Puheeni Vihreiden puoluekokouksessa

Toinen teollinen vallankumous alkoi runsaat sata vuotta sitten sähkömoottorin, sähkönsiirron ja polttomoottorin keksimisellä. Näiden keksintöjen avulla länsimaat kasvoivat nopeasti aina 1970-luvulle asti.

Näistä yhteiskuntaa muokkaavista keksinnöistä loppui höyry ja ympäristön rajat alkoivat tulla vastaan. Seurasi 40 vuoden stagnaation aikakausi. On luonnollista, että esimerkiksi ympäristöliike on syntynyt juuri tässä yhteiskunnallisessa murroksessa.

Tämä hitaan muutoksen aika on ohi. Edessämme on kolmas teollinen vallankumous, jossa automaatio korvaa sitä, mihin aiemmin tarvittiin ihmismieltä. Tämä vallankumous muokkaa yhteiskuntamme kaikkia rakenteita. Emme kuitenkaan tiedä etukäteen, miten tulevaisuudessa pitäisi toimia.

Suomesta täytyy rakentaa ketterä yhteiskunta.

Valtion ja kuntien tulee kokeilla aktiviisesti uusia tapoja toimia ja etsiä sitä uutta toimintatapaa. Talouden puolella sääntely, joka lukitsee jonkin alan tiettyyn toimintamalliin, tulee vapauttaa ja antaa yrittäjien etsiä uusia tapoja vastata ihmisten tarpeisiin.

Tehdas ja siitä seuranneet tehdaskaupungit olivat teollisella aikakaudella hyvä tapa ratkaista tuotannon ongelmia. Uuden teollisen vallankumouksen haasteena on rakentaa hyvä ympäristö tiedon tuottamiseen. Tiedon luomisen keskiössä ovat ihmiset. Siksi kaupunkipolitiikka on talouspolitiikkaa.