Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.5.2012

24.5.2012 8 By admin

Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus meni läpi sellaisenaan.

Kaupunkisuunnitteluvirasto haluaa, että kaupunki esittää Hernesaaren helikopterikenttää merkittäväksi maakuntakaavaan. Olen kirjoittanut oman mielipiteeni Hernesaaren helikopterikentästä useaan otteeseen. Niille, jotka eivät ole jupakkaa aiemmin seuranneet, kyse on hankkeesta, jonka rakentamiskustannukset ovat noin 90 miljoonaa euroa ja jonka lisäksi meluhaittojen takia Hernesaaren kärjessä ei voida rakentaa asuntoja. Lautakunnassa päästiin pitkän taiston jälkeen sopimukseen, jossa helikopterikenttä jätettiin osayleiskaavaan sillä yhteisymmärryksellä, että Hernesaaren eteläkärkeen kaavoitetaan asuntoja, mikäli kentälle ei löydy maksajaa.

Nyt esitetty merkintä maakuntakaavassa tarkoittaa virastopäällikön sanojen mukaan sitä, että helikopterikentän melualueelle ei voi rakentaa asuntoja ilman muutosta maakuntakaavaan. Aika paksu yritys kävellä kaupunkisuunnittelulautakunnan esittämän tahdon yli. Maakuntakaavan lausunto jäi tiistaina pöydälle ja ratkaistaan ensi tiistaina.

Venäjän suurlähetystön kaava läpi sellaisenaan.

Kruununhaan porraskäytävien suojelukaava vietiin läpi sellaisenaan. Olisimme tehneet Marin kanssa asiaan eriävän mielipiteen, mutta tämä ei ollut teknisesti mahdollista tekemättä palautusesitystä. Lautakunta vei tiukan suojelupäätöksen läpi jo kerran, jonka kaupunginhallitus muutti. Lautakunnassa todettiin, että asiaa ei kannata enää pallotella lautakunnan, kaupunginhallituksen ja viraston välillä, vaan asia päätetään sitten lopullisesti valtuustossa.

Kantakaupungin pyöräilyn tavoiteverkko meni läpi sellaisenaan. Tarkoitus on korjata kantakaupungin pyöräverkon puutteet. Esittelijä osoitti lautakunnalle hyvin havainnollisesti nämä puutteet esityksessään. Huomautin, että jatko-ohjeistuksessa olisi hyvä mainita, että pyörätie ei  ole oikea paikka liikennemerkeille, ei edes väliaikaisille sellaisille. Tällainen maininta löytyy nyt pyöräteiden 3-tasoratkaisujen kohdalla. Nykyään staralla on tapana laittaa mm. autojen siirtokehotukset pyörätielle, mikä aiheuttaa vaaratilanteita ja vaikeuttaa pyöräilyä. Lisäksi keskusteltiin siitä pitäisikö tulevaisuudessa myös hiljaisilla kaduilla olla pyöräkaista ylämäen suuntaan. Suunnitelma näyttää hyvältä, eikun toteuttamaan.

Linja-autoliiton oikaisuvaatimukseen totesimme yksimielisesti, että liikennesuunnittelupäällikön päätös oli hyvä. Onnibus voi tulevaisuudessa liikennöidä Mannerheimin aukiolta. Taustalla on Matkahuollon pyrkimys estää kilpailun syntyminen kaupunkien välisessä bussiliikenteessä. Aiheesta uutisoi tänään mm. YLE