Yhteiskunnallisten asioiden RSS-feedaus

19.2.2010 0 By admin

Ehdotan, että kaikkien yhteiskunnallista valmistelua tekevien julkisten ryhmien työn tuloksille (ja mietinnöille ja välituloksille) tehdään säännöksi se, että kun työryhmä on nimetty, kaikki ryhmän pohdinnat ja työ pitää julkaista kyseiselle ryhmälle valittuun RSS-feediin (tai Atom-feediin, tai muuhun vastaavaan).

Näin jokainen joka haluaa seurata asiaa X, voi tilata komitean/virkamiestyöryhmän tulokset omaan lukijaansa automaattisesti ja saa kaikki relevantit päivitykset.