Teknologian kehitys ja kulttuurien muutos

26.10.2013 0 By Mikko Sarela

Uudet teknologiat muokkaavat yhteiskuntiamme. Usein teknologisten muutosten tärkeimmät vaikutukset ovat siinä, miten kulttuuri voi muuttua teknologian vaikutuksesta.

Kirjapainotaidon keksiminen johti Euroopassa Valistukseen ja länsimaiseen demokratiaan. Teknologia ei silti aiheuttanut kumpaakaan, vaan teki ne mahdollisiksi. Länsimaisten yhteiskuntien kehitys kirjapainotaidosta kohti Valistusta ja demokratiaa ei ollut suora, eikä välttämätön. Väliin mahtui Euroopan ensimmäinen ”maailmansota” – 30-vuotinen sota, joka jätti saksalaisiin pysyvät traumat – ja oli omalta osaltaan osasyy ensimmäisen maailmansodan puhkeamiseen.

Teknologinen kehitys vaikuttaa valtavasti myös kaupunkien kehitykseen. Yhdysvalloissa New York nousi itärannikon tärkeimmäksi satamakaupungiksi, kun valtamerialukset kehittyivät niin suuriksi, että rahti kannatti tuoda yhteen keskitettyyn satamaan, jossa tavara purettiin ja osa tavaroista pakattiin pienempiin laivoihin jokia ja rannikkoa myöten eteenpäin vietäväksi. Teollisuus keskittyi satamakaupunkeihin ja rantojen ympäristöön siksi, että raaka-aineita oli helposti saatavilla.

Manhattan n. 1850. (Wikipedia)

Kun 1950-luvulla keksittiin konttialukset, laivojen kyky siirtää tavaraa paikasta toiseen moninkertaistui jälleen – ja erityisesti satamatoiminnot muuttuivat merkittävästi halvemmiksi. Kun teollinen tuotanto siirtyi halvemman työvoiman maihin, alkoi perinteisten satamateollisuuskaupunkien pitkä hiipuminen. Suurkaupungit ovat sittemmin luoneet itsensä uudestaan fyysistä kanssakäymistä vaativan uuden tiedon ja innovaation luojina, kansainvälisten tuotantoketjujen hallinnoijina ja merkittävinä turistikohteina. Vuonna 1975 kukaan ei olisi osannut ennustaa sitä, miten New York ponnahtaa takaisin suuruuteen seuraavien vuosikymmenten aikana.

Mekin elämme nyt murroksen aikaa. Internet on jo nyt arkipäiväinen osa meidän kaikkien elämää, mutta sen muutokset yhteiskuntaan ovat vasta alkamassa. Kirjapainotaidon tuomien muutosten tapahtuminen kesti pari sataa vuotta siihen, että valistus ja länsimainen demokratia sai alkunsa.

Kysymys kuuluukin: minkälaisia mahdollisuuksia Internet tuo yhteiskunnalle ja kulttuurille, joita ei ole ollut olemassa aiemmin?