Vuoden kaupunkilainen

Kaupunkitoimittajien seura on valinnut minut vuoden kaupunkilaiseksi. Tunnustus annettiin työstäni paremman Helsingin rakentamiseksi Lisää kaupunkia Helsinkiä ryhmän perustajana. Kiitän kunniasta.

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä vierailemassa Koskelan varikolla uuden Artic-ratikan kyydissä. Kuva Tuomas Saloniemi.

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä vierailemassa Koskelan varikolla uuden Artic-ratikan kyydissä. Kuva Tuomas Saloniemi

Oikeastaan palkinto on koko Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmälle. Viidessä vuodessa me ryhmäläiset olemme muuttaneet sitä tapaa, jolla kaupunkisuunnittelusta ja kaupunkirakentamisesta keskustellaan. Ryhmäläiset ovat vaikuttaneet keskustelun lisäksi kaavoitukseen ja tehneet uusia avauksia kuten Koskelan sairaalan rakentamissuunnitelmat ja vaihtoehtoisen Pro Helsinki 2.0 yleiskaavan. Ryhmä sai erityistä kiitosta rakentavasta keskustelukulttuurista. Suurkiitos tästä niin ryhmäläisille kuin osaavalle ja asialleen omistautuneelle moderointiryhmällekin!

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä on nykyaikainen kansanliike, joka organisoituu ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa, mutta toimii ja tapaa myös aktiivisesti kasvotusten. Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä tapaa joka kuukausi kaupunkisuunnittelupubissa. Seuraava kaupunkisuunnittelutapaaminen on tiistaina 6. tammikuuta klo 18 alkaen ravintola Tempossa. Tervetuloa mukaan.

Ryhmän unelma paremmasta Helsingistä kuuluu näin:

Tämä ryhmä on kaikille niille, joiden mielestä Helsingin seudulla on aivan liian vähän oikeaa kaupunkia. Tiheästi rakennettuja kerrostalokortteleita, joiden kivijalat ovat pikkuliikkeitä täynnä ja joissa on sopivasti puistoja luomassa kaupunkilaisille kohtauspaikkoja.
Haluamme, että vuonna 2100 jengi sanoo kuinka 20-luvulla tehtiin hyvää kaupunkia.

Lopuksi vielä kaupunkitoimittajien yhdistyksen virallinen tiedote:

VUODEN KAUPUNKILAINEN MIKKO SÄRELÄ

Kaupunkitoimittajien yhdistys on jälleen valinnut Vuoden kaupunkilaisen, joka vuoden aikana on pyyteettömällä tavalla edistänyt asukkaitten hyvinvointia.
Tällä kertaa kukkapuskan ja yhdistyksen hienon grafiikkataulun saa helsinkiläinen diplomi-insinööri, Aalto-yliopiston tutkijaprofessori ja kaupunkisuunnitteluaktiivi Mikko Särelä.

Mies oli viisi vuotta sitten perustamassa Facebook-ryhmää Lisää kaupunkia Helsinkiin. Hän oli ryhmän ensimmäinen jäsen ja moderaattori aina viime päiviin saakka.
Valintakokous kiitteli keskusteluryhmän uusia avauksia, osallistujien tavatonta aktiivisuutta vaihtoehtoisten suunnitelmien kehittäjänä sekä näkökulmien runsautta keskustelussa. Ryhmä ei pelkästään keskustele tai hymistele yhden aatteen mukaisesti.
Moderaattorit ovat kyenneet pitämään ryhmän keskustelun sivistyneena ja asiallisena. Tämä on ansio aikoina, jolloin ylilyönnit sosiaalisessa mediassa ovat pikemminkin normi kuin poikkeus.
Särelä on itse maininnut, että hän pitää ryhmää yhtenä merkittävimpänä saavutuksenaan. Ryhmässä on nyt 5700 jäsentä.

