Helsingin Satama: keskusta ihmisille ja autoliikenne hintaohjauksella Vuosaareen

Helsingin Satama on Suomen tärkein satama. Sen kautta kulkee valtaosa Suomeen tulevasta tavarasta. Tämä on luontevaa, koska Suomen päämarkkina sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja logistiikassa on tärkeää minimoida kuljetusetäisyydet laivamatkan jälkeen.

Helsingin Sataman toiminnot sijaitsevat nykyään Eteläsatamassa, Länsisatamassa ja Vuosaaressa. Syksyllä tehtävissä päätöksissä on kyse siitä miten kykenemme vapauttamaan tilaa kaupunkilaisille Eteläsatamassa, miten ratkaista Länsisataman liikennehaasteet ja mikä on Vuosaaren sataman tulevaisuus osana kokonaisuutta.

Selvityksien perusteella kannattavinta on vapauttaa Eteläsataman alue muuhun käyttöön sekä Olympialaiturin että Katajanokan ympäristössä, ohjata hinnoittelulla autolla kulkevaa rahti ja matkustajia Vuosaareen ja tutkia Vuosaaressa matkustajasataman rakentamismahdollisuuksia.

Eteläsataman alueella (Olympialaituri ja Katajanokka) vapautuva maankäytön mahdollisuudet tuovat runsaasti rakentamismahdollisuuksia ja arvokasta tilaa. Kaupungin oman arvion mukaan syntyvästä rakennusmaasta tulee todennäköisesti huomattavasti enemmän tuloja kuin siirrosta aiheutuu kustannuksia. Samalla ydinkeskustan ranta saadaan kaupunkilaisten ja turistien käyttöön ja Katajanokalle asuntoja yli tuhannelle ja tuhansia työpaikkoja. Tämä on ehdottoman kannatettava ratkaisu joka tapauksessa.

Vertailuvaihtoehto siitä, minkälaista rakentamispotentiaalia Eteläsataman alueella on. Asuntorakentamista noin 60 000 k-m2 ja toimistorakentamista 100 000 k-m2.

Länsisatamassa hyvin toimiva juuri rakennettu satamainfrastruktuuri, mutta autoliikenne aiheuttaa ruuhkautumista ja muita haittoja. Rekkaliikenteen osalta hinnoittelu ruuhka-aikana otettiin käyttöön tammikuussa 2019 ja sen ansiosta liikenteen kasvu on siirtynyt Vuosaareen ja rekkaliikenteen määrä on pudonnut 4% keskustassa. Samaa periaatetta kannattaa käyttää myös henkilöautoliikenteen siirtämiseksi Vuosaareen. [https://www.portofhelsinki.fi/helsingin-satama/ajankohtaista/uutiset/helsingin-sataman-rekkaliikenteen-hintaohjaus-toiminut]

Satamien ongelmat kannattaa ratkaista seuraavasti:

 • Katajanokan satama-alue vapautetaan kaupunkikehittämiseen
 • Olympialaiturilla lopetetaan autoliikenne ja laituri varataan mm. uusien ekologisten katamaraanien käyttöön
 • Jätkäsaaressa hintaohjaus laajennetaan koskemaan koko vuorokautta ja kaikkia autoja.
 • Vuosaaressa tarvittaessa laajennetaan henkilöautoliikenteen lastausaluetta ja tutkitaan mahdollisuuksia jatkaa metro Vuosaareen satamaan ja matkustajaterminaalin rakentamista.

Toisin sanoen tavoitteena on siirtää Vuosaareen ne autolla kulkevat matkustajat, joille Vuosaari on parempi tai lähes yhtä hyvä vaihtoehto kuin Jätkäsaari. Hinta toimii ohjaavana mekanismina ja kertoo samalla siitä kuinka arvokkaana lähtöä Jätkäsaaresta pidetään. Hinnoittelun käyttäminen ohjaavana mekanismina tuo myös ennustettavuutta ja antaa mahdollisuuksia investointeihin.

