Täydennysrakentamista Munkkiniemeen

7.12.2015 4 By Mikko Sarela

Huomenna lautakunnan listalla käsitellään isoa täydennysrakentamishanketta Munkkiniemen peruspiirissä. Pohjola-talon ympäristöön Huopalahdentien ja Lapinlahdentien varteen suunnitellaan uusia asuntoja noin 900 asukkaalle. On erinomainen asia, että aluetta täydennysrakennetaan. Huopalahdentie on luonteva suunta kasvattaa kantakaupunkia.

1449369947898

Pohjola-talon ympäristöön on suunniteltu tornitaloja

Valitettavasti suunnitelmassa on myös isoja puutteita, jotka sopisi korjata. Alueen rakentamistehokkuus jää kovin alhaiseksi. Korttelitehokkuus vain noin kaksi, mikä on uuden yleiskaavan kohdalla kantakaupungin rakennustehokkuuden alarajalla. Keskeisillä paikoilla pitäisi pyrkiä selvästi tiiviimpään ratkaisuun ja Huopalahdentie, jos mikä on keskeinen paikka. Tulevaisuudessa pikaratikka Myyrmäkeen kulkee tätä reittiä.

Siksi suunnittelussa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota Huopalahdentien varteen. Yleiskaavatyössä on etsitty erilaisia korttelimalleja, joilla voidaan tehdä tiivistä urbaania rakentamista bulevardin varrelle ja valitettavasti tässä esityksessä nämä hyvät ajatukset on heitetty pihalle.

Screen Shot 2015-12-07 at 11.06.45 AM

Huopalahdentien varresta ei tällä suunnitelmalla saada urbaania sitten millään. Erityisen hienon loppusilauksen luo se, että tontin pohjoisosa on varattu isolle parkkihalliin johtavalle rampille, joka varmistaa sen, ettei virheitä edes voi tulevaisuudessa korjata. Tämän voisi korjata samantien siirtämällä ramppia vähän itään, kuvassa alemmas, ja kaavoittamalla yhden talon lisää rampin ja kadun väliin. Lisää asukkaita ja parempi katukuva – kaikki voittaisivat.

Vertailun vuoksi havainne yleiskaavatyössä tehty kuva korkeasta rakentamisesta bulevardin varrelle ja näkökulma Pohjola-talolle suunnitellusta Huopalahdentiestä.

Jostain syystä suunnittelija on unohtanut autot Huopalahdentien katumaisemasta

Jostain syystä suunnittelija on unohtanut autot Huopalahdentien katumaisemasta

Kadulla liikkuvan näkökulmasta Pohjola-talon kortteleissa on taloja sikin sokin eikä niistä muodostu minkäänlaista urbaania tilaa. Pienet nurmikkokaistaleet talojen ja Huopalahdentien välissä sopivat pienelle urbaanille sivukadulle, mutta eivät vilkkaalle pääkadulle, jossa ne vain heikentävät kadun elinvoimaisuutta.

Pohjola-talon suunnitelma muistuttaa monessa suhteessa Jing Jangia, mutta on yhtäaikaisesti vähemmän tiivis, luo huonompaa katutilaa ja tarjoaa heikommat virkistysmahdollisuudet korttelipihalla.

Yhteenvetona: täydennysrakentaminen Pohjola-talon kortteliin on erinomainen asia. Olisi toivottavaa, että suunnitelma olisi tiiviimpi ja huomioisi sen, että Huopalahdentien tulisi tulevaisuudessa olla alueen urbaani pääkatu.