Lopettaako uusi teknologia kaupungistumisen?

11.5.2015 0 By Mikko Sarela

Teollistuminen on historiallisesti perustunut suuria koneita vaativiin keskitettyihin ratkaisuihin. Tulevaisuuden energiateknologiat poistavat tämän vaatimuksen ja saavat aikaan sen, että teollisuus siirtyy maaseudulle ja kyliin, minne se kuuluukin.

Ylläoleva ajatus on peräisin yhdeltä maailmanhistorian tunnetuimmalta anarkistilta eli Kropotkinilta, joka tunnetaan ehkä parhaiten (väärin perustein) lausahduksesta ”omaisuus on varkautta”. Ja se oli yhtä virheellinen sata vuotta sitten kuin se on nyt.

Peter_Kropotkin_circa_1900

Kropotkin, taloustieteilijä, maantieteilijä ja anarkisti. 

Avausteksti voisi olla suoraan tämän vuosituhannen keskustelusta, paitsi että energiatekniikan rinnalla tai korvaajana olisi ollut Internet. Jokaisella aikakaudella on omat kaupungistumisvänkyränsä ja tällä kertaa viitan saa sovitta Keskustan talousmaantieteellisen työryhmän harteille. Osviittaa työryhmän retorisista taidoista saa Helsingin Sanomissa tänään julkaistusta mielipidekirjoituksesta, jossa kaupungistumista verrataan Elysiumin kuvaamaan dystopiaan.

Näille väitteille yhteistä on se, että kaupunkia pidetään inhottavana, ahtaana, väkivaltaisena, epäterveellisenä ja haitallisena ongelmana, joka pitää ratkaista.

Näin ajattelevilta on jäänyt huomaamatta, että nämä ongelmat on jo ratkaistu – ja että Internet on vain lisännyt ihmisten keskittymistä kaupunkeihin. Tämä johtuu siitä, että automatisaation jäljiltä yhä suurempi osa työstä on sellaista, joka vaatii läsnäoloa ihmisten kanssa. Ja kaupunki on ihmisen ekologinen lokero.