Muutamia huomioita selvityksestä

Matkustajille tehdyssä kyselyssä 69% kertoi, että matkustaisi laivalla yhtä paljon tai enemmän, jos laiva lähtisi Vuosaaresta – kun tämä joukko todennäköisesti painottuu autolla kulkeviin, on luultavaa, että jopa 80% autoliikenteestä voitaisiin siirtää Vuosaareen ilman, että se vaikuttaisi negatiivisesti matkustajamääriin. Samalla ratkaistaan Jätkäsaaren liikenneruuhkiin liittyvät ongelmat.

Skenaarioiden eriyttämistarkastelussa oli oletettu, että varustamoiden laivat liikennöivät nykyisillä laivoilla, nykyisillä aikatauluilla ja reiteillä. Tämä saa skenaarion näyttämään merkittävästi huonommalta kuin se oikeasti on. Todellisuudessa laivakalusto uusitaan keskimäärin 13-15 vuoden välein eli jos skenaarion mukaisesti eriyttäminen toteutettaisiin vuonna 2030, siirtyisivät varustamot samalla uuteen kalustoon, joka ottaa hyödyn tästä muutoksesta. Kertarysäystä parempi ratkaisu on silti se, että ohjataan hinnoittelun avulla varustamot tekemään laivojen hankinnat sellaisella hetkellä, kun se näille on parhaiten kannattavaa.

Hintaohjaus on otettu menestyksellisesti käyttöön rekkojen osalta. Silti skenaariotarkastelussa ei tutkittu vaihtoehtoa, jossa tämä laajennetaan koko vuorokaudeksi ja myös henkilöautoihin. Miksi toimivaa käytäntöä ei haluttu tutkia vaihtoehtona?

5 vastausta artikkeliin ”Helsingin Satama: keskusta ihmisille ja autoliikenne hintaohjauksella Vuosaareen

 1. Noinhan sen pitäisi mennä. Helsingin Sataman selvitys osoittaa lähinnä sen, ettei heillä ole osaamista tehdä selvitystä: on luotu absurdin ehdottomia vastakkainasetteluja, joista sitten osa todetaan toteuttamiskelvottomiksi. Pitäisi ottaa lähtökohdaksi määrät ja osuudet: mikä määrä ajoneuvoliikennettä pystytään siirtämään milläkin kustannuksilla (investoinnit & satamabisneksen kärsiminen) Vuosaareen. Ei niin, että luodaan vaihtoehto, jossa kaikki liikenne siirretään ja sitten todetaan se toteuttamiskelvottomaksi, nykytilanne parhaaksi.

  Kantakaupungin satamat ovat tärkeitä Helsingin turismille, mutta matkustajien vuoksi. Laivojen kuljettamista autoista likemmäs 100 prosenttia kulkee kaupungin läpi pysähtymättä muualla kuin liikennevaloissa. Satamalle pitäisi olle yhdentekevää, mikä osuus autoista kulkee mistäkin, jos määrä on osapuilleen sama, mutta kaupunkilaisten etu on, että autot kulkisivat pääosin Vuosaaresta.

 2. Juurikin näin, autolla kulkeville (eli siis käytännössä reittimatkalaisille) Vuosaari olisi 90% paras vaihtoehto, ainoastaan Länsiväylän suuntaan suuntaville asialla olisi negatiivista vaikutusta.

  Risteilymatkustajille taasen lauttojen siirtäminen keskustasta Vuosaareen olisi hyvin hankalaa, riippumatta metron saamisesta satamaan asti. Keskustassa käytettävä aika vähenisi käytännössä noin 1½ tunnilla, mikä olisi likimain suoraan pois myös kyseisten laivojen turistien keskusta-alueella tekemistä ostoksista.

  Muualta tulevat ”aidot risteilyalukset” eivät riittäisi kuitenkaan korvaamaan autolauttaturistien vähentynyttä rahankäyttöä.

  Eli, kun kummarrat yhdelle suunnalle, pyllistät toisaalle.

