Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 31.1.2012

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tiistaisessa kokouksen lista täältä. En itse ole paikalla. Oden pohdinnat lautakunnan listasta löytyvät täältä.
Asuintonttien autopaikkamäärien laskentaohjeet

Tässä päätetään noin parin miljardin investoinneista ilman mitään arviota taloudellisista vaikutuksista. Ison hintalapun lisäksi ankkeella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia mm. uusien asuintalojen viihtyisyyteen, esteettömyyteen, ruuhkiin, katujen mitoitukseen, kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan Helsingin uusilla kantakaupungin alueilla.
Uuden normin mukaisella mitoituksella Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa autopaikkoja tulee rakentaa 0,7 jokaista asuntoa kohden (75m2 asuntojen keskikoko-oletuksella) ja Kruunuvuorenrannassa 0,8 jokaista asuntoa kohden.
Alueella I, II ja III (kantakaupunki ja sen uudet osat) autopaikkavaatimuksia alennetaan vain mikäli rakennus on lähellä metro- tai juna-asemaa. Alueella IV alennetaan myös raideliikenteen pysäkeillä ja runkobussilinjojen lähellä. Tuo raide- ja runkobussiliikenteen pysäkin tuoma alennus pitäisi saada kaikille alueille kerrostalorakentamiseen. Tiiviissä kaupungissa suurin osa matkoista on lyhyitä ja ratikka paras joukkoliikenneväline tähän tarkoitukseen. Kävely ja pyöräily ovat monasti vielä sitä parempia.
Kruunuvuorenranta on merkitty alueelle IV, eli samaa aluetta mm. Tapaninvainion kanssa. Kruunuvuorenranta on osa laajenevaa kantakaupunkia ja sitä tulee tällaisena kohdella.
Autopaikkanormi pitäisi muuttaa olemaan muotoa ”1 ap per x asuinneliötä”. Ei ole mitään järkeä siinä, että esim. toimistojen autopaikkamääriä rajoitetaan, mutta jos asuintalossa on liikehuoneisto/toimistotila, niin tälle vaaditaan yhtä paljon autopaikkoja kuin asuinhuoneistoille. Ei ole myöskään järkevää vaatia ylimääräisiä autopaikkoja, jos rakennuksen muodon vuoksi rappukäytävää tarvitaan normaalia enemmän tai rakennuksessa on yhteistiloja, kuten sauna, biljardihuone tai kerhohuone.
Lisäksi autopaikkaohjeistuksessa tulisi arvioida myös rakennustehokkuuden vaikutuksia. Noin tonttitehokkuudella 3 autopaikat vaativat koko tontin kokoisen parkkihallin nyt ehdotetuilla kantakaupungin normeilla. Tämän tehokkuuden ylittäminen edes vähän käytännössä pakottaa toisen autohallikerroksen rakentamisen ja voi merkittävästi nostaa autopaikkojen hintaa. Saadaan taas yksi rajakohta, jossa yhden ylimääräisen kerroksen rakentaminen on taloudellisesti mahdotonta siellä, missä se olisi kannattavaa. 
Autopaikkaohjeet tulee palauttaa valmisteluun siten, että ylläolevat näkökohdat otetaan huomioon. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.1.2012

Ensimmäinen kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukseni Osmo Soininvaaran varaedustajana on nyt takana. Ahjo-järjestelmä ei suostunut päästämään minua sisälle, vaikka paikan IT-miehet käyttivät tunnin yrittämiseen, joten omalta osaltani osallistuin kokoukseen perinteisesti kynän ja paperin voimin (ja oman läppärini, jolla en tietenkään päässyt kokoussovellukseen käsiksi).

Vallilanlaakson joukkoliikennekadusta oikaisukehotus. Ilmoitusasioissa keskusteltiin voimallisesti ELY-keskuksen tekemästä oikaisukehotuksesta Vallilanlaakson joukkoliikennekadusta – puheenvuoroissa mm. ehdotettiin alueen gryndaamista kerrostaloiksi.

Oikaisukehotus on Pekka Haaviston ympäristöministerinä kehittämä menettelytapa, jolla varmistetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa kaavojen lainmukaisuus ja laadukkuus. Kaupungin tulee nyt käsitellä kaava uudestaan puolen vuoden sisällä tai kaava-asia raukeaa. (Laki maankäyttö ja -rakennuslain muuttamisesta §195 ja §196). Mikäli kaupunki päättää asiasta uudestaan muuttamatta päätöstä, aiemmat valitukset ovat valitusvoimaisia. (Tämä on oma ei-lakimiehen tulkintani asiasta. Saa korjata, jos tietää paremmin.)

Edit: Oikaisukehotus on aika mielenkiintoinen menettelytapa. Sen sijaan, että ELY-keskus kieltäisi suoraan hankkeen, tai joutuisi viemään hankkeen oikeuteen, se perustelee hankkeen ongelmat ja palauttaa asian kaupunkiin uudelleen käsiteltäväksi. Tämä antaa kaupungille mahdollisuuden korjata hankkeessa olevia ongelmia ennenkuin siirrytään mahdollisesti pitkään, raskaaseen ja kalliiseen oikeusprosessiin.

