Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 3.6.2014

Olen tällä viikolla menossa lautakuntaan. Osmo Soininvaaran kommentit löytää täältä. Lista löytyy täältä. Listalla on paljon asiaa.

Meilahden huvila-alueen suunnitteluperiaatteet tulevat vähän hassuun aikaan. Yleiskaavassa halutaan laajentaa kantakaupunkia erityisesti vilkkaiden katujen varsille. Paciuksenkadun varsi on erinomainen paikka rakentaa lisää kaupunkia.

Suunnitteluperiaatteet mahdollistavat lisähuviloiden sijoittamisen alueelle. Screen Shot 2014-06-02 at 15.27.22

Yllä olevassa kuvassa punaisella väritetyn alueen sisällä tulisi suunnitella rakentamista. Suojellaan arvokas puisto autoliikenteen melulta ja saasteilta ja samalla saadaan lisää asuntoja. Kantakaupungin korttelitehokkuudella tuohon saisi asuntoja muutamalle tuhannelle asukkaalle.

Saudi-arabian suurlähetystö ja asunto Kuusisaareen.

Kulosaaren korttelitalon ympäristöön asuntoja. Kaava on todella väljä, tonttitehokkuus vain 0,5. Olen sanonut ennenkin ja sanon nyt uudestaan. Kehä I:n sisäpuolelle ei pitäisi kaavoittaa mitään alle ykkösen tonttitehokkuudella.

Yleisemmin ongelmana on se, että virastossa halutaan täydennysrakentaa säilyttämällä alueen leimallinen tapa sijoitella rakennuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että jos alue on kerran rakennettu tilaa tuhlaillen, periaatetta jatketaan hamaan tulevaisuuteen. Tämä on yksi niistä syistä, miksi meillä on pula kaavoituskelpoisesta maasta.

Tällä kertaa asuntoja saadaan 150 asukkaalle. Vaihtoehtoisesti voidaan sanoa, että menetettiin mahdollisuus saada asuntoja 300-500 asukkaalle.

Jätkäsaaren satamaan suunnitellaan satamalle laajennosta. Syynä tähän on se, että rekkaliikenne on kasvamassa takaisin entisiin mittoihinsa Sataman siirron jäljiltä. Jätkäsaaresta piti tehdä vähäautoinen kaupunginosa ja Satama siirrettiin Vuosaareen, jotta tästä rekkarallista päästäisiin eroon.

Nyt rekat tulevat sitten takaisin matkustajalaivojen ruumassa. Laivayhtiöiden kannalta tämä on ihan ymmärrettävää – laivan kuljettaminen lahden yli maksaa suurin piirtein saman verran riippumatta lastista ja tulot voidaan maksimoida sillä, että kannen alla on autoja ja päällä matkustajia. Taloudellisesti tehokasta, mutta ei huomioi lainkaan rekkaliikenteen vaikutuksia kaupungissa.

Eikä yritysten kuulukaan. Se on Helsingin kaupungin tehtävä.

Screen Shot 2014-06-02 at 15.49.19

Samalla Tyynenmerenkadulle ollaan rakentamassa kiertoliittymä ja sen viereen ohituskaista satamasta tuleville rekoille. (Yllä kuvassa). Tässä suunnitelmassa on liikenneturvallisuuteen liittyvä ongelma.

Pyöräilijät laitetaan pyöräilemään liittymässä kahteen suuntaan, mikä tekee liittymästä turvallisuusriskin. Autoilijan pitää varoa sekä oikealta, että vasemmalta tulevia pyöräilijöitä sekä kiertoliittymään tullessaan että liittymästä poistuessaan.

Screen Shot 2014-06-02 at 16.07.00

Maaliikennekeskukseen Pohjois-Pasilaan kaavoitetaan asuntoja. 20 hehtaarin alueelle on suunnitteilla asuntoja 130000-150000 kerrosneliömetriä ja 30000 kerrosneliömetriä toimistotilaa. Asukkaita tulee siis 3000-4000.

Aluetehokkuus on 0,9 ja Ilmalan raitiotie on tarkoitus jatkaa tänne. Näin tiiviisti rakennettuna ratikka on syytäkin rakentaa tänne samaan aikaan kun alue rakentuu. Tulevassa yleiskaavassa tämä on osa tiivistyvää Tuusulanbulevardin aluetta.

Asukaspysäköinnin hinta, laitospysäköinti ja uudet asukaspysäköintialueet. Asukaspysäköinnin hintaa tarkistetaan ylöspäin hyväksytyn pysäköintipolitiikan mukaisesti siten, että ensi vuonna pysäköintitunnus maksaa 18€/kk ja vuonna 2021 hinta olisi 30€/kk. Tavoitteena tässä on päästä tilanteeseen, jossa autopaikkojen kysyntä ja tarjonta kohtaavat paremmin kuin nykyään.

Samalla luodaan yrityspysäköintitunnus, joka oikeuttaa pysäköimään kaikilla alueilla. Tämä helpottaa erityisesti liikkuvaa työtä tekevien elämää, kun yhdellä pysäköintitunnuksella saa pysäköidä kaikkialla. Tämän tunnuksen hinnaksi tulisi 740€.

Samalla asukaspysäköijille tuodaan uusia mahdollisuuksia ottamalla käyttöön laitospysäköintitunnus, jolla saa pysäköidä autonsa ilta- ja yöaikaan pysäköintilaitoksessa. Kaupunki subventoi pysäköinnin hintaa 20€ kuukaudessa. Aluksi laitospysäköintitunnuksen hinnaksi tulee 40€/kk ja se nousee asteittain 80€/kk asti. Laitospysäköintipaikkoja on tarjolla 2500.

Samalla asukaspysäköintiä ollaan laajentamassa Lauttasaareen ja Munkkiniemeen. Näillä alueilla pysäköintitunnuksen hinta olisi puolet muualla perittävästä. Tulevaisuudessa tätä kannattaisi kehittää siihen suuntaan, että kunkin alueen tunnuksen hinta asettuisi tasolle, jossa tunnuksia myydään vähän vähemmän kuin alueella on asukaspysäköintipaikkoja. Näin voidaan varmistaa, että pysäköintitunnuksen ostanut löytää aina paikan läheltä kotia.

Vastineet liikkumisen ohjelmaluonnoksesta eivät anna aihetta muutoksiin. Sedät ovat esittäneet, ettei asetettaisi kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä etusijalle. Tiede on tässä asiassa viraston puolella. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen priorisoiminen vahvistaa kaupunkiseudun talouskasvua.

Sonja Heikkilä on tehnyt diplomityön aiheesta: ”Liikenne palveluna”. Ajatuksena on se, että ihmiset voisivat saada liikkumisen palveluna ja käyttää kulloinkin sitä kulkutapaa, mikä on kätevin – sen sijaan että ostavat tavaroita, jotka rajoittavat tulevia liikkumisvalintoja. Tämä on iso murros, joka on jo alkanut maailmalla ja tulee rytisemään kovaa, kun itse ajavat autot mullistavat automarkkinat. Onko Suomessa lainsäädäntö valmis paradigman muutokseen?

Mannerheimintiellä on tulossa kiskoremontti. Samalla laitetaan pyörätiet kuntoon Reijolankadun ja Nordenskiöldinkadun välillä.