  Huomioitavan arvoista on myös jo länsimetron rakentamisen myötä metrojen lyhenemisen aiheuttama matkustajaruuhka idän suunnan metroissa. Autolauttojen siirtäminen Vuosaareen tukkisi idän suuntaan kulkevan metroliikenteen totaalisesti. Näin ollen matkustajatkaan eivät voisi luottaa mahtuvansa metroihin, joten tuo mainitsemani 1½ tunnin muutos voisi olla pahimmillaan paljon suurempikin. Tuota voisi toki paikata sataman/varustamon tilausbusseilla keskustan ja Vuosaaren sataman välillä, mutta silläkin olisi todennäköisesti omat ongelmansa. Myöskään rakenteilla oleva pikaraitiotie ei käytännössä tuo mitään helpotusta kyseiseen matkustajien kulkemisen ongelmaan.

 3. Tuossa eteläsataman laivaliikenteen siirtämisessä länsisatamaan on tietysti se ongelma, että vaikka länsisatamaan rakennettaisiin autotunneli länsiväylältä, raitioliikenteen nykyinfran ja vaunukoon mukainen kapasiteetti ei tule riittämään 20k ihmisen asuinalueella laivaliikenteen yhtenään tuottamiin ja luultavasti tulevaisuudessa kasvaviin matkustajapiikkeihin edes vähää alusta.

  Jos matkustajasatamien keskittäminen johtaa tilanteeseen, että Jätkäsaareen on rakennettava metro, ollaan helposti tilanteessa, että Vuosaaren satamalaajennus on halvempi vaihtoehto.

  Tässä ollaan kyllä kaikkiaan Helsingin kaupunkisuunnittelun ongelmien ytimessä. (Sataman) osaoptimointi johtaa surkeaan kaupunkiympäristöön ja kalliisiin infrahankkeisiin. Kokonaisnäkemys puuttuu.

  • Lisätään tähän vielä, että nykyisellään Länsisataman kautta kulkee noin 6,5 miljoonaa matkustajaa vuodessa, Eteläsataman kautta noin 4,5 miljoonaa. Skenaariotarkastelussa Länsisatamaan keskittäminen tarkoittaisi arvion mukaan noin 13-14 miljoonaa matkustajaa Länsisatamaan vuodessa. Se on tasaisesti jaettuna 30-40k matkustajaa päivässä, mutta tietenkin laivamatkustajat jakaantuvat verrattain epätasaisesti vuodelle, viikolle ja päivälle, jopa tunnille.

   Vertailun vuoksi: Helsingin metron vilkkaimmalla asemalla Rautatientorilla on reilut 50k käyttäjää per vrk.

   Keskustasatamien keskittäminen Länsisatamaan tarkoittaisi väistämättä, että Jätkäsaaren joukkoliikenteen käyttäjämäärät ottaisivat harppauksen metroluokkaan. Se on hyvä ottaa huomioon, kun miettii mihin niitä Eteläsatamasta saatavia tonttikauppatuloja investoisi.

   • Nopea korjaus: Rautatieasemalla on noin 80000 käyttäjää päivässä. https://www.hel.fi/hkl/fi/metrolla/metroasemien-kayttajamaarat/

    Mutta huomio on ihan oikean suuntainen. Sataman käyttäjämäärät ovat varsin korkeita ja joukkoliikenneratkaisuihin pitää panostaa.

    Olen tästä syystä monessa yhteydessä kannattanut sitä, että
    – Ruoholahden metroasemalle rakennetaan Länsilinkkiin toinen sisäänkäynti
    – Jätkäsaaren satamaan ryhdytään ajamaan laivojen tuloaikaan yhtä linjaa kahden vaunun mittaisella ratikkajunalla
    – tutkitaan liukuhihnan eli nk. ihmiskuljettimen rakentamista satamalta Ruoholahden metroasemalle

    Noilla ratkaisuilla saadaan joukkoliikenne pelaamaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *