Kaupunkirakentamisen aika (8): Pysäköinti

26.3.2017 0 By Mikko Sarela

Pysäköinti

Helsingin kaupunki vaatii asemakaavassa, että asuntoja rakennettaessa pitää rakentaa tietty määrä autopaikkoja: kantakaupungissa noin yksi autopaikka kahta asuntoa kohden ja lähiöissä noin yksi autopaikka asuntoa kohden. Vertailun vuoksi: nykyisellään koko Helsingissä on noin yksi auto kahta asuntoa kohden ja Kalliossa yksi auto neljää asuntoa kohden.

Autopaikkanormin poistaminen on vahva työkalu asuntotuotannon kasvattamiseen neljästä syystä:

Voidaan kaavoittaa tiiviimmin ja näin halutuimmille alueille voidaan rakentaa enemmän asuntoja.

Kaupunki saa tonteista enemmän rahaa, joten meillä on paremmin rahaa rakentaa asuntojen vaatimaa infrastruktuuria (kadut, putket, koulut, päiväkodit, jne).

Kannattavuudeltaan rajoilla olevissa paikoissa asuntojen rakentaminen muuttuu kannattavaksi. Tämä koskee erityisesti lähiöissä tapahtuvaa täydennysrakentamista, jossa kaupungin osuus ja autopaikkojen rakentamisvelvoite vie tiivistystä harkitsevat taloyhtiöt herkästi miinukselle.

Tonttien täydennysrakentaminen saa taloyhtiöissä enemmän suosiota, jos pihapuita ja -pensaita ei tarvitse kaataa parkkihallin rakentamiseksi.

Kaavoittaja pakottaa rakentamaan liikaa pysäköintipaikkoja

On aivan ilmeistä, että autopaikkoja määrätään rakennettavaksi kysyntään nähden liikaa. Kysynnällä tarkoitamme sitä määrää autopaikkoja, jotka menisivät kaupaksi tuotantokustannushintaan, jos autopaikat myytäisiin tai vuokrattaisiin vapaaehtoisesti asunnosta erillisenä. Kyse ei ole pienestä rahasta vaan kymmenistä miljoonista euroista vuodessa.

Kalliit autopaikat ovat haitaksi erityisesti tiiviisti rakentuvassa kantakaupungissa, jossa ne ovat hyvin kalliita ja jossa ne muodostavat katon sille, kuinka paljon alueelle voidaan kaavoittaa asuntoja.

Tällä vaalikaudella olemme onnistuneet alentamaan autopaikkavaatimusta ja vapauttamaan siitä esimerkiksi opiskelija-asunnot.

Alkavalla vaalikaudella me haluamme poistaa kantakaupungista autopaikkojen vähimmäismäärän sääntelyn kokonaan. Emme siis kiellä niiden rakentamasta autopaikkoja, mutta emme halua siihen myöskään pakottaa.

Jos autopaikkanormi poistetaan kokonaan, se ei tarkoita, että autopaikkoja ei rakennettaisi lainkaan. Niitä rakennettaisiin niin paljon kuin niitä on järkevää rakentaa.

Tässä on erikoinen asetelma, sillä me haluamme markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa, jota kokoomus vastustaa voimakkaasti ja tukeutuu suunnitelmatalouden logiikkaan.