uudelle asukkaalle.

Screen Shot 2017-02-09 at 9.43.25 AM

Tämä on mahtava uutinen ja yksi Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän ensimmäisistä isoista saavutuksista. Alueen kehittäminen lähti liikkeelle yhdessä Kallio -liikkeen kanssa järjestetystä Sykkivä Hakaniemi -kilpailusta.

Hakaniemenranta on osa Helsingin keskeistä huonosti hyödynnettyä Siltasaarensalmea. Nyt seuraavaksi tulee käynnistää suunnittelukilpailu salmen ja sen ympäristön kehittämisestä, johon kannattaa ottaa mukaan Hakaniemenrannan korttelit. Tässä kilpailussa on syytä hakea toteuttamiskelpoisia ideoita niin alueen käytön kuin rakentamisenkin suhteen. Vaihtoehtoja tällaisen alueen kehittämiseen on runsaasti.

oslo_night-6

Oslossa ranta-aluetta kehitettiin siten, että monille rakennuttajille annettiin pieniä tontteja ja näin saatiin monipuolista kaupunkiympäristöä.

 

Valitettavasti ensimmäinen virhe on jo ehditty tekemään. Hakaniemenrantaan suunnitellun hotellin kilpailu ehdittiin pitämään ennen kuin Siltasaarensalmen merkitystä alettiin rakentamaan ja näin kilpailutyöt mukailivat enemmän Hakaniementorin ympäristöä kuin Siltasaarensalmen.

Nyt hotellikilpailun lopputulos näyttää tältä:

hakaniemenranta hotelli

 

Se olisi voinut olla myös yhteensopiva tämän kanssa:

Siltavuorenpenger

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä työsti tämän alueen kehittämistä työpajoissa. Tässä vielä kuvana meidän kehittämisehdotuksemme.

Siltasaarensalmi

 

Tämä on yksi upeimmista kehittämiskohteista koko Helsingissä. Tehdään siitä hieno ja erityinen paikka Helsingissä.