Tohtori liikennemieli eli kuinka opin rakastamaan kapasiteettia

13.3.2012 31 By admin

Teollisuuskadulla on ongelma. Kadun läpi kulkee päivittäin runsaat kaksikymmentätuhatta ihmistä autoillaan ja katu on silti tukossa. Teollisuuskatu on tärkeä poikittaisväylä Helsingin kaupunkikeskustan pohjoisreunalla Kalasataman ja Pasilan välissä. Liikenneväylänä Teollisuuskadulla on keskeinen merkitys, kun Kalasatamaan ja Pasilaan rakennetaan tiivistä ja korkeaa.

Teollisuuskatu
Liikenneväylän kapasiteettia rajoittaa eniten sen kyky välittää ihmisiä ruuhka-aikaan. 

 • Autokaista
  • leveys 3-4m
  • välityskyky noin 2000 henkeä tunnissa
 • Pyöräkaista
  • leveys 1,5m
  • välityskyky 3500-4000 henkeä tunnissa
 • Raitiovaunukaista
  • leveys 3,5m
  • välityskyky 7200 henkeä tunnissa
 • Jalkakäytävä
  • leveys 3,5m
  • välityskyky Helsingin olosuhteissa käytännössä ääretön

Ihmisten liikkumistarpeet vaihtelevat. Toiset ovat matkustamassa lyhemmän matkan ja toiset pitemmän. Toisten matka on tehtävissä hyvin rakennetulla julkisella, toisten kävellen tai pyörällä ja jotkut tarvitsevat tai haluavat käyttää henkilöautoa.

Teollisuuskatu on kapeimmillaan runsaat 30m leveä. Siksi ehdotankin, että suunnittelulähtökohdaksi otetaan seuraava kadun poikkileikkaus. Optimoidaan rajallisen katutilan käyttö mahdollisimman tehokkaasti ja annetaan kullekin kulkumuodolle riittävä osuus katutilasta, että sillä on mahdollisuus täyttää oma funktionsa kaupungin liikennejärjestelmässä.

Ehdotus Teollisuuskadun poikkileikkaukseksi
Kun ylläoleva järjestely toteutetaan, Teollisuuskadun ruuhkatunnin kapasiteetti nousisi runsaasta 2000 hengestä runsaaseen 10000 henkeen (ja lisäksi jalankulkijat) tunnissa. Yli kuusinkertaiseksi siis. Näin toteutettuna Teollisuuskadulla voisi 20000 henkilöautoilijan lisäksi kulkea päivittäin jopa 100000 ihmistä kävellen, pyörällä ja raitiovaunulla. Matka Kalasatamasta Pasilaan on runsaat kaksi ja puoli kilometria. Raitiovaunulla tämä matka taittuu runsaassa viidessä minuutissa ja polkupyörällä 5-10 minuutissa pyöräilijän vauhdista riippuen. 
Kaiken muun hyvän lisäksi näiden uusien Teollisuuskadun kulkijoiden on helppoa pysähtyä alueelle nouseviin palveluihin. Vertailun vuoksi oletetaan, että autoilija, joka pysähtyy kahvilaan tai kauppaan,  käyttää parkkipaikkaa puoli tuntia. Yhtä parkkipaikkaa kohden siis alueen kaupalliset palvelut keräävät ehkä yhteensä 20-30 asiakasta päivässä. 50 metrin etäisyydelle vaikkapa kahvilasta mahtuu noin 20 parkkipaikkaa, eli noin 500 asiakkaan päivittäinen potentiaali. Kohtuullisuuden vuoksi autoilijoita kohtaan, tämä arvio on yläkanttiin, sillä todellisuudessa tuon 100m pätkällä olevista autopaikoista kilpailisi useampi kaupallinen palvelu – siis jos autovetoisesti tuollaisessa paikassa mitenkään olisi mahdollista saada riittävää määrää asiakkaita. 
Saman kahvilan ohi kulkevat kymmenet tuhannet päivittäiset raitiovaunumatkustajat, pyöräilijät ja kävelijät ovat kaikki potentiaalisia asiakkaita – siis useita kertaluokkia enemmän. Kaikki eivät toki päivittäin käytä kadun varrelle syntyviä kaupallisia palveluita, mutta kadunvarren todellisuus Helsingissä kertoo, että kadunvarren palveluita on siellä, missä ympäristö on tiiviisti rakennettu, käveleminen on luonteva tapa liikkua lyhyitä matkoja ja raitiovaunulla pääsee nopeasti vähän kauemmaksi. 
Ainoat tavat saada riittävä asiakaspotentiaali kaupallisille palveluille on 1. tiiviisti rakennettu ympäristö täydennettynä hyvällä kävely-ympäristöllä ja pintaliikenteenä toimivalla joukkoliikenteellä ja 2. suuri kauppakeskus, jossa varataan satoja tai tuhansia parkkipaikkoja asiakkaiden käyttöön. Yhtä parkkipaikkaa kun päivässä ehtii käyttämään keskimäärin vain kymmenkunta autoa (kun oletetaan, että koko päivän yli laskettuna käyttöaste on korkeintaan reilut 50%). 
Olen laskenut raitiotien kapasiteetin olettaen 300-paikkaisen noin 70-metriset ratikat, joita ajetaan 2,5 minuutin vuorovälillä. Jos matkustajamäärät alkuvaiheessa ovat pienempiä, voidaan linjaa ajaa lyhemmillä ratikoilla. Yksikaistaisen pyöräkaistan kapasiteetin olen arvioinut Tiehallinnon kevyen liikenteen suunnitteluohjeesta

Jalkakäytävän maksimikapasiteetti voidaan arvioida seuraavasti: jalankulkija kulkee noin 4kmh ja 3,25m leveälle kadulle mahtuu ruuhkassa 5 henkeä rinnan ja kukin vaatii noin metrin tilaa pituussuunnassa. Tarkkailupisteen ohittaa suuntaansa siis noin 20000 jalankulkijaa, 10000 kullakin puolella katua. Käytännössä Helsingissä ei ole syytä olettaa, että tällaisiin jalankulkijamääriin päästäisiin.