Meri-Rastila vielä kerran

29.11.2012 23 By Mikko Sarela

Minulta kysyttiin, mitä mieltä nyt siis tarkalleen ottaen olen Meri-Rastilasta.

Tässä on kolme erillistä asiaa. Ensimmäisenä on se, miten Vuotien etelä-puolella olevaa aluetta kehitetään. Tästä on kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa: kaupunkisuunnitteluviraston osayleiskaava Meri-Rastilan metsiin ja OurCityn suunnitelma. Kannatan Osmo Soininvaaran ehdotusta:

Olin jättänyt kokousjärjestelmään esityksen, jonka tarkoituksena oli palauttaa asia evästyksellä, että yleiskaavassa esitetty rakennusoikeus on löydyttävä, mutta se tai osa siitä etsittäisiin asukkaiden esittämistä tiivistämisvaihtoehdoista.

Alla vielä osayleiskaavaehdotuksen ja OurCityn tekemän täydennysrakentamisehdotuksen kuvat. Tästä tultaneen äänestämään 11.12. olevassa kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa.

Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotus

OurCityn tekemä vaihtoehtoinen täydennysrakentamissuunnitelma

Lisäksi Meri-Rastilassa on nostettu esille Vuotien ja metroradan pohjoispuolella oleva asuntovaunualue. Se on hyvin tehotonta käyttöä aivan metroaseman vieressä ja käytännön syistä se myös tuottaa liikkumisesteen Rastilan pientaloalueen ja metroaseman välille. Tätä aluetta tulee kehittää tiiviiksi kaupungiksi, kuten esimerkiksi KaupSu-yhdistys on esittänyt.

Lähtökohtaisesti metroasemien ympäristö pitäisi rakentaa tiiviisti noin 400m etäisyydellä asemasta.

Kolmannekseen haluaisin, että Vuosaaressa metrorata painettaisiin maan alle siten, että Vuotie voidaan rakentaa sen päälle normaalina katuna maan pinnan tasossa. Näin tekemällä voidaan saada Vuosaareen merkittävästi lisää rakennusoikeutta ilman, että menetetään mitään luontoarvoja. Samalla Vuosaari saa oman pääkadun, jonka varresta voi löytää kivijalkapalveluita.

Alla on muutama Neljäsataatuhatta-blogin kirjoittajan tekemä havainnekuva siitä, miltä Vuotien ympäristö näyttäisi uudessa asussaa. Kerrosneliöitä kadun varteen tulisi 376000, eli noin 7500 uutta asukasta.

Jos Vuotie olisi Vuosaaren pääkatu

Näkymä Vuosaaren sillalta