Kaupunkirakentamisen aika (4): Millaisia viheralueita Helsinkiin?

25.3.2017 4 By Mikko Sarela

Millaisia viheralueita Helsinkiin?

Mitä viheralueilla pitäisi olla ja millä perusteella alueita tulisi merkitä viheralueiksi? Onko painopiste alkuperäisen luonnon monimuotoisuuden suojelussa, tulisiko olla Kaivopuiston kaltaista hoidettua, mutta luonnonarvojen kannalta köyhää luontoa vai keskuspuiston kaltaista metsää?

Pitäisikö Helsingissä suojella alkuperäistä luontoa niin, että kaupunkilaisten liikkumista luonnossa rajoitetaan herkkien lajien suojelemiseksi?

Kuvitelkaamme, että luonto voisi neuvotella asiasta ja käydä kauppaa maasta. Se möisi välittömästi jokseenkin kaikki viheralueet Helsingistä ja ostaisi sillä rahalla satakertaisen alueen jostakin, missä maa on halvempaa. Tämän kaupan jälkeen luonto voisi paremmin, mutta helsinkiläiset huonommin.

Luonto ei käy kauppaa, mutta luonnonsuojelijat joutuvat sovittamaan tavoitteensa yhteiskunnan muiden tavoitteiden kanssa. Kyse on kuvainnollisesti siitä, miten ”luonnonsuojelubudjetti” käytetään.

Kannatamme suurempaa luonnonsuojelubudjettia, mutta emme kannata luonnonsuojelubudjetin haaskaamista paikkoihin, joissa suurella rahasummalla saa vain vähän luontoa.

Kaupungissa viheralueet ovat ihmisiä varten. Puhtaita luonnonsuojelullisia arvoja on järkevämpää vaalia siellä, missä tarve muuhun käyttöön on vähäisempää. Erityisesti Suomessa pitäisi suojella vanhoja metsiä ahneilta hakkuilta. Yleensä virkistysarvot tai luonnonsuojeluarvot eivät ole toisilleen vastakkaisia, mutta jos ovat, pitäisi virkistysarvojen voittaa Helsingissä.

Tarvitaan sekä Kaivopuiston kaltaisia hoidettuja puistoja ja kunnollista, monimuotoista metsää. Hoidettu puisto on realistisin ratkaisu siellä, missä kävijöitä on niin paljon, ettei luonnontilainen metsä ei kestä kulutusta. Henkisenä ympäristönä metsä on kuitenkin aivan erilainen kuin hoidettu puisto. Metsiä siis tarvitaan.