Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.11.2015

26.11.2015 0 By Mikko Sarela

Lautakunnassa kerrottiin lyhyesti Östersundomin valmistelutilanteesta. Seuraavaksi tehdään vaihtoehtotarkasteluita, joissa tutkitaan sitä voidaanko Östersundomin yleiskaavan  kaupunkirakentaminen toteuttaa ilman Natura-arvojen vaarantumista. Jos asiat menevät aikataulun mukaisesti, lautakuntaan tulee asiasta päätettävää joskus ensi keväänä.

Latokartanontietä tiivistetään Malmin aseman ympäristössä. Ehdotettu kaava ja liikennesuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa yksimielisesti.

Kyselin vähän liikennesuunnitelukysymysten perään ja virastosta kerrottiin, että tilaa tarvitaan osin raidejokeriin varautumiseen ja pysäköintipaikkojen leveydellä (3m) varaudutaan Malmin aseman ympäristöön mahdollisesti rakentuvan hotellin bussiliikenteeseen.

Ilmeisesti myös edelliset kommenttini olivat olleet hieman epäselviä ja aiheuttaneet väärinymmärryksiä. Halusin (ja haluan yhä) korostaa sitä, että kadun ja ajoradan leveydellä on vaikutusta koettuun katuympäristöön ja sitä kautta siihen voiko Malmin kaltainen paikka olla hyvä paikallinen urbaani keskus. Tässä ristiriidaksi tulee mm. se, että parasta urbaania ympäristöä saadaan silloin, kun kaikki toimijat joutuvat vähän tinkimään omista tilavaatimuksistaan. Tätä tehdään kantakaupungissa, jossa tila on kortilla, mutta muualla otetaan herkästi vähän varmuusvaraa ettei vaan tulisi ongelmia tulevaisuudessa – ja näin lopputulos on väljähtynyt kuin yön yli seisonut keskikalja.

Stansvikinkallio jäi pöydälle ensi viikkoon.

Vuosaaren Pienen Villasaaren tien asemakaava jäi pöydälle viikoksi. Virastolta toivottiin parempia havainnekuvia selventämään sitä miten uusi talo sopii ympäristöönsä.

Vartiosaaren osayleiskaava jäi myös viikoksi pöydälle.

Hämeentien liikennesuunnitelma jäi vielä pöydälle, jotta valtuustoryhmät ehtivät tutustua hankkeeseen.

Lauttasaaren Isokaaren kaava hyväksyttiin. Tänne nousee tulevaisuudessa parisataa paikkainen päiväkoti. Kaupunki on todella pahasti myöhässä Lauttasaareen tarvittavien palveluiden kanssa. Voimakkaasti rakentuvien alueiden julkisista palveluista täytyy pitää huolta – ei ole kenenkään etu, että rakentamista vastustetaan siksi, ettei kaupunki kykene huolehtimaan velvoitteistaan järjestää päivähoitopaikkoja tai kouluja.