Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.8.2013

20.8.2013 2 By Mikko Sarela

Jätkäsaaren Victoria-kortteli ehdotuksen mukaan. Keskustelimme tontille tulevasta pysäköintiluolan autopaikkavelvoitteesta, joka on yhdessä tontille rakennettavien ARA-paikkojen kanssa korkeampi kuin kaupungin autopaikkanormin vaatimus. Tontinluovutukseen kuuluvat sopimukset eivät kuulu kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joten tämän jumppaaminen kuntoon kuuluu kiinteistölautakunnalle. Mitään ongelmaa ei toki ole, mikäli Victoria-korttelin rakennuttajat haluavat enemmän autopaikkoja kuin normi edellyttää.

Lauttasaaren asemakaava ehdotuksen mukaan. Kaava on laadittu siten, että nykyisen talon runko säästetään ja taloon on mahdollista rakentaa loft-asuntoja.

Keskustelimme kovasti mahdollisuudesta saada tähän taloon päiväkoti. Viraston mukaan se on yhä mahdollista poikkeusluvalla, mikäli kiinteistökehittäjä sellaisen tontille haluaa. Katutasoon ei sellaista ole mahdollista rakentaa siksi, että pysäköintinormi vaatii koko ensimmäisen kerroksen autopaikoille. Tällä tavalla saadaan aikaan kovin kuollutta katuympäristöä.

Mellunmäen asemakaava jäi pöydälle Jape Lovenin pyynnöstä.

Lausunto HSL:n alustavasta talousarviosta. Elina Moisio esitti tarkastusmaksun korotusta 90 euroon, joka meni läpi vihreiden, demareiden ja vasemmistoliiton äänillä.

Keskustelussa selvisi mm. se, että länsimetron valmistuminen tulee nostamaan Helsingin maksuja HSL:lle runsaalla parilla kymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa. Tämä on hyvä muistaa silloin parin vuoden päästä, kun ihmetellään mistä löydetään rahat nouseviin joukkoliikenteen kustannuksiin.

Isompi ja lähempänä oleva kysymys on riita Kehäradan kustannusjaosta. Helsinki (ja Espoo) haluaisivat, että Kehäradan kustannukset jaetaan siinä suhteessa kuin eri kaupunkien asukkaat käyttävät Kehärataa. Vantaa haluaisi, että kustannukset jaetaan sen mukaan kuinka eri kaupunkien asukkaat käyttävät HSL-alueen junaratoja ylipäätänsä.

Syy riitaan löytyy HSL:n perustamisen kohdalla tehdystä mutkien oikomisesta, jossa päätettiin tehdä alkuperäinen sopimus tuon Vantaan tulkinnan pohjaisesti sillä ajatuksella, että tähän pitää palata kun ensimmäisiä suuria infrastruktuuri-investointeja tehdään.

Nykyisen mallin suurin ongelma on siinä, että se kannustaa kunnat kampittamaan toistensa hankkeita. Jos nykymallilla päädytään jatkamaan, kannattaa Vantaan ja Helsingin pyrkiä estämään esimerkiksi Espoon kaupunkiradan rakentaminen siksi, että nämä joutuisivat maksamaan merkittävän osan radan rakentamiskustannuksista.

Tätä tilannetta ei voida millään muotoa pitää järkevänä.

Laajasalon keskuksen kehittämistä koskeva toivomusponsi jäi pöydälle pyynnöstäni. Täytyy tarkastella tuota vastausta vielä tarkemmin, jotta Laajasalon keskusta varmasti päästään kehittämään nopeasti yksimielisesti valtuustossa tehdyn aloitteen edellyttämällä tavalla.

Lausunto Koskelantien bussikaistaa koskevasta aloitteesta jätettiin pöydälle Elina Moision pyynnöstä.