Vaaliohjelma: IT-hankkeet

11.10.2012 0 By Mikko Sarela

IT-järjestelmistä on tullut merkittävä osa kaikkia yhteiskunnan toimintoja ja tulevaisuudessa niiden rooli vain kasvaa. Niinkin arkisissa asioissa kuin roskien keruussa tullaan tulevaisuudessa käyttämään informaatioteknologiaa tehostamaan keruutoimintoja; sensorit kertovat milloin roskakori on täysi, eikä roska-auton tarvitse ajaa turhaan.

Informaatiojärjestelmät ovat myös paisuneet vuosikymmenestä toiseen suuremmiksi ja suuremmiksi. Valtavat epäonnistumiset liittyvät yleensä siihen, että hanke on laadittu liian suureksi kokonaisuudeksi, tavoitteet eivät ole selkeästi määriteltyjä ja asiakas ei tiedä tai ole sitoutunut muuttamaan toimintatapojaan siten, että niissä hyödynnettäisiin informaatioteknologian mahdollisuuksia.

Suuria epäonnistumisia löytyy paljon niin yritysmaailmasta kuin julkiselta sektoriltakin. Suuryritysten työntekijöille hankkimat yrityksen sisäiset verkot ovat järjestäen huonompia käytettävyydeltään kuin Facebook – joka sekään ei yleensä saa kehuja käytettävyydestään.

Onneksi alalla on myös menty eteenpäin ja opittu siitä, miten suuria projekteja kannattaa tehdä ja ostaa.

IT-projektien ostaminen vaatii vankkaa osaamista omassa talossa, projektin pilkkomista pieniin osiin ja kokonaisuuden pitämistä omissa näpeissä ja joustavana ja muuttamiskykyisenä. Yksi toimintatapa, joka vastaa näihin haasteisiin on ketterä ohjelmistokehitys.

Helsinki tarvitsee nykyistä osaamista IT-järjestelmien ostamiseen ja oman johtoryhmän hoitamaan helsinkiläisten IT-hankkeiden valvomista ja parantamista. Kunnallispolitiikassa on mukana runsaasti ihmisiä, joilla on merkittävä määrä alan osaamista ja asiantuntemusta, mutta helsinkiläiset eivät pääse hyötymään tästä osaamisesta kun projektien valvominen ja eteenpäin vieminen hajoaa moneen eri paikkaan.

Informaatioteknologia on keskeinen osa yhteiskunnan infrastruktuuria ja me ansaitsemme osaavat työntekijät ja luottamushenkilöt luotsaamaan sen tulevaisuutta.