Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 31.1.2012

30.1.2012 2 By admin
Kaupunkisuunnittelulautakunnan tiistaisessa kokouksen lista täältä. En itse ole paikalla. Oden pohdinnat lautakunnan listasta löytyvät täältä.
Asuintonttien autopaikkamäärien laskentaohjeet

Tässä päätetään noin parin miljardin investoinneista ilman mitään arviota taloudellisista vaikutuksista. Ison hintalapun lisäksi ankkeella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia mm. uusien asuintalojen viihtyisyyteen, esteettömyyteen, ruuhkiin, katujen mitoitukseen, kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan Helsingin uusilla kantakaupungin alueilla.
Uuden normin mukaisella mitoituksella Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa autopaikkoja tulee rakentaa 0,7 jokaista asuntoa kohden (75m2 asuntojen keskikoko-oletuksella) ja Kruunuvuorenrannassa 0,8 jokaista asuntoa kohden.
Alueella I, II ja III (kantakaupunki ja sen uudet osat) autopaikkavaatimuksia alennetaan vain mikäli rakennus on lähellä metro- tai juna-asemaa. Alueella IV alennetaan myös raideliikenteen pysäkeillä ja runkobussilinjojen lähellä. Tuo raide- ja runkobussiliikenteen pysäkin tuoma alennus pitäisi saada kaikille alueille kerrostalorakentamiseen. Tiiviissä kaupungissa suurin osa matkoista on lyhyitä ja ratikka paras joukkoliikenneväline tähän tarkoitukseen. Kävely ja pyöräily ovat monasti vielä sitä parempia.
Kruunuvuorenranta on merkitty alueelle IV, eli samaa aluetta mm. Tapaninvainion kanssa. Kruunuvuorenranta on osa laajenevaa kantakaupunkia ja sitä tulee tällaisena kohdella.
Autopaikkanormi pitäisi muuttaa olemaan muotoa ”1 ap per x asuinneliötä”. Ei ole mitään järkeä siinä, että esim. toimistojen autopaikkamääriä rajoitetaan, mutta jos asuintalossa on liikehuoneisto/toimistotila, niin tälle vaaditaan yhtä paljon autopaikkoja kuin asuinhuoneistoille. Ei ole myöskään järkevää vaatia ylimääräisiä autopaikkoja, jos rakennuksen muodon vuoksi rappukäytävää tarvitaan normaalia enemmän tai rakennuksessa on yhteistiloja, kuten sauna, biljardihuone tai kerhohuone.
Lisäksi autopaikkaohjeistuksessa tulisi arvioida myös rakennustehokkuuden vaikutuksia. Noin tonttitehokkuudella 3 autopaikat vaativat koko tontin kokoisen parkkihallin nyt ehdotetuilla kantakaupungin normeilla. Tämän tehokkuuden ylittäminen edes vähän käytännössä pakottaa toisen autohallikerroksen rakentamisen ja voi merkittävästi nostaa autopaikkojen hintaa. Saadaan taas yksi rajakohta, jossa yhden ylimääräisen kerroksen rakentaminen on taloudellisesti mahdotonta siellä, missä se olisi kannattavaa. 
Autopaikkaohjeet tulee palauttaa valmisteluun siten, että ylläolevat näkökohdat otetaan huomioon.