Rakennetaanko meillä paljon asuntoja kantakaupunkiin?

Blogilla esiintyi väite, että meillähän rakennetaan paljon asuntoja kantakaupunkiin. Koska kaupungin rakentamisen kannalta sillä on paljon väliä, on hyvä ajatus vähän tutkia tätä ajatusta. Kaupunki julkaisee vuosittain julkaisua Helsinki alueittain, jonka tietoja käytän arvioimiseen. Uusin tilastotieto valitettavasti ulottuu vain 1.1.2014 asti eli viimeisen kahden vuoden osalta tietoa joudutaan odottamaan.

Vuosina 2010-2013 eteläisessä suurpiirissä valmistui noin 2400 asuntoa, läntisessä kantakaupungissa alle 100 asuntoa ja keskisessä suurpiirissä vähän noin 3800 asuntoa. Yhteensä asuntoja valmistui neljässä vuodessa noin 11000 asukkaalle.

Samana aikana koko seudun väkiluku kasvoi vajaalla sadallatuhannella asukkaalla. Kantakaupunkiin seudun väkiluvun kasvusta tuli siis runsaat 10% koko seudun kasvusta. Kun tutkimusten mukaan ainakin 25% seudun asukkaista haluaa keskustaan ja 35% urbaaniin ympäristöön, on sanomatta selvää että 10% osuus on vähän.

Meillä on iso pula urbaanista ja keskusta-asumisesta ja siksi koko seudun rakentamisesta enemmistön pitäisi suuntautua urbaaniin ympäristöön. Nyt näin ei tapahdu, vaan tälläkin vuosikymmenellä kantakaupungin suhteellinen osuus seudun väestöstä on jatkuvasti laskenut.

Vastaus kysymykseen on siis ei. Meillä ei vielä rakenneta runsaasti asuntoja kantakaupunkiin ja enemmän pitää rakentaa. Kymmenen tuhatta asuntoa vuodessa olisi hyvä tavoite. Tämä on hyvä pitää mielessä nyt, kun valtuustossa tänä keväänä neuvotellaan asumisen ja maankäytön politiikasta.

Paljon lisää asuntoja kantakaupunkiin!