Kslk 8.5.2012 lista ja Meri-Rastila

4.5.2012 39 By admin

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ensi viikon lista löytyy täältä. Ode on estynyt, joten minä olen menossa paikalle. Lista on tällä kertaa kohtuullisen lyhyt. Jätän sen isoimman asian, eli Meri-Rastilan viimeiseksi. Meri-Rastilan kaavoitus on erinomainen tilaisuus osoittaa, mitä tarkoitan sillä, kun kannatan tiivistä kaupunkia ja hyviä virkistysmahdollisuuksia asukkaille.

Allianssin tontti Itä-Pasilassa


Itä-Pasilassa suunnitellaan täydennysrakentamista Allianssin tontilla. Muuten erinomaista, mutta samalla
Asemamestarinkatu muutettaisiin pihakadusta 10 auton parkkikentäksi. Ei näin. Tulen esittämään joko kaavan palautusta tai sitten parkkipaikan ja velvoite autopaikkojen poistamista. Itä-Pasilassa on uhrattu jo aivan liikaa tilaa autoille. Parkkipaikan vaikutukset eivät ulotu vain niille neliömetreille, jotka varataan parkkipaikoille, vaan autojen pysäköinnin ja tyhjäkäynnin tuomat melu- ja saastehaitat ulottuvat syvälle puistoon.

Nykyään paikka näyttää tältä.


View Larger Map

Asukaspysäköinti- ja yrityspysäköintiluvat


Lausumme valtuustoaloitteesta, jossa toivotaan Töölöntorin pysäköinnin rajoittamista. Ongelmana on kaupungin pysäköintipolitiikka, jossa asukaspysäköintilupa maksaa samanverran Töölössä ja Kalliossa, vaikka ensimmäisessä on paljon enemmän autoilijoita.Viraston lausunto ei lupaa mitään, mutta taas selvitetään. Kaupungin työntekijöiden aikaa poltetaan ihan turhaan tällaisiin selvityksiin, joiden ei ole tarkoituskaan johtaa mihinkään.

Lausumme myös valtuustoaloitteesta, jossa toivotaan liikkuville työntekijöille erillisiä pysäköintitunnuksia. Tähän joukkoon kuuluu mm. siivoojia, remonttimiehiä, yms. On oikeasti typerää, että tällaisten yrittäjien tulisi ostaa erikseen pysäköintilupa jokaiselle alueelle erikseen. Ei sillä yhdellä autolla kuitenkaan pysäköidä samaan aikaan monessa pysäköintiruudussa.

Asukas- ja yrityspysäköintilupajärjestelmä pitäisi pistää kokonaan uusiksi. Hintojen tulee joustaa alueittain siten, ettei autoilija joudu käyttämään aikaa pysäköintipaikan löytämiseen.

Meri-Rastila


Olen perehtynyt tämän kevään aikana paljon Meri-Rastilaan. Alue on suoraan metroaseman vieressä ja tilaa uudelle asutukselle on runsaasti. Kun Helsinki kasvaa, jotain alueita on uhrattava lähellä kaupunkia, jotta kaikki lisäasutus ei synny kehyskuntiin. Erityisen tärkeää on saada asukkaita metro- ja juna-asemien välittömään ympäristöön. Jos haluamme vähentää henkilöautoilun tuomia ongelmia Helsingissä, tulee kaupunkirakennetta tiivistää.

Valitettavasti esiteltävä osayleiskaava ei ole luonteeltaan kaupunkirakennetta tiivistävä, vaan pikemminkin hajauttava. Se myös pirstoo olemassaolevan metsän paljon rakentamista suuremmalta alueelta. Toisin sanoen, allaoleva esitetty osayleiskaavaluonnos tuomitsee Meri-Rastilan alueen lopullisesti kerrostalolähiöksi.

Meri-Rastilan osayleiskaavan havainnekuva

Vaihtoehtona on se, että rakennetaan Vuosaarta ja Meri-Rastilaa kaupunkina. Suomen mittakaavalla Vuosaari on keskikokoinen kaupunki. Asukasmäärältään lähes kaksinkertainen verrattuna Valkeakoskeen, jossa olen kasvanut. Meri-Rastilassa luotu OurCity-kaava tiivistää nykyistä Meri-Rastilaa vastaavalla rakennusoikeudella kuin nyt suunniteltu osayleiskaava. Ode kirjoittaa hyvin siitä, miten tämän suunnitelman avulla voidaan tehokkaasti torjua segregaatiota. Kannatan OurCity-suunnitelmaa.

Tämän lisäksi tulen esittämään lautakunnassa, että kaupunkisuunnitteluvirasto tekee täydennysrakennussuunnitelman, jossa Vuotie nostetaan metroradan päälle ja muutetaan kaduksi. Vuotien varressa on noin 30 hehtaaria rakennuskelpoista maata, jotka tulisi ottaa käyttöön. Tiivistä umpikorttelia rakentamalla tuohon alueeseen saisi mahtumaan jopa 500 000 – 600 000 kerrosneliömetriä uutta rakennuskantaa. Lähes kaikki rakennusoikeus sijaitsee myös maksimissaan 500m etäisyydellä jommastakummasta Vuosaaren metroasemasta.


View Täydennysrakentamista Vuotien varressa in a larger map

Hanke ei toki ole ilmainen. Kaupunkisuunnitteluvirastossa on arvioitu, että kannen rakentaminen maksaisi noin 80 miljoonaa euroa. Kustannus ei silti ole kuin noin 150€/k-m2.

Tärkeintä tässä kuitenkin on se, että kun Vuotien ympäristö rakennetaan tiiviiksi kaupungiksi, Meri-Rastila ei ole enää yksinäinen lähiö metsässä, jonka lähellä on vain ankea metroasema keskellä ympäristön repivää kuilussa kulkevaa kaupunkimotaria. Sen sijaan Meri-Rastilan ja Vuosaaren metroasemien välillä kulkee Vuosaaren pääkatu, jonka ympärille voi helposti keskittyä monenlaista kauppaa ja palvelua.

Ajatus on täsmälleen sama kuin Matti Visannin johtamassa Östersundom -suunnitelmassa. Pääkatu rakennetaan kaupungin keskuskaduksi. Lisärakentamisen myötä Vuosaaren asukasluku olisi noin 50000 asukasta, eli vain vähän pienempi kuin Östersundomissa.

Ihannekaupunkini on samanaikaisesti tiivis ja harva. Asutus on tiiviisti yhdessä siten, että palvelut ovat lähellä ja asutuksen reunalla on laajat virkistysalueet.