Kaupunkirakentamisen aika (26): Asuntotuotanto on aivan keskeinen asia

Asuntotuotanto on aivan keskeinen asia

Asumisen korkea hinta on ikävä asia, mutta samalla se on hyvä merkki. Olemme onnistuneet tekemään vetovoimaisen kaupungin, johon liian moni haluaa asumaan – liian moni suhteessa olemassa olevaan asuntokantaan. Helsingin seudulla on myös alueita, joilla asuminen on halpaa ja joilla asuntojen hinnat ovat viime vuosina laskeneet absoluuttisesti.

Ongelma on asumisen korkea hinta nimenomaan Helsingissä, joten asuntoja pitää rakentaa lisää Helsinkiin – ei sinne, missä asuntojen hinnat ovat jo nyt laskusuunnassa. Kun rakennetaan hyville paikoille, ei tueta rikkaita, vaikka rikkaat ehkä tulevatkin juuri niihin asuntoihin. Rikkailla on todennäköisesti ollut asunto aikaisemmin – itse asiassa asunnottomuus on rikkaiden kohdalla peräti harvinaista. Jos rikkaan vanha asunto toiseksi parhaalla paikalla vapautuu, sinne muuttaa joku kolmanneksi parhaalta paikalta ja niin edelleen. Ketjussa kaikkien asumistaso paranee samalla kun asuntojen hintapaine helpottaa koko kaupungin alueella.

Vasemmistoliitto on puhunut paljon sen puolesta, että pitäisi rakentaa enemmän Ara-asuntoja. Jos nostamme Ara-asuntojen osuuden 1 500 asunnosta 2 500 asuntoon, tuhat onnekasta enemmän saa korjatuksi ongelman omalta kohdaltaan, mutta jos rakennamme asuntoja niin paljon, että asumisen hinta kääntyy laskuun, se kääntyy laskuun kaikilta 300 000 ruokakunnalta.

Jos haluamme poistaa asuntopulaa, ainoa keino on rakentaa lisää asuntoja. Muilla asuntopolitiikan keinoilla voidaan vaikuttaa vain siihen, ketkä jäävät ilman asuntoa Helsingissä.

Huonoimmassa asemassa ovat nyt ne pienipalkkaiset, jotka eivät ole tarpeeksi pienipalkkaisia saadakseen Ara-asunnon tai saadakseen toimeentulotukea, mutta joutuvat kärsimään siitä vuokrien noususta, jonka toimeentulotuki on saanut aikaan.

On hyvin ikävää, että entiset yleishyödylliset yhtiöt ovat muuttuneet ahneiksi saalistajiksi. Helsinki on jatkanut tonttien myöntämistä niille liian pitkään. Entisille yleishyödyllisille yhtiöille ei pitäisi antaa enää tontteja kuin tarjouskilpailujen kautta. Tarvitsemme markkinaehtoista vuokra-asuntotuotantoa, mutta niitä asuntoja kaupungin kannattaisi tuottaa itse – ja myydä myöhemmin vaikka vuokralaisille. Voitoilla voitaisiin nopeuttaa tonttien saamista rakentamiskelpoiseksi eli nopeuttaa rakentamista. Vasemmistoliiton väläyttämästä vuokrasäännöstelystä en ole innostunut lainkaan. Lainsäädännöllä voidaan varmaankin päättää vuokrasäännöstelystä, mutta paljon järeämpiä keinoja tarvittaisiin estämään vuokra-asuntojen myymistä omistusasunnoiksi.

Sellainenkin sanonta on olemassa, että vuokrasäännöstely toisen maailmansodan jälkeen tuhosi eurooppalaisia kaupunkeja enemmän kuin sota.