Itse olen harmissani siitä, että tärkeä poikittainen joukkoliikenneväylä vaikuttaa nyt taas lykkääntyvän hamaan tulevaisuuteen. Samalla toivon, että tämän vastoinkäymisen myötä saisimme uuden mahdollisuuden rakentaa Vallilanlaaksoon nurmiratana tehtyä ratikkarataa. Ratikat häiritsevät puiston elämää vähemmän kuin bussit ja loisivat tärkeän runkoyhteyden Kalasatamasta Pasilaan. Tulevaisuudessa yksi Kruunuvuorenrannan ratikkalinjoista voisi kulkea Kruunuvuorenselän sillan yli, Kalasataman läpi Pasilaan juuri tätä reittiä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2012-2014: Hyväksyttiin muutoksitta. Esitin, että esittelyluvussa lautakunta esiteltäisiin kaupunkisuunnitteluviraston ylimpänä päättävänä elimenä, sen sijaan että lautakunta esitellään kaupunkisuunnitteluviraston asiakkaana. Valitettavasti kokoomuslaiset, rkp:n edustaja ja yksi demari olivat sitä mieltä, että asiakas kuvaa lautakunnan asemaa paremmin, joten hävisimme äänestyksen 5-4. Myöskään Sampo Villasen ehdotus siitä, että arvioitaisiin vuorovaikutusta asukkaiden kanssa hyvin tässä onnistuneissa projekteissa ei saanut lautakunnassa enemmistöä taakseen.

Keskustan puutalojen suojeleminen: Päätettiin suojella esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Saimme päätökseen mukaan lauselman siitä, että lautakunta suhtautuu positiivisesti yhteiskäyttöiseen autopaikkaan asuntoyhtiön sisäpihalla ja suositteli asuntoyhtiölle poikkeuslupahakemusta menettelytapana. Kyseessä oleva yhtiö suunnittelee kaikille asukkaille avoimen yhteisauton hankintaa. Erittäin kannatettava hanke.

Uusi ostoskeskus Lauttasaaren metroasemalle: Läpi sellaisenaan. Keskustelimme siitä, onko ostoskeskukseen autoyhteys tarpeellinen myös Otavantieltä päin. Nyt kaavassa Otavantieltä voi ajaa sisään, mutta ei ulos. Virkamies piti sisäänajoa tarpeellisena siksi, ettei bussien kääntöpaikka ruuhkautuisi  ostoskeskukseen ajavis ta autoista. Jatkossa täytyy pitää jalankulkualueiden viihtyisyyttä esillä niin usein, että virkamiehetkin oppivat arvioimaan liikennesuunnitelmia tästä näkökulmasta. Nyt koko arviointi pohjautui kysymyksiin turvallisuudesta.

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun tarkistettu pyörätiesuunnitelma: Läpi sellaisenaan. Sivukaduille ei saatu pyörätaskuja, koska Mechelininkadun autoliikenteen sujuvuutta pidettiin tärkeämpänä.

Pientalojen rakennusoikeuden lisääminen: Pientalot voivat nyt hakea rakennusoikeuden nostoa (0,05et lisäys korkeintaan 0,3et:hen) poikkeusmenettelyllä. Tavoitteena on se, että rutiininomaiset rakennusoikeuden nostot menevät läpi pienemmällä byrokratialla.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 24.1.2012

Ensimmäinen kokoukseni kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenenä. Lautakunnan lista löytyy täältä

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2012-2014
Paksu nivaska – viime viikon kokouksessa jäi pöydälle. En ole vielä ehtinyt tutustumaan tarkemmin tähän pakettiin.

Punavuoren ja Ullanlinnan puutalojen tonttien suojeleminen

Keskustan viimeiset puutalot 1900-luvun vaihteesta suojellaan. Samalla suojellaan muut rakennukset näillä kuudella tontilla. Vieressä oleva kuva havainnollistaa, minkälaisista suojeluarvoista porrashuoneiden osalta on kyse.

Lauttasaaren ostoskeskus
Lauttasaaren uuden metroaseman päälle rakennettavan ostoskeskuksen kaava. Liikennejärjestelyissä on pari erikoisuutta. Pyöräkaistat katoavat Lauttasaarentieltä lyhyellä matkalla juuri ostoskeskuksen edessä olevien pysäkkien kohdalla ja pohjois-etelä-suuntainen pyöräily-yhteys on jätetty täysin huomioimatta.

Otavantien jalankulkualueelle on piirretty yksi sisäänkäynti parkkihalliin ja autoille läpikulkuväylä. Täytyy keskustella lautakunnassa voiko tälle vielä tehdä jotain, tuolla tavalla ei kyllä luoda hyvää kävely-ympäristöä metroaseman ympärille.

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun tarkistettu pyörätiesuunnitelma
Mechelininkadulle saadaan pyöräkaistat.


