Yhtä asiaa en ymmärrä: Jos julkista rakennusta kilpailutettaessa on laillista vaatia talon piirrustukset, miksi vastaavan pitäisi olla laitonta ohjelmistoprojektien kohdalla? Lähdekoodin ja rajapintojen tarve ei ainakaan ole pienempi kuin rakennusten kohdalla.

Nopea laskutoimitus: Pääkaupunkiseudun arvioidaan kasvavan 300 000 hengellä seuraavan muutaman vuosikymmenen aikana. Jos nämä ihmiset asuvat nykyisen Helsingin seudun tiheydellä (450 as/km2), niin uutta samalla tiheydellä rakennettua tilaa tarvitaan 666km2. Jos samat ihmiset asuvat pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) keskimääräisellä asukastiheydellä (1350as/km2), uutta rakennettua tilaa tarvitaan 222km2. Mikäli asukastiheys on Helsingin luokkaa (2800as/km2), tilaa tarvitaan 107km2 ja jos asukastiheys on 13000as/km2, mikä vastaa Hernesaaren ja Jätkäsaaren kaavoitussuunnitelmia (matalalla keskustamaisella kaavoituksella), tilaa tarvitaan 23km2. Pariisin kaupungin asukastiheydellä (25000as/km2) tilaa tarvitaan vain 12km2.

Nämä pinta-alat vastaavat seuraavan säteen kokoisia ympyröitä:
Helsingin seutu: 15-kilometrin säteellä piirretty ympyrä
Pääkaupunkiseutu: 8,5-kilometrin säteellä piirretty ympyrä
Helsinki: 5,8-kilometrin säteellä piirretty ympyrä
Kantakaupunki: 2,7-kilometrin säteellä piirretty ympyrä
Pariisi: 1,95-kilometrin säteellä piirretty ympyrä

Mikä näistä vaihtoehdoista kuulostaa houkuttavimmalta?

Helsingin asutus – taustaa

Tässä viestissä on lähinnä hyödyllistä taustatietoa Helsingin asukastiheyksistä. Helsinki jaetaan kantakaupunkiin ja lauttasaareen (K), läntiseen ja pohjoiseen (LP), koilliseen (Ko) ja itäiseen (I) osaan. Tiedot on otettu Helsingin kaupungin yleiskaavasta 2002. Laitan vertailun vuoksi mukaan Helsingin niemen, joka on osa kantakaupunkia.

[Edit: Helsingin niemen tiedot ovat virheellisiä, joten älkää viitatko niihin. Kts. Otson kommentti. ]

Alue Pinta-ala Asukasmäärä Asukastiheys Työpaikat
He 10km2 100 000 10 000/km2 200 000
K 33,5km2 170 000 5 000/km2 200 000
LP 53,9km2 142 000 2 700/km2 70 000
Ko 36km2 85 000 2 300/km2 22 000
I 61,5km2 140000 2 300km2 32000

Alla oleva kuva kertoo Helsingin seudun historiallisesta kasvusta 2000-luvulle asti. Itselleni silmiinpistävää on se, kuinka Helsingin väkimäärä laskee 60-70-luvulla ja tämän jälkeen kasvaa vain hitaasti muuhun seutuun nähden. Tämä johtuu siitä, että kaupungin alueella vuosittain tapahtuva rakennusmäärä on pysynyt vakiona viimeiset 40-vuotta samalla kuin metropolialueen väkimäärä on kasvanut exponentiaalisesti. Helsingin kaupungin yleiskaava 2002 sivu 38 kertoo havainnollisesti, että rakennusmäärät Helsingin kaupungin alueella ovat 1968-2000 sahanneet 400 000-600 000 m2 välillä. ”Pitkällä aikavälillä asuntojen rakentaminen on pysynyt melko tasaisena jo 1960-luvusta lähtien” kertoo raportti.

Siinä on pääkaupunkiseudun asuntopulan syy suoraan raportissa sanottuna. ”Pitkällä aikavälillä asuntojen rakentaminen [Helsingissä] on pysynyt melko tasaisena jo 1960-luvusta lähtien”. Samalla väkiluku on kasvanut eksponentiaalisesti.

Lopuksi vielä pääkaupunkiseudun asukastiheyskartta: