Munkkivuoren ratikka

22.10.2012 6 By Mikko Sarela

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa on huomenna Munkkivuoren raitiotien tarveselvitys. Ode on menossa ja hänen blogauksensa löytyy täältä.

Hyvänä puolena se, että selvityksessä todetaan hanke kannattavaksi ja suositellaan sen rakentamista. Huonona puolena se, että sen toteuttaminen sidotaan Pasilanväylän rakentamiseen, eli Turunväylän tunnelijatkoon Hakamäentien risteykseen. Tuon rakentamiseen ei nimittäin valtiolla ole rahaa, joten hankkeen sitominen tunnelin toteuttamiseen tarkoittaa sitä, että hanke kuopataan.

Esitän tässä vaihtoehtoisen ratkaisun ongelmaan.

Munkkivuoren suunniteltu raitiotie kohtaa Turunväylän noin 250m ennen Huopalahdentien risteystä. Ehdotan, että Turunväylän viimeiset 250-300 metriä muutetaan kaduksi siten, että ratikka voidaan rakentaa mahdollisimman pian. Kaduksi muuttaminen tulee tehdä siten, ettei se estä tulevan Pasilanväylän tunnelin rakentamista.

Ratkaisusta on paljon etuja ja vaikea keksiä mitään haittoja. Turunväylän aloituskohta siirtyy pari sataa metriä kohti merta. Ratikka pääsee sujuvasti ajamaan Laajalahdentietä Munkkivuoreen. Munkkiniemeläisten ja Munkkivuorelaisten kokemat meluhaitat moottoritiestä pienenevät. Helsinki voi kaavoittaa jonkin verran lisää asuntoja Turunväylän ja Huopalahdentien risteyksen ympäristöön. Munkkivuoren joukkoliikenne paranee, mikä näkyy lisääntyvinä matkustajamäärinä. Lisäksi jalankulku ja pyöräily Munkkiniemen ja Munkkivuoren välillä helpottuu merkittävästi.

Munkkivuoren raitiotien valittu linjaus