Seuraavat 400 000 helsinkiläistä: nopeutta ratikoihin

27.2.2017 13 By Mikko Sarela

Ratikoiden nopeuttamisprojekti on edennyt tällä kaudella vaikkakin hitaasti. Helsinginkadun uusiminen Kurvin ja Brahen kentän välillä on ollut ensimmäinen pätkä, jossa nopeutta ja luotettavuutta on lisätty. Omiin kokemuksiin pohjautuvana arviona sanoisin, että ratikat kulkevat tuossa nopeammin kuin aiemmin, mutta mitannut en ole.

Koko ratikkaverkon osalta tämän hetkinen etenemisvauhti on aivan liian hidas. Ensi vaalikaudella pitää rakentaa kaupunkiympäristön toimialalla ihan oikea monialainen projekti, jonka tehtävänä on ripeästi uusia meidän ratikkaverkko niin, että sitä nopeutta saadaan. Se, mitä pitää tehdä tiedetään ihan hyvin. Nyt pitää vain ottaa lusikka kauniiseen käteen ja tehdä.

SEURAAVAT 400 000 HELSINKILÄISTÄ ON SYKSYLLÄ 2012 MINUN, OTSO KIVEKKÄÄN, OSMO SOININVAARAN JA MARI HOLOPAISEN JULKAISEMA PAMFLETTI SIITÄ, MITEN HELSINKIÄ TULISI KEHITTÄÄ. ALLA KIRJAN SEURAAVA LUKU ON mikko särelän ”nopeutta ratikoihin”. HYVIÄ LUKUHETKIÄ.

Seuraavat 400 000 helsinkiläistä
Nopeutta ratikoihin
Mikko Särelä

Kaikki tietävät, että Helsingissä raitiovaunut ovat hitaita. Toisinkin voisi olla. Helsingin raitiovaunut pystyvät oikeissa olosuhteissa varsin hyviin suorituksiin.

Astuin eräänä sunnuntaina raitiovaunuun 3B Urheilutalon pysäkillä. Matka rautatieasemalle kesti vain kuutisen minuuttia. Kokonaismatka on noin 2,4 kilometriä, joten ratikan keskinopeudeksi tuolla matkalla tuli 20-25 kilometriä tunnissa. Ratikka kulki huomattavan nopeasti. Vertailun vuoksi: reittioppaan mukainen ajoaika on 13 minuuttia, ja oman kokemukseni mukaan todellinen ajoaika on yleensä noin 15 minuuttia. Säästöä nykyisiin ajoaikoihin tuli siis 7-9 minuuttia. Kokemus osoittaa, että ratikat voivat olla merkittävästi nykyistä nopeampia.

Kuuden minuutin ratikkamatka Kalliosta keskustaan on nopea jopa verrattuna metroon. Sörnäisten metroaseman ulko-ovelta lähtevällä metromatkustajalla tuohon matkaan kuluu noin 8-9 minuuttia kävelyineen olettaen, että metroa ei tarvitse odottaa sekuntiakaan.

Miten tämä on mahdollista? Koko ratikkamatkan aikana emme pysähtyneet yksiinkään liikennevaloihin. Matkanteon nopeuttamisessa liikennevalot ovat paljon tärkeämmässä roolissa ratikoiden nopeuttamisessa kuin pysäkkien määrä. Osa aikasäästöstä (noin 2,5 minuuttia) tuli siitä, että ajoimme muutaman pysäkin ohi pysähtymättä, eli aivan kuuden minuutin ajoaikaan keskustassa tuskin päästään, vaikka valot säädettäisiin kuinka tarkkaan. Silti matka-aikaa olisi mahdollista lyhentää useilla minuuteilla.

Ratikoiden hitaus on kallista. Joukkoliikenteen kustannuksissa merkittävä osa on vaunutunti eli se, mitä maksaa pitää ratikkaa tunnin verran ajossa. Pääomakulut ja kuluminen kilometrien mukaan lasketaan erikseen. Jos samaa vaunua ajetaan päivässä yksi tunti lisää, maksaa se siis yhden vaunutunnin enemmän. Hinta on vuoden 2010 tasossa 44 euroa.

