Kaupunkirakentamisen aika (2) : Miksi Helsingin kasvu on välttämätöntä

25.3.2017 0 By Mikko Sarela

Osmo Soininvaaran ja minun uusi kirja Kaupunkirakentamisen aika on nyt painossa. Käymme molemmat kirjan luku kerrallaan blogeillamme läpi. Tämä on meidän vaalilupauksemme.

Kirja on jaettu neljään osaan ja loppupuheeseen:

  1. Miksi Helsingin kasvu on välttämätöntä
  2. Helsingin kasvu kääntyy sisäänpäin
  3. Viher- ja virkistysalueet
  4. Markkinatalouden hyödyntäminen
  5. Miten tästä eteenpäin?

Tässä kirjan ensimmäinen luku.

Miksi Helsingin kasvu on välttämätöntä

Eduskunnan traditioihin kuuluu Sibelius-lukion kuoron joululaulukonsertti Valtiosalissa viimeisenä istuntopäivänä ennen joulua. Se oli viimeksikin todella hieno tilaisuus niin kuin aina.

 

Kysyin eräältä maakuntien kansanedustajalta, että eikö olekin meillä hienoja koulukuoroja täällä Helsingissä. Hän vastasi, että onhan se teille helppoa, kun on niin laaja väestöpohja mistä valita.

 

Siitä se tietysti johtuu. Sama saattaa koskea koulukuorojen ohella melkein mitä hyvänsä korkean osaamisen työpaikkoja.

 

Osmo Soininvaara

Kaupungistuminen on väistämätöntä

Kaupungit kasvavat kaikkialla maailmassa – nimenomaan suuret kaupungit. Maailman kokonaistuotannon kasvu tapahtuu lähes kokonaan suurissa kaupungeissa.

Kaikki elinkeinot eivät tarvitse menestyäkseen suurta kaupunkia ympärilleen, mutta kasvavat elinkeinot ovat voittopuolisesti sellaisia, että ne menestyvät vain kaupungeissa. Siksi talous kasvaa joko kaupungeissa tai se ei kasva lainkaan. Näistä elinkeinoista me olemme Helsingissä vastuussa.

Työvoiman jakautuminen yhä kapeammiksi ammattiryhmiksi puoltaa suuria työssäkäyntialueita. Vain suurelta paikkakunnilta löytyy riittävästi eri alojen osaajia. Toimiminen suurella paikkakunnalla on turvallisempaa sekä työntekijöille että työnantajille, koska se lisää sekä yritysten että työntekijöiden turvallisuutta. Molemmilla on mistä valita. Yhden työsuhteen katkeaminen ei suista kumpaakaan ahdinkoon. Tämän merkitystä korostaa se, että luovilla aloilla työsuhteet ja yritysten elinkaaret ovat varsin lyhyitä perinteiseen teollisuustyöhön verrattuna.

Korkeasti koulutetulla on tavallisesti korkeasti koulutettu puoliso. Koulutusta vastaavan työn löytyminen molemmille onnistuu huomattavasti helpommin suurelta kuin pieneltä paikkakunnalta.

Luovien alojen yritykset ovat hyvin riippuvaisia nuorista osaajista. Näiden asumispreferenssit ovat urbaaneja. Lähes puolet akateemisen loppututkinnon suorittaneista nuorista aikuisista (25–34-vuotiaat) asuu Helsingin seudulla ja kolme neljännestä Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion seuduilla. Tämä ilmiö on yleismaailmallinen.

Nuoria osaajia ei vedä kaupunkeihin vain työ, vaan myös urbaanit palvelut, tapahtumat, kulttuuri ja yleinen elämän syke.

Internetin piti tehdä kaupungistumisesta tarpeetonta, mutta toisin on käynyt. Tunnetun kaupunkitutkijan Edward Glaeserin mukaan internet on päinvastoin edistänyt kaupunkien kasvua.

Osaamisammateissa toimiminen on internetin ansiosta helpottunut kaupunkien ulkopuolella, mutta samalla internet on olennaisesti parantanut asumisolosuhteita kaupungeissa, erityisesti niiden keskusta-alueilla. Palveluista ja tapahtumista on paljon helpompi levittää tietoa. Siksi Helsingin kesä on yhtä tapahtumien ilotulitusta.