KSLK lista 11.9.2012

7.9.2012 3 By admin

Tällä kertaa Ode ei pääse lautakuntaan. Minä menen, mikäli en ole iloisen perhetapahtuman vuoksi sairaalassa. Lautakunnan lista löytyy täältä.

Kuninkaantammen asemakaava

Kuninkaantammen asemakaava

Kuninkaantammi on Helsingin ja Vantaan rajalla, Hämeenlinnanväylän vieressä oleva alue, johon nyt suunnitellaan asuntorakentamista. Alueen eteläreunaa pitkin tulee kulkemaan jokeri 2, joka kulkee alkuvaiheessa Vuosaaresta Malmin kautta Myyrmäkeen. Alueen koko on 33 hehtaaria ja rakentamista tulee noin 150 000 kerrosneliömetriä; noin 5000 asukkaalle siis. Aluetehokkuus on 0,45. Voisi olla korkeampikin, mutta ihan kohtuullinen helsinkiläisittäin.

Nyt jokeri tulee ajamaan alueen eteläpuolta sen ohi. Olisin toivonut, että Kuninkaantammeen olisi jätetty kaakkois-luoteissuuntainen suora pyöräilyn ja jalankulun reitti, johon olisi jätetty raidevaraus. Näin ainakin raideversio jokeri 2:sta olisi saatu tarjoamaan merkittävästi parempi palvelu Kuninkaantammen alueelle.

Kuninkaantammi on noin 500 metrin päässä Hämeenlinnanväylästä, johon rakennetaan uusi ylikulkusilta ja liittymä autoliikennettä varten. Käytän tätä esimerkkinä siitä, kuinka moottoritiet vaikeuttavat joukkoliikenteen järjestämistä ja heikentävät joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Lukija huomioikoon samalla sen, että Kuninkaantammi on niin kaukana Helsingistä, että mielestäni moottoritie tällä kohdalla on hyvin perusteltu. Silti on tärkeää ymmärtää sen haittavaikutukset.

Kuninkaantammen ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä

Olen merkinnyt ylläolevaan kuvaan uudet bussipysäkit punaisella ympyrällä. Linnuntietä matka Kuninkaantammen keskusympyrästä Hämeenlinnantien itäpuoliselle bussipysäkille on noin 700 metriä. Katua pitkin matkaa kertyy noin 800 metriä. Etelään johtavalle pysäkille matka olisi noin 50 metriä pidempi, jos Hämeenlinnanväylän voisi ylittää tasossa. Kun sama matka pitää tehdä sillan kautta sikaaneja kiertäen, kertyy ylimääräistä matkaa lähes 200 metriä, eli noin 3 minuuttia.

150-200 metriä on joukkoliikenteen palvelutarjonnan kannalta hyvin suuri ero. Asiaa ei kuitenkaan ole helppoa ratkaista. Alikulun rakentaminen on kallista, eikä siinäkään päästä eroon ylimääräisestä matkasta. Myös pyöräilyn huomioonottaminen on vaikeaa, koska pyöräparkkiin bussilla jatkava joutuu kävelemään jompaan kumpaan suuntaan vähintään 250 metriä bussilta pyöränsä luo.

Tulen ehdottamaan lautakunnassa, että jatkosuunnittelussa liittymän alueelle suunnitellaan pyöräparkit parantamaan pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteispeliä. Minulle kannattaa tehdä ehdotuksia siitä, missä voisi olla hyviä kohtia pyöräparkille ja vien ne sitten eteenpäin virastoon.

Lausumme baanan puista. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että rautatiekatujen ratakuilussa kasvaneista puista on poistettu sellaiset, jotka olisivat vaaraksi liikenteelle.

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Helsingin rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry esittävät 8.5.2012 kirjatussa aloitteessaan, että nykyisen Kluuvikadun nimi muutettaisiin Suomen Itsenäisyydenkaduksi, Finlands Självständighetsgata, tasavallan 100- vuotisjuhliin mennessä.

Lausumme, että Kluuvikatu on yksi Helsingin vanhimmista kadunnimistä ja siksi kulttuurihistoriallisesti arvokas, jota ihmiset ovat tottuneet käyttämään. Nimi on vahvistettu vuonna 1836 ja samalla paikalla on ollut Glogatan niminen katu jo 1700-luvulla.

Pyöräteillä ja -kaistoilla ollaan hitaasti siirtymässä aikakauteen, jossa pyörätiellä ei käytetä viistottuja kadunkivetyksiä risteyksissä. Tämä parantaa risteyksien turvallisuutta, kun pyöräilijän huomio ei keskity pyörän hallinnassa pitämiseen ja esteetöntä kulkuympäristöä tarvitsevia ei ohjata pyöräteille.

ELY-keskuksen suunnitelma tienpidosta 2013-2016 on lausuntokierroksella. Tämä pitää kahlata läpi ajatuksella ennenkuin sanon asiasta mitään tarkempaa. Otan sen sisällöstä erittäin mielelläni kommentteja vastaan vielä ennen lautakuntaa.