Samalla, kun matkustajan matka nopeutuu, nopeutuu myös itse ratikka. Jos raitiovaunujen matka-ajat nopeutuvat, samaa linjaa ajamaan tarvitaan vähemmän vaunuja kerrallaan. Raitiovaunujen nykyinen vuoroväli voidaan säilyttää niin, että raitiovaunuja tarvitaan viidenneksen vähemmän. 20 prosentin nopeutus matka-aikoihin vähentää siis samalla tarvittavia ratikan ajotunteja (ja työtunteja) saman verran. Matka-aikojen nopeuttaminen 20 prosentilla säästäisi verorahaa liikennöintikustannuksissa noin kymmenen miljoonaa euroa joka vuosi.

Helsingin ratikoiden hitaus ei ole luonnonvakio, vaan poliittinen valinta. Kun Helsingissä raitiovaunut kulkevat keskimäärin 14,3 kilometriä tunnissa, Pariisissa poikittaislinja T3 kiitää 19 kilometriä tunnissa ja Pariisiin suunniteltu raidejokeri jopa 25 kilometriä tunnissa. Helsingin kaupungin virallisena (ja vaatimattomana) tavoitteena on ollut nopeuttaa ratikoita neljä prosenttia.

Oma poliittinen tavoitteeni on nykyisen keskinopeuden nostaminen vähintään kolmanneksella. Nopeuttaminen ei vaadi mitään erityistä magiaa, vaan kaikki tarvittavat keinot löytyvät paikallisten viranomaisten tekemistä toimenpide-ehdotuksista. Kyseessä olevat tarpeelliset muutokset on esitetty mm. HKL:n julkaisussa ”Helsingin raitioliikenteen kokonaiskehittämisselvitys” vuodelta 2009.

Keskustasta esikaupunkeihin suuntautuvat pikaratikkalinjat

pikaratikat

Kuva: Pikaratikkareitit. Linjoja voidaan ajaa keskustan läpi heilureina lännestä itään ja pohjoiseen.

Raitioverkon teknisen parantamisen lisäksi Helsingissä tulee määritellä tietyt ratalinjaukset pikaratikkalinjauksiksi (kuva). Nämä reitit kunnostetaan sellaiseen kuntoon, että niillä voidaan ajaa isoilla suurikapasiteettisilla ratikoilla siten, että keskinopeus on noin 25 kilometriä tunnissa. Pikaraitiovaunu voisi kulkea esimerkiksi Mannerheimintietä Postitalolta pohjoiseen, Tukholmankatua, Pachiuksenkatua, Mäkelänkatua ja Kustaa Vaasan tietä. Kallion läpi pikaratikkarata voidaan ajaa joko joukkoliikennekaduksi muutettua Hämeentietä pitkin tai Sörnäisten rantatietä. Lisäksi joko Kaivokatu – Pitkäsilta tai Aleksanterinkatu- Snellmaninkatu – Liisankatu – Pitkäsilta -reitti tulee kunnostaa soveliaaksi pitkille ratikoille.

Vaatimukset ovat pohjimmiltaan yksinkertaisia: hyvin toimivat nollavaloetuudet, joissa ratikan ei tarvitse koskaan pysähtyä, noin 500 metrin pysäkkiväli, ratikoita yhteen suuntaan maksimissaan neljä kymmenessä minuutissa, riittävän suora ratageometria, leveät ratikkakaistat, joissa ei ole pelkoa autojen peileihin törmäämisestä ja hyvin toimivat pitkät pysäkit.

Nämä toimet toteuttamalla voidaan lyhentää ajoaika Munkkiniemestä (Laajalahden aukiolta) Lasipalatsille nykyisestä 20 minuutista noin 12 minuuttiin.

Poliittisena tavoitteenai on toteuttaa ratikoille aidot nollaviive-etuudet seuraavan kunnallisvaalikauden aikana ja uusia tärkeimmät pääväylät pikaratikkaradaksi. Samalla Helsingin kantakaupungin ratikkaverkko voidaan pala kerrallaan ulottaa kattamaan raidejokerin sisäpuolinen vyöhyke.