Lisää kaupunkia pääkaupunkiseudulle

25.2.2011 0 By admin

”Ei enää uusia asukkaita pääkaupunkiseudulle”, vaati Olli
Paasivirta (HS 25.1). Pääkaupunkiseudun väestö kasvaa jo syntyvyyden
takia lähivuosikymmeninä 100 000 hengellä. Seudulla asutaan
merkittävästi muuta Suomea ahtaammin. Jos asumisväljyys jatkaa
kasvamista, tarvitaan uusia asuntoja ainakin 200 000 asukkaan
tarpeisiin. Lisäksi Helsingin seudulle muuttaa jatkuvasti lisää
ihmisiä. Pitäisikö kirjoittajan mielestä Helsingissä kasvaneiden
asua 40-vuotiaaksi asti vanhempiensa luona vai muuttaa pois
kotikaupungistaan?

Nyt asuntojen hinnat ovat kohtuuttoman korkeita, koska poliitikot
ovat kaavoituksella rajoittaneet rakentamisen niin vähäiseksi,
että kysynnän ja tarjonnan laki nostaa hinnat
korkeiksi. Helsingin seudulla tulisikin rakentaa lisää tiivistä
kaupunkirakennetta erityisesti hyvien julkisten yhteyksien
alueille. Mitä enemmän asukkaita, sitä tiheämmin kauppoja ja
muita palveluita kannattaa perustaa.
Kun rakennetaan tiivistä ja korkeaa, saamme
korttelikauppojakin ja muita ekologisia lähipalveluita.

Helsingin kantakaupunkia tulisi laajentaa ja metron ja junien
asemille tulisi rakentaa korkeita taloja, jotta
asuntohinnat saataisiin kohtuullisiksi. Tiivis ja korkea
rakentaminen suojelee myös luontoa, kun pienempi maapinta-ala
riittää ihmisten tarvitsemille rakennuksille. Lisäksi tiivis
kaupunkirakenne tekee mahdolliseksi elämän ilman autoa, mikä
vähentää ruuhkia.

Jotta asuntotuotanto saadaan nopeasti ja tehokkaasti käyntiin,
tulee Helsinki-pientalon rinnalle suunnitella
Helsinki-kerrostalo, joka soveltuu tiiviiseen
kaupunkirakenteeseen. Rakentamisessa vastuun voisivat ottaa
tulevat asukkaat samoin kuin pientalorakentamisessa.

(Kirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomien mielipide osastolla 30.1.2011)