Uusi yleiskaava Helsinkiin: mihin asukkaat?

16.10.2013 4 By Mikko Sarela

Helsingissä tehdään uutta yleiskaavaa. Tämän vieminen kunnialla loppuun asti on kaupunkisuunnittelulautakunnan tärkein tehtävä. Ennusteiden mukaan Helsingin seudun väkiluku kasvaa noin 600 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Tämä toteutuu, kun seutu kasvaa samaa vauhtia kuin se on kasvanut viimeiset vuosikymmenet.

Yleiskaavassa etsitään uusia mahdollisuuksia rakentaa erityisesti asuntoja, mutta myös työpaikkoja, Helsinkiin noin 250 000 uudelle asukkaalle. Tämä luku ei ole ennuste, vaan valinta – urbanismin uusi aalto vetää ihmisiä yhä lähemmäs kaupunkikeskustoja ja Helsinkiin tulee juuri niin monta ihmistä kuin tänne otamme.

Ehkä enemmän. Asumisväljyys kantakaupungissa on kääntynyt laskuun 2000-luvun aikana ja sen kasvu on pysähtynyt muualla Helsingissä.

Uusi rakentaminen mahdolliset paikat ovat:

  1. Otetaan liikenneväyliltä tilaa muuttamalla ne kaduiksi ja rakentamalla niiden ympäristö
  2. Tiivistämällä olemassaolevia asuinalueita
  3. Merentäytöillä
  4. Rakentamalla jäljelle jääneitä luonto- ja virkistysalueita.

Lista on siinä järjestyksessä, jossa minä haluaisin toteuttaa yleiskaavan mukaisen lisärakentamisen.