Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 18.3.2014

18.3.2014 2 By Mikko Sarela

Olen tänään menossa kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Lista löytyy täältä ja Osmo Soininvaaran kommentit täältä.

Laajasalo-Herttoniemi -alueen liikennetarkastelut osoittavat hyvin voimakkaasti sen, että Kruunuselän sillan rakentaminen kannattaa. Päivittäisiä matkustajia sillä olisi noin 40000. Helsingissä ollaan oltu huolestuneita siitä mahtuvatko kaikki matkustajat metroon, kun laiturit lyhennetään ja itä-Helsinkiä (ja Östersundomia) täydennysrakennetaan. Kruunuselän ratikkasilta vähentää ruuhkatunnin aikana metron matkustajamääriä niin paljon, että metron varteen voidaan rakentaa uusia asuntoja yli 20000 asukkaalle enemmän (verrattuna siihen että ratikkasiltaa ei rakenneta).

Yliskylään menevän linjan matkustajamäärät ovat tulevaisuudessa niin suuria, että sitä joudutaan liikennöimään ruuhka-aikaan 5 minuutin välein kahdesta Helsingin nykyratikasta tehdyllä junalla, jotta kaikki matkustajat mahtuvat kyytiin. Niin ja Laajasalon ratikka pitää ehdottomasti rakentaa pikaratikkana, kuten raidejokerikin.

Tyynenmerenkadun lisäkaistan liikennesuunnitelmassa on tarkoitus tehdä Tyynenmerenkadusta Jätkäsaaren sataman rekkojen seisotuspaikka. Asuntokadusta! Lisäksi tässä hiertää se, että pyöräilyn pääväylällä tehdään huonoja ja vaarallisia ratkaisuja siksi, että rekat saataisiin nopeasti saastuttamaan ihmisten asuntokatua.

Pyöräilijän kannalta risteyksessä on kaksi isoa ongelmaa: ensinnäkin etelästä tuleva pyörätie pitäisi tuoda ennen risteystä ajoradan tasoon ja viereen, jotta konflikti kääntyvän autoilijan ja suoraan ajavan pyöräilijän kanssa minimoidaan. Toisekseen, keskelle risteystä on tehty ensin mutka oikealle ja sen jälkeen tiukka mutka vasemmalle. Tällaisessa tilanteessa pyöräilijän huomio menee väistämättä mutkien ajamiseen, eikä muun liikenteen seuraamiseen. Ja kolmion takaa tuleva autoilija ymmärtää helposti satunnaisiin suuntiin mutkittelevan pyöräilijän aikeet väärin, eikä ymmärrä pysäyttää.

Ongelmana on se, että risteykseen on haluttu rakentaa autoille vapaa oikea, jonka rakennustapaohjeet eivät ole lainkaan sopivia kaupunkiympäristöön.

Laajemmin ongelmana on se, että Jätkäsaaren ja Mechelininkadun risteyksessä kohtaa isot liikennevirrat: keskustan läpiajo, Mechelininkadun ja Länsiväylän välinen liikenne ja satamasta tulevat autot. Ja satama tuottaa noin 600-700 auton ryppään kerralla katuverkkoon. Paljon hetkellistä kuormaa, mutta vähän autoja kokonaisuudessaan.

Vaihtoehtoja on käytännössä (1) hyväksyä liikenteen hetkellinen ruuhkautuminen, kun laivaa puretaan, (2) rajoittaa merkittävästi keskustan läpiajoa, (3) poistaa rekkaliikenne Jätkäsaaren satamasta, tai (4) tunneloida sataman liikenne. Tunnelin hinta olisi viraston arvion mukaan satoja miljoonia.

Liikenteen kehitys 2013 kertoo, että liikennekäytössä olevien autojen määrä on Helsingissä pysynyt jo vuosia samana vaikka väestö kasvaa nopeasti. Nyt liikennekäytössä on runsaat 300 autoa tuhatta asukasta kohden. Automäärät Helsingin katuverkossa laskevat kaikilla laskentalinjoilla.

Pyöräily kasvoi 6-21% edellisvuodesta laskentapaikasta riippuen ja on kahdessakymmenessä vuodessa noin kaksinkertaistunut. Tänä kesänä on pyöräväylillä odotettavissa jo aikamoista ruuhkaa, jos kasvu jatkuu tätä vauhtia.

Lausumme Ollilan työryhmän tiemaksuista. Oma suhtautumiseni on hieman ristiriitainen. Liikennejärjestelmän kannalta olisi perusteltua periä sujuvuustaksaa, joka varmistaa sen että kadut saadaan tehokkaaseen käyttöön (ruuhka paradoksaalisesti laskee kadun välityskykyä). Toisaalta autoilijat sankoin joukoin vastustavat ehdotusta, jonka ensisijainen tavoite on tehdä autoilusta nopeampaa ja mukavampaa. Yksityisyydensuojasta olen kirjoittanut aiemminkin (esim. täällä ja täällä).

Kuninkaantammen liikennesuunnitelma. Jokeri 2 tulee kulkemaan tästä bussina heti kun se aloittaa vuoden parin kuluttua. Silti tälle kadulle ei ole varattu edes bussikaistoja. Runkolinjojen tarkoitus on olla linjoja, jotka kulkevat nopeasti ja luotettavasti. Vaikka Kuninkaantammenkiertoon ei ole odotettavissa ruuhkaksi asti liikennettä, ei sekakaistoilla kulkeminen tuota hyvää joukkoliikennettä. Jokeri 2:n matkustajamäärät ovat niin suuria, että pienetkin epävarmuudet matka-ajassa (joita tällaiset yhteiskaistat tuottavat) aiheuttavat sen, että bussit ketjuuntuvat 2 tai useamman bussin letkaksi. Ja tämä pidentää matkustajien odotusta ja heikentää palvelutasoa merkittävästi.

Kadulla on tilaa bussikaistoille ja kaupungin strategiana on rakentaa laadukasta joukkoliikennettä. Tässä on hyvä hetki osoittaa se, että joukkoliikenteeseen halutaan oikeasti panostaa.