Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.12.2015

2.12.2015 0 By Mikko Sarela

Keskustelimme lautakunnassa kaavoituksesta ja näyttäisi siltä, että tänäkin vuonna päästään kaavoituksessa kaupungin asettamaan tavoitteeseen. Lähivuosina rakentaminen ei siis jää kiinni voimassaolevien asemakaavojen puutteesta. Seuraavaksi pitää sitten saada  kuntoon uusien alueiden infran rakentaminen ja tonttiluovutus, niin ettei rakentaminen jää uupumaan kaupungin puutteellisesta toiminnasta johtuen.

Mellunmäentie: rakennusoikeus vähenee suunnitellusta 500k-m2, ratikoille omat kaistat Mellunmäentielle. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Stansvik päätettiin esitetyn mukaan.

Keski-Vuosaari Pienen Villasaaren tie 4:n asemakaavan muutos päätettiin esityksen mukaan.

Vartiosaaren osayleiskaavassa Eija Loukoila esitti, että asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että Vartiosaarta kehitetään viher- ja virkistysalueena sekä houkuttelevana matkailukohteena. Lautakunta päätti äänin 7-2 kaavoitusta jatketaan viraston esityksen mukaisesti.

Minä esitin, että Vartiosaaressa otetaan käyttöön viherkerroin -menetelmä ja tämä hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän tavoitteena on varmistaa riittävän viherpinta-alan säilyttäminen rakennetulla alueella. Viherkerroin on käytössä mm. Berliinissä, Malmössä, Seattlessa ja Torontossa. Helsingissä menetelmää on kokeiltu Kuninkaantammentien ympäristössä.

Viherkertoimeen pisteitä antavat elementit jakaantuvat viiteen luokkaan: säilytettävä kasvillisuus ja maaperä, istutettava ja kylvettävä kasvillisuus, pinnoitteet, hulevesienhallintarakenteet ja bonuselementit. Tavoitteena on se, että rakennetussa ympäristössä voidaan ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluita.

Maaliikennekeskuksen alueen asemakaavan muutosluonnos hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaisenaSchenkenin toiminta alueella on jo lakannut toimitiloja lukuunottamatta. Hallit puretaan ensi kesään mennessä.

Kaava on yksi parhaista, joita olen lautakunta-aikanani nähnyt, mutta parannettavaakin löytyy. Muutamia huomautuksen kohteitakin silti löytyi. Keskusaukio on aukioksi liian iso, mutta voisi toimia puistona tai muuten monipuolista toiminnallisuutta sisältävänä kohteena.

Liiketiloja saattaa olla kaavassa liikaa suhteessa alueen väestöön ja niiden rajaus tarkoittaa sitä, ettei keskus houkuttele Metsäläntiellä kulkevaa väestöä eikä välttämättä toimi myöskään Metsäläntien pohjoispuolelle joskus rakentuvan kaupunginosan luontevana kaupallisena keskuksena. Huolena on se, että alueen väestöpohja ei riitä ylläpitämään niitä palveluita, joita tällaiseen paikkaan toivottaisiin.

Malmi jäi viikoksi pöydälle. Kaavarungon jälkeen virasto tekee joukon selvityksiä, jotka valmistuvat syksyksi 2016. Mikäli lautakunta hyväksyy kaavarungon, kaavoitus alkaa 2016 ja asemakaavat osa-alueittain valmistuvat 2018-2035. Raitiotien aikataulu: 2016-2017 yleissuunnitelma, 2017 poliittinen käsittely, hankesuunnitelma 2018-2019 ja hankepäätös 2020.

Hämeentie, saimme lisätietoa Teollisuuskadun ja Mäkelänkadun ja Sörnäisten rantatien reiteistä. Virastossa on arvioitu tarkemmilla risteyskohtaisilla tutkimuksilla liikenteen toimivuutta ja todettu, että alueen kapasiteetti riittää välittämään nykyisen henkilöautomäärän verkossa.

Muita huomioita: Hämeentiellä ratikan raiteet uusitaan joka tapauksessa lähivuosina. Uusiminen maksaa noin 8M€ ja hintaero nykyisen ratikkakaistan uusimisen ja Hämeentien liikennesuunnitelman mukaisen uusimisen välillä on noin miljoona euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että Hämeentien joukkoliikennekadun kokeileminen tuottaisi kaupungille 8 miljoonan ylimääräiset kustannukset ja sen lisäksi joukkoliikenteen liikennehyödyt jäisivät lähes kokonaan saamatta.

Pysäköintipolitiikan toteutus etenee pala palalta. Lautakunnan taannoinen päätös nostaa asukaspysäköinnin hintoja suunniteltua hitaammin tuottaa hankalan tilanteen, jossa samassa talossa asuvista autonkäyttäjistä satunnaiskäyttäjä joutuu maksamaan muutamassa tunnissa saman kuin asukaspysäköintitunnuksen haltija kuukaudessa. Asukaspysäköintimaksujen jättäminen kovin alhaiselle tasolle (nyt 18€/kk) oli ilmiselvä virhe. Tähän varmaankin palataan vielä tulevaisuudessa.