Vuosi: 2013

Johtamisoppia ratikkalinjojen nopeuttamiseen

Sitä saat mitä mittaat. Ja luotettavasti saat sitä, mistä palkitset. Suuren organisaation johtaminen ei ole helppoa oli organisaatio sitten yritys, kaupunki tai valtio. Työntekijät ja organisaatiot eivät toimi niinkuin käsketään vain siksi, että joku käskee. Tämän on moni huomannut karvaasti Helsingissäkin. Jotta organisaatiot ja toimintatavat muuttuvat, pitää muutosta johtaa. Ja siinä mittaaminen ja palkitseminen ovat…

By Mikko Sarela 20.11.2013 13

Turvallisuusverkko ja kansallinen turvallisuus

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta Näillä sanoilla alkaa hallituksen esitys, joka oli viime viikolla käsiteltävänä hallintovaliokunnassa. Esityksessä on useita hyviä ja tärkeitä tavoitteita, kuten alkutekstistä käy ilmi. Lain tarkoituksena olisi normaalioloissa ja niiden häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa varmistaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten ja muiden…

By Mikko Sarela 18.11.2013 0

Kurssi kohti tulevaisuutta, Eurooppa

1400-luvulle tultaessa Kiina oli maailman vaurain ja teknisesti edistynein kansakunta. Keisari rakennutti maailman suurimmat valtamerialukset, jotka purjehtivat Afrikkaan asti ja toivat mukanaan lännen eksotiikkaa. Sitten Kiinan johto määräsi valtamerialukset tuhottaviksi, kielsi niiden rakentamisen kuolemanrangaistuksella, lopetti kansainväliseen kauppaan panostamisen ja keskittyi omiin sisämarkkinoihinsa – juuri globalisaation ajan kynnyksellä. Kiina jäi kaupan ja teknologian kehityksessä ratkaisevasti jälkeen…

By Mikko Sarela 11.11.2013 0

Äänestäminen on vallankäyttöä

Helsingin sanomat kertoo (taas), että virkamiehet suunnittelevat nettiäänestämistä Suomen vaaleissa. Asiaa eteenpäin junttaava virkamies kertoo, että tavoitteena on lisätä äänestysaktiivisuutta. Jonkun pitäisi ehkä viedä virkamiehet koulutukseen, jossa kerrottaisiin demokratian perusteista ja äänestyksen merkityksestä. Äänestäminen ei ole kiva ja hassu tapa, jolla kansalaiset voivat kertoa mielipiteistään. Äänestämisen tavoitteena ei ole se, että suomalaiset saavat kokea vaikuttavansa…

By Mikko Sarela 5.11.2013 5

Teknologian kehitys ja kulttuurien muutos

Uudet teknologiat muokkaavat yhteiskuntiamme. Usein teknologisten muutosten tärkeimmät vaikutukset ovat siinä, miten kulttuuri voi muuttua teknologian vaikutuksesta. Kirjapainotaidon keksiminen johti Euroopassa Valistukseen ja länsimaiseen demokratiaan. Teknologia ei silti aiheuttanut kumpaakaan, vaan teki ne mahdollisiksi. Länsimaisten yhteiskuntien kehitys kirjapainotaidosta kohti Valistusta ja demokratiaa ei ollut suora, eikä välttämätön. Väliin mahtui Euroopan ensimmäinen ”maailmansota” – 30-vuotinen sota, joka…

By Mikko Sarela 26.10.2013 0