Poikkeamismenettely pientalotonttien rakennusoikeuden lisäämiseksi
Hyvä ja kannatettava hanke. Vähentää byrokratiaa. Nyt esitetään, että rakennusoikeutta voisi lisätä korkeintaan 0,05e eikä yli 0,3e tonttitehokkuuden. Minun puolestani poikkeusmenettelyllä rakennusoikeutta voitaisiin lisätä enemmänkin. Kaupunki tarvitsee lisää asuntoja.

Muutto ja luottamustehtävä

Muutin vuodenvaihteessa takaisin Helsinkiin, Kallion seutuville tarkemmin ottaen. Tänään minut valittiin Helsingin kaupunkisuunnittelulautakuntaan Osmo Soininvaaran henkilökohtaiseksi varajäseneksi Vihreän ryhmän ehdotuksesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtävänä on mm.:

 • ohjata ja valvoa yleiskaavoitusta ja asemakaavoitusta,
 • ohjata ja valvoa kaupungin liikennesuunnittelua sekä seurata liikenteen ja liikenneturvallisuuden kehitystä kaupungissa,
 • päättää, mikäli ei toisin ole säädetty tai määrätty, katu- ja liikennealueella sekä muulla yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella liikennejärjestelyistä lukuun ottamatta suuria ja suurehkoja tai periaatteellisesti merkittäviä liikennejärjestelyjä,
 • tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä sekä antaa lausuntoja, selvityksiä ja tietoja toimialaansa kuuluvista asioista

Hain tehtävää Vihreältä valtuustoryhmältä joulukuussa. 

Haen vapautunutta kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen paikkaa.

Olen 36-vuotias tekniikan tohtori ja tietoverkkotutkija Aalto-yliopistossa. Olemme muuttamassa joulukuun aikana Espoon Leppävaarasta Helsinkiin. Olen aiemmin asunut monta vuotta Helsingissä muun muassa Töölössä ja Munkkiniemessä. Olen naimisissa ja uusperheeseemme kuuluu puolisoni lisäksi koulunkäynnin juuri aloittanut poika ja vuoden ikäinen taapero.  

Olen Vihreiden jäsen keväästä 2011 lähtien. Tätä aiemmin olin Piraattipuolueen jäsen ja ehdokas eduskuntavaaleissa 2011. 

Poliittisesti olen kiinnostunut erityisesti seuraavista aiheista

 • Kaupunkisuunnittelun ja liikenteen kehittäminen yhtenäisesti toisiaan tukien 
 • Raitiovaunuliikenteen kehittäminen ja laajentaminen  
 • Kaavoitus: hyvän ja tiiviin kaupunki ja lähiöympäristön rakentaminen  
 • Jalankulun merkitys liikennemuotona ja kaupunkitilan luojana 
 • Henkilöautoliikenteen haittojen minimoiminen 
 • Uusperheiden asiat ja ongelmat 
 • Tiedepolitiikka

Olen ollut aktiivinen Helsingin kaupunkisuunnittelussa jo useita vuosia mm. kirjoittamalla aiheesta blogissani. Syksyllä 2009 perustin Facebook -ryhmän ”Lisää kaupunkia Helsinkiin”, josta kehkeytyneen ryhmän kanssa olen aktiivisesti käynyt ajamassa hyvää ja tiivistä kaupunkia kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Olemme ottaneet kantaa mm. Keski-Pasilan suunnitelmiin ja nostaneet niin Länsiväylän kuin Turunväylänkin bulevardiksi muuttamisen esille virastossa. Kävimme esittelemässä Turunväylän osalta ajatusta myös Munkinseutu ry:lle, jossa saimme myönteisen vastaanoton. Viime kesänä perustin avoimen kaupunkisuunnittelupubin, joka kokoontuu joka kuukauden viimeisenä maanantaina. Osanotto on ollut runsasta, ehkä vajaat parikymmentä ihmistä niin kaupunkilaisia, poliitikkoja kuin virkamiehiäkin.  

Espoossa olen osallistunut tämän vuoden aikana aktiivisesti Vihreiden kaupunkisuunnitteluun. Olin Espoo 2050 -työryhmän jäsen, jossa toin esiin tiiviin ja hyvän kaupunkirakenteen merkitystä. Olen aktiivisesti ajanut kaupungin rakentamista olemassaolevien ja tulevien raideliikenteen ja bussiliikenteen runkoväylien varrelle ja edistänyt Jokeri II:n nopeaa toteuttamista Espoossa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan työtä olen seurannut aktiivisesti jo monta vuotta. 

Osmo Soininvaaran pyynnöstä olen tänä syksynä lukenut  tarkkaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousten julkiset materiaalit ja esittänyt hänelle omat kommenttini esityslistalla olevista asioista. 

Haluan tulevan vuoden aikana lautakuntatyössäni edistää 

1. Helsingin liikennejärjestelmässä parempaa tasapainoa jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja henkilöautoilun välillä

2. Kiinnittää huomiota kaavoitettavan katutilan toimivuuteen

3. Tuoda aitoa vuorovaikutusta ja avoimuutta kaavoitusprosessiin

Aion kirjoittaa blogissani kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemisistä aktiivisesti tulevan vuoden aikana. Vastaan myös mielelläni kysymyksiin ja otan vastaan mielipiteitä ja kommentteja puntaroitaviksi.