Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.4.2014

29.4.2014 0 By Mikko Sarela

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa Kivinokan osayleiskaavan jatkosuunnitteluun Elina Moision palautusesityksen perusteella äänin 5-4:

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa Kivinokan osayleiskaavan jatkosuunnitteluun, joka pohjautuu kesämaja- ja virkistyskäyttöön ja sen laajentamiseen. Asumista tulisi jatkossa kohdentaa Itäväylän ympäristöön taloudellisesti kestävällä tavalla.

Eläintarhan alueen maankäytön periaatteet jäivät kahdeksi viikoksi pöydälle. Alueesta on teetetty kolme konsulttiselvitystä, eikä yhdessäkään näistä ole tutkittu sitä voisiko alueelle sijoittaa asuntoja.

Meilahden sairaala-alueen kaava lähetettiin kiitoksin eteenpäin. Sairaalan rakentaminen on halpaa touhua verrattuna elinkaarikustannuksiin tai työvoimakustannuksiin. Siksi on tärkeää investoida uusiin sairaalatiloihin, joissa voidaan toimia nykyaikaisilla toimintatavoilla. Muutos sairaalaympäristöjen tarpeissa on ollut nopea ja raju. Syöpätornia ei merkitty suojelluksi vaikka museo sitä esitti. Keskustelimme kävely-yhteyksistä ja virastossa luvattiin huomioida erityisesti Paciuksenkadun ja Haartmaninkadun väliset kävely-yhteydet siinä päärakennuksen eteläpuolella.

Pikkusuonkuja, Paloheinä. Virasto on aloittamassa kaavoitusta Pakilantien varrella. Pakilantiestä voisi muodostua Pakilaan oma pääkatu. Pikkusuonkujalle on ajateltu maksimissaan 4-kerroksisia puukerrostaloja. Aihe on herättänyt voimakasta keskustelua, joten virasto päätti tuoda alueen suunnitteluperiaatteet lautakunnan päätettäväksi.

Asia jätettiin viikoksi pöydälle, joten ensi viikolla lautakunta sitten päättää sopiiko Pakilantien varteen rakentaa puisia matalia kerrostaloja. Omasta mielestäni ne sopisivat sinne mainiosti.

Liikenneinvestointien talousarvioehdotus vuosille 2015-2024 hyväksyttiin viraston esittämässä muodossa. Varsinaiset neuvottelut asiasta käydään sitten syksyllä kaupunginhallituksen käymien investointineuvottelujen muodossa.

Herttoniemenrantaan saadaan runsaat sata asukasta lisää.

Annoimme positiivisen lausunnon Helsingin kaupunkipyörähankkeesta esittelijän ehdotuksen mukaan.