Kuukausi: toukokuu 2010

Helsingin kaupungin vaatimaton tavoite luoda asuntoja 5000 asukkaalle vuosittain on seudun pahin asuntopoliittinen virhe. Helsingin seudun väestö kasvaa eksponentiaalisesti kun taas tuo tavoite on lineaarinen. Tavoite oli ehkä riittävä 70-luvulla, mutta nykyään lopputuloksena on väistämättä se, että väestönkasvu purkautuu kehyskuntiin. Asuntopula nostaan asuntojen hintoja, heikentään Helsingin seudun kansainvälistä kilpailukykyä, pidentää työmatkoja ja lisää autoilua. Vaatimattoman…

By admin 2.5.2010 0