Rakennetaan lisää kantakaupunkia

28.9.2012 5 By admin

Helsingin sanomat julkaisi mielipide-palstalla oheisen kirjoitukseni. Alla teksti myös siinä muodossa, jossa sen lähetin. Siinä on vaaliohjelmani ydinkohta tiiviisti esitettynä. Matti Kalliokosken kolumni löytyy täältä.

Kuten Matti Kalliokoski (HS 26.9.) kirjoitti, nykyinen tie Helsingissä johtaa yhä piteneviin työmatkoihin. Tärkein syy asumisen kalleuteen on asuntojen vähyys. Kun asuntoja on liian vähän ja niitä kaavoitetaan ja rakennetaan liian vähän, eivät kaikki halukkaat kykene asumaan Helsingissä. Kilpailu vähistä asunnoista nostaa hintoja ja vuokria ja ajaa ihmisiä asumaan ahtaasti tai kaukana. Vuokra-asuntojen rakentaminen tai HITAS eivät muuta tätä perustavaa laatua olevaa tosiseikkaa.

Helsinki pyrkii kaavoittamaan ja rakentamaan 5000 asuntoa vuodessa, mutta tästäkin tavoitteesta jäädään kauas. Tyhjien tonttien kaavavaranto on katastrofaalisen pieni ja riittää vain parin vuoden rakentamiseen.

Toisinkin voidaan tehdä. Helsinki voisi määrätietoisesti nostaa vuosittain kaavoitettujen asuntojen määrää. Hyvänä tavoitteena on nostaa kaavoitettujen asuntojen määrä seuraavan viiden vuoden aikana noin 10 000 asuntoon vuodessa. Jotta uudet asunnot rakentuisivat mahdollisimman nopeasti, tulee Helsingin luopua kalliista autopaikkanormeista ja lieventää muitakin rakentamista hidastavia ja asuntotilaa vieviä normeja. Markkinataloudessa autopaikkoja rakennetaan sen verran kuin niille löytyy ostajia.

Koska uusien alueiden rakentaminen on kaupungille kallista, tulee pääosa kaavoituksesta keskittää kaupungin arvokkaimmille rakentamattomille tonteille: aivan keskustan tuntumassa oleva osuudet moottoriteistä ja maanteista muutetaan kaduiksi, jolloin niiden varret voidaan rakentaa. Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut, että näin voidaan rakentaa asuntoja 200 000 uudelle asukkaalle suoraan nykyisen kantakaupungin jatkeeksi. Kun asuinalueet rakennetaan tiiviisti pääkatujen ympärille, jää myös enemmän tilaa virkistysalueille.

Kansainvälinen kokemus osoittaa, että moottoritieympäristön rakentaminen voidaan tehdä siten että Helsinki jää voitolle investointikustannuksien laskemisen jälkeen. Voitollisuus on tärkeää siksi, että se mahdollistaa rakentamisen nopeuttamisen; uusien alueiden rakentamista ei ole tarvetta jarruttaa, kun niiden toteuttaminen tuottaa rahaa kaupungin kassaan.

Rakennetaan siis lisää kantakaupunkia.