Punavuoren Cloud City: Lisää Pilvikaupunkia Helsinkiin

Punavuoren Merikortteliin ehdotettiin Helsingin design-pääkaupunkivuoden kunniaksi sisäpihalta nousevaa sienipilven muotoista rakennusta. En tiedä muistatko kukaan enää, mutta design-pääkaupunkivuoden ideana oli käynnistää hankkeita, jotka muokkaavat Helsinkiä seuraavat pari vuosikymmentä. Minä pidin ideasta, mutta pelkäsin, että hankkeet jumittuvat byrokratiaan eikä vuodesta jää mitään käteen.

Screen Shot 2014-12-08 at 14.06.33

Cloud-City katutasolta nähtynä

Minä pidän ehdotusta hyvänä.

Cloud City tuo Punavuoreen 8000 kerrosneliömetriä lisää, esimerkiksi satakunta asukasta ja pari sataa työpaikkaa. Tämä yksi rakennus säästää pari hehtaaria metsää muualla Helsingissä. Samalla uudet asukkaat ja työntekijät parantavat Punavuoren, Eiran ja Kampin palvelukysyntää ja siten laajentaa saatavilla olevaa tarjontaa. Projekti on erinomainen esimerkki siitä, kuinka sekoitetaan toimintoja ja tehdään tiivistä, elävää kaupunkia. Samassa korttelissa on runsaasti työpaikkoja alemmissa kerroksissa ja ylhäällä asuntoja.

Kerroksia Cloud Cityssä on 16 eli saman verran kuin Jätkäsaareen tulevassa tornihotellissa lahden toisella puolella.

cloud city

Ehdotus on luonteeltaan uniikki. Se on mahdollista toteuttaa vain paikassa, jossa on olemassaoleva toimistokäytössä oleva kortteli, joka sijaitsee riittävän lähellä keskustaa (eli rakennusmaa on riittävän arvokasta tällaisen projektin toteuttamiseen). Ei kuitenkaan alueella, joka Helsingin korkean rakentamisen periaatteissa on määritelty osaksi Helsingin keskustan arvokasta vyöhykettä.

Se on myös projekti, joka on liikkeellä yksityisellä rahalla. Kaupunki saa projektin myötä joukon työpaikkoja ja asukkaita, jotka tuottavat verotuloja. Sekin on erittäin tarpeellista näinä taloudellisesti vaikeina aikoina.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa ollaan sen sijaan eri mieltä. Virasto esittää lautakunnalle, ettei projektille kannata antaa lupaa. Me helsinkiläiset usein valitamme siitä, ettei meillä koskaan tehdä mitään mielenkiintoista ja poikkeavaa. Miksi kaiken rakentamisen pitää noudattaa sitä samaa vanhaa kaavaa.

Ja heti, kun joku ehdottaa jotain uutta, sitä vastustetaan, koska se olisi uutta. Tällä kertaa virasto vastustaa ehdotusta nimenomaan siksi, että se on erilaista.

koska lisärakentaminen poikkeaisi merkittävästi kantakaupungin umpikorttelialueella noudatetuista kiinteistöjen kehittämisperiaatteista

Helsingillä pitää olla rohkeutta kasvaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.10.2014

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 28.10.2014 tehtiin seuraavia päätöksiä.

Koivusaaren osayleiskaava hyväksyttiin jatkosuunnitteluohjeilla, jossa vaaditaan riittävät aluevaraukset mm. julkisille palveluille, kuten kouluille ja kehotus kiinnittää huomiota lisääntyvän liikenteen haittojen minimointiin. Sen sijaan minun esittämäni jatkosuunnitteluohje kävelyn ja pyöräilyn huomioimisesta asemakaavoituksessa ei saanut kannatusta Kokoomukselta eikä demareilta. Alueelle on läpikulkevan moottoritien vuoksi erittäin haastavaa saada toimiva jalankulku- ja pyöräily-ympäristö – autoilun helpottamiseen laitetaan kymmeniä miljoonia.

