Vaaliohjelma: Hämeentielle pyöräkaistat

12.10.2012 0 By Mikko Sarela

Hämeentiellä ajamista voi verrata extreme-urheiluun. Kadulla on yksinkertaisesti liikaa autoja, että pyöräily ajoradalla olisi mukavaa tai turvallista. Hämeentie on samalla tärkeä yhteysväylä pyöräilijöille Kurvista Hakaniemeen ja keskustaan. Siksi Hämeentielle tarvitaan pyöräkaistat.

Kaupunginhallitus päätti vaatia Sörnäisten tunnelisuunnitelman yhteydessä, että virasto selvittää Hämeentie joukkoliikennekaduksi muuttamista. Vaadin myös, että tämä selvitys pitää tehdä kunnolla. Selvityksessä tulee arvioida joukkoliikennematkustajien saamat aikahyödyt ja autoilijoille tulevat aikatappiot, siinä tulee arvioida muutoksen vaikutus joukkoliikenteen käyttäjämääriin, joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksiin ja lipputuloihin, pyöräilyn kulkutapaosuuteen, poistuvan autoilun tuottamiin terveyshyötyihin kadun varrella ja vapautuneen katutilan tuomiin hyötyihin terassien ja muun kaupunkikulttuurin muodossa.