Raidejokerin linjaus Espoossa

28.8.2011 9 By admin

Raidejokeri on suunnitteilla oleva poikittaisratikka, joka korvaa jokeribussin (550). Linja kulkee Helsingissä reittiä Itäkeskus – Viikki – Oulunkylä – Maunula – Etelä-Haaga – Pitäjänmäki – (Leppävaara). Espoossa suunniteltu reitti kulkee Leppävaarasta Laajalahden asuinalueen läpi Pohjois-Tapiolaan ja Tapiolaan. Linjan karttaa voi tarkastella täällä.

Suunnitellussa linjauksessa on vakavia ongelmia. Laajalahden asuinalueen läpi kulkeminen vaatii kalliin tunnelin, joka nostaa linjan kustannuksia kymmenillä miljoonilla. Tämä lienee yksi syy siihen, ettei raide-jokeriin vaadittavia rahoja ole vielä löytynyt.

Toinen, merkittävästi vakavampi ongelma on linjan kuljettaminen Tapiolaan Otaniemen ja Keilaniemen sijasta. Kuten allaolevasta taulukosta nähdään Otaniemi/Keilaniemi -alue on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä työ- ja opiskelupaikoista. Aluetta myös kehitetään voimakkaasti ja sekä opiskelija- että työpaikkamäärät tulevat kasvamaan lähivuosikymmeninä merkittävästi. Sen sijaan Tapiolan keskus on pieni sekä asukasmäärältä, että työpaikkamäärältä.

Korkeatasoisen julkisen liikenteen tulee viedä sinne mistä ja mihin ihmiset ovat matkalla – eli tässä tapauksessa Otaniemeen ja Keilaniemeen. Töihin matkustettaessa vaihtoehdoksi ei kelpaa se, että ensin matkustetaan ratikalla Tapiolaan, josta tehdään aikaa vievä vaihto metroon, josta tarvitsee vielä kävellä satoja metrejä omalle työpaikalle. Tällaisen joukkoliikenteen ainoa funktio on maksimoida yksityisautoilun määrä.

Kaupunginosa             Asukkaat   Opiskelijat   Työpaikat
Tapiolan keskus           ~3000         –                   ~6000
Otaniemi/Keilaniemi   ~4000        ~15000       ~17000