Vielä on pitkä matka siihen, että tässä kaupungissa ymmärrettäisiin kävelyn merkitys kaupungin luojana ja liikenteenä.

Jätkäsaaressa Terassitalon asemakaava meni läpi ehdotuksen mukaan. Tässä oli ilmeisesti ollut liikkeellä joku väärinkäsitys naapuritalon (Maltan) etäisyydestä tässä kaavoitettuun uuteen taloon – etäisyyttä tulee 21,5 metriä, mikä on tiiviissä kaupungissa paljon enemmän kuin pienillä tonttikaduilla kannattaisikaan olla.

Lauttasaaressa hyväksyimme asemakaavan, joka tuo sata uutta asukasta kiitoksien kera.

Hakaniemenrannan ja Merihaan suunnitteluperiaatteet jäivät pöydälle.

Liikenteenturvallisuuden kehittämisohjelma jäi pöydälle.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.10.2014

Olen menossa tiistaina kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Lautakunnan lista löytyy täältä.

Koivusaaren osayleiskaava oli kaksi vuotta sitten lautakunnassa käsiteltävänä. Silloin kaavan ongelmana oli liian suuret kustannukset. Tämän jälkeen kaupunginhallitus totesi, että Koivusaaren osayleiskaava on liian kallis ja palautti kaavan valmisteluun. Muutettu kaava oli lautakunnassa keväällä ja lähetettiin vuorovaikutettavaksi.

Koivusaareen tulee 5000 asukasta ja 4000 työpaikkaa

Kahden vuoden takaiseen verrattuna osayleiskaavaa on nyt tiivistetty ja kustannuksia samalla karsittu. Asukkaita Koivusaareen tulee noin 5000 ja työpaikkoja arviolta 4000 (mitoituksena on käytetty 25-30m2 per työntekijä eli työpaikkoja voi lopulta tulla enemmänkin kuin 4000. Nykyaikaisissa konttoreissa työpaikkaväljyys on selvästi alempi.)

Muutokset tekevät esitetystä kaavasta taloudellisesti toteuttamiskelpoisen. Isoimmat muutokset ovat Länsiväylän ylittävän kannen pieneneminen ja rakentamismäärän kasvattaminen. Koivusaaresta on tulossa varsin tiivis – aluetehokkuus kaava-alueella on 0,94, mikä on varsin korkea huomioiden sen että alueen läpi kulkee moottoritie. Kahden vuoden takaiseen verrattuna taloudellinen puoli näyttää siltä että Koivusaaren infrastruktuurikustannusten jälkeen rahaa jää vielä joko metroaseman tai Katajaharjulla pienen kannenpalasen rakentamiseen.

Alue on tarkoitus rakentaa vaiheittain ja asemakaavavaiheessa tutkitaan mahdollisuuksia pienentää Koivusaaren moottoritieliittymän kustannuksia joko muuttamalla Länsiväylä kaduksi tai maantieksi.

Jätkäsaareen tulee lisää tiivistä kaupunkia. Kortteliin tulee noin 35000 neliömetriä uutta rakentamista. Runsaat 400 asukasta ja 800 työpaikkaa vajaan kahden hehtaarin alueelle. Naapuritalon asukkaita harmittaa se, että aiemmin matalaksi suunnitellulle tontille kaavaillaan selvästi aiemmin suunniteltua korkeampaa rakentamista.

Tontti on juuri Crusellin sillan vieressä ja erinomaisella paikalla ja tiivis rakentaminen sopii tähän kohtaan Jätkäsaaressa hyvin. Screen Shot 2014-10-27 at 8.52.57

 

Jätkäsaaressa autopaikkojen määrävaatimukset ovat paljon suuremmat kuin autonomistus (keskimäärin paikkoja vaaditaan noin 0,6-0,7 autopaikkaa per asunto, mikä on noin kaksinkertainen verrattuna ympäröivän kaupunkiympäristön autonomistusmääriin.

Siksi Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikassa on