Kuka Mikko?

Kuka Mikko?

Olen 46-vuotias Lisää kaupunkia Helsinkiin -liikkeen perustaja ja Vihreä varavaltuutettu Helsingissä. Minulle tärkeitä arvoja ovat vapaus, yhdenvertaisuus ja vastuumme tuleville sukupolville niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin myös ympäristöstä. Kuulun itse muunsukupuolisena sukupuolivähemmistöön. Olen tehnyt paljon työtä sen eteen, että Helsingissä olisi tilaa myös tuleville asukkaille – sekä Helsingissä kasvaville, että tänne paremman elämän toivossa muuttaville.

Kasvoin Valkeakoskella, jonne perheeni muutti isäni työn perässä. Olen 90-luvun laman nuori. Maailman murroksessa paperitehdaspaikkakuntien ahdinko tuli minulle tutuksi. Koin nahoissani pienen paikkakunnan ahtaat raamit siitä, millainen ihmisen pitää olla. Niihin raameihin oli muunsukupuolisen nuoren vaikea mahtua.

Opiskellessani Teknillisessä korkeakoulussa (nyk. Aalto-yliopisto) tietotekniikka, Internet ja tietoturva veivät minut mennessään. Aloitin urani 90-luvun lopulla suomalaisessa tietoturva-alan kasvuyrityksessä. Asiakkaamme olivat kansainvälisiä, ja niin olivat yrityksemme työntekijöistäkin useimmat. Muutin lyhyeksi ajaksi Tokioon auttamaan sinne perustettua myyntikonttoria.

Sitten tuli 2000-luvun alun IT-lama, joka jätti oman jälkensä tieto- ja viestintäteknologiasektorin avulla kasvaneeseen Helsinkiin. Se oli ensimmäinen selvä merkki siitä, että Helsinki oli muuttunut teollisuus- ja hallintokaupungista nykyaikaiseksi luovan luokan elinkeinojen kaupungiksi. Sillä tiellä Helsinki on edelleen.

” ’Näin on aina ennenkin tehty’ ei kahlehdi Mikon luovuutta kun ratkaisuja etsitään kaupunkirakenteen, yhteiskunnan ja ihmiskunnan haasteisiin. Mikko on harvinainen renessanssi-ihminen, joka ei anna insinööritaustansa rajoittaa itseään.
Inhimillinen, yhteiskunnallinen ja teknologinen näkökulma yhdistyvät Mikon ajattelussa rohkeiksi, mutta aina perustelluiksi johtopäätöksiksi.” Jyrki Kasvi

Me Internetin parissa työtä tekevät näimme paloja tulossa olevasta muutoksesta. Näin myös Internetin aiheuttaman hämmennyksen johtajissa ja päättäjissä. Siksi ryhdyin tutkijaksi. Tein tutkimusta melkein 15 vuotta Aalto-yliopistossa ja Ericssonilla. Tutkijana opin paljon siitä, miksi Internet toimii.

Internetillä ja kaupungeilla on jotain syvällisesti yhteistä. Molemmat ovat teknologian varaan rakennettuja suuria ihmisten verkostoja. Niiden toimintaa säätelee – ja niiden muutoksen suunnasta kilpailee – suuri joukko toimijoita: yksilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita. Sekä kaupungit, että Internet tuovat hyvinvointia ihmisten elämään, mutta joutuvat myös taiteilemaan täyden vapauden antamien mahdollisuuksien ja huonon käytöksen tuomien haittojen välillä.

Minulle on tärkeää elää ja kasvattaa omat lapseni suvaitsevassa ja moniarvoisessa ympäristössä. Uusperhe-elämä leikki-ikäisen lapsen kanssa opetti keskittymään siihen, mikä elämässä on tärkeää. Nykyään perheeseemme kuuluu yksi nuori ja kaksi kouluikäistä lasta. Elämä erityislasten kanssa on opettanut minulle paljon kärsivällisyyttä.

Syksyllä 2009 päätin toimia Helsingin urbaanin asuntopulan ratkaisemiseksi ja perustin Lisää kaupunkia Helsinkiin -liikkeen. Seuraavan vuosikymmenen aikana se kasvoi tuhansien ihmisten liikkeeksi, joka on muuttanut sitä, miten Helsinkiä rakennetaan.

”Valtuustossa tarvitaan lisää kaupunkisuunnittelun osaamista. Mikko Särelä osoittautunut varajäsenenäni kaupunkisuunnitteluympäristölautakunnassa osaavaksi, näkemykselliseksi ja uutteraksi. Hänelle toivoisin runsaasti ääniä.” Osmo Soininvaara