Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.1.2012

24.1.2012 1 By admin

Ensimmäinen kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukseni Osmo Soininvaaran varaedustajana on nyt takana. Ahjo-järjestelmä ei suostunut päästämään minua sisälle, vaikka paikan IT-miehet käyttivät tunnin yrittämiseen, joten omalta osaltani osallistuin kokoukseen perinteisesti kynän ja paperin voimin (ja oman läppärini, jolla en tietenkään päässyt kokoussovellukseen käsiksi).

Vallilanlaakson joukkoliikennekadusta oikaisukehotus. Ilmoitusasioissa keskusteltiin voimallisesti ELY-keskuksen tekemästä oikaisukehotuksesta Vallilanlaakson joukkoliikennekadusta – puheenvuoroissa mm. ehdotettiin alueen gryndaamista kerrostaloiksi.

Oikaisukehotus on Pekka Haaviston ympäristöministerinä kehittämä menettelytapa, jolla varmistetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa kaavojen lainmukaisuus ja laadukkuus. Kaupungin tulee nyt käsitellä kaava uudestaan puolen vuoden sisällä tai kaava-asia raukeaa. (Laki maankäyttö ja -rakennuslain muuttamisesta §195 ja §196). Mikäli kaupunki päättää asiasta uudestaan muuttamatta päätöstä, aiemmat valitukset ovat valitusvoimaisia. (Tämä on oma ei-lakimiehen tulkintani asiasta. Saa korjata, jos tietää paremmin.)

Edit: Oikaisukehotus on aika mielenkiintoinen menettelytapa. Sen sijaan, että ELY-keskus kieltäisi suoraan hankkeen, tai joutuisi viemään hankkeen oikeuteen, se perustelee hankkeen ongelmat ja palauttaa asian kaupunkiin uudelleen käsiteltäväksi. Tämä antaa kaupungille mahdollisuuden korjata hankkeessa olevia ongelmia ennenkuin siirrytään mahdollisesti pitkään, raskaaseen ja kalliiseen oikeusprosessiin.

Itse olen harmissani siitä, että tärkeä poikittainen joukkoliikenneväylä vaikuttaa nyt taas lykkääntyvän hamaan tulevaisuuteen. Samalla toivon, että tämän vastoinkäymisen myötä saisimme uuden mahdollisuuden rakentaa Vallilanlaaksoon nurmiratana tehtyä ratikkarataa. Ratikat häiritsevät puiston elämää vähemmän kuin bussit ja loisivat tärkeän runkoyhteyden Kalasatamasta Pasilaan. Tulevaisuudessa yksi Kruunuvuorenrannan ratikkalinjoista voisi kulkea Kruunuvuorenselän sillan yli, Kalasataman läpi Pasilaan juuri tätä reittiä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2012-2014: Hyväksyttiin muutoksitta. Esitin, että esittelyluvussa lautakunta esiteltäisiin kaupunkisuunnitteluviraston ylimpänä päättävänä elimenä, sen sijaan että lautakunta esitellään kaupunkisuunnitteluviraston asiakkaana. Valitettavasti kokoomuslaiset, rkp:n edustaja ja yksi demari olivat sitä mieltä, että asiakas kuvaa lautakunnan asemaa paremmin, joten hävisimme äänestyksen 5-4. Myöskään Sampo Villasen ehdotus siitä, että arvioitaisiin vuorovaikutusta asukkaiden kanssa hyvin tässä onnistuneissa projekteissa ei saanut lautakunnassa enemmistöä taakseen.

Keskustan puutalojen suojeleminen: Päätettiin suojella esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Saimme päätökseen mukaan lauselman siitä, että lautakunta suhtautuu positiivisesti yhteiskäyttöiseen autopaikkaan asuntoyhtiön sisäpihalla ja suositteli asuntoyhtiölle poikkeuslupahakemusta menettelytapana. Kyseessä oleva yhtiö suunnittelee kaikille asukkaille avoimen yhteisauton hankintaa. Erittäin kannatettava hanke.

Uusi ostoskeskus Lauttasaaren metroasemalle: Läpi sellaisenaan. Keskustelimme siitä, onko ostoskeskukseen autoyhteys tarpeellinen myös Otavantieltä päin. Nyt kaavassa Otavantieltä voi ajaa sisään, mutta ei ulos. Virkamies piti sisäänajoa tarpeellisena siksi, ettei bussien kääntöpaikka ruuhkautuisi  ostoskeskukseen ajavis ta autoista. Jatkossa täytyy pitää jalankulkualueiden viihtyisyyttä esillä niin usein, että virkamiehetkin oppivat arvioimaan liikennesuunnitelmia tästä näkökulmasta. Nyt koko arviointi pohjautui kysymyksiin turvallisuudesta.

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun tarkistettu pyörätiesuunnitelma: Läpi sellaisenaan. Sivukaduille ei saatu pyörätaskuja, koska Mechelininkadun autoliikenteen sujuvuutta pidettiin tärkeämpänä.

Pientalojen rakennusoikeuden lisääminen: Pientalot voivat nyt hakea rakennusoikeuden nostoa (0,05et lisäys korkeintaan 0,3et:hen) poikkeusmenettelyllä. Tavoitteena on se, että rutiininomaiset rakennusoikeuden nostot menevät läpi pienemmällä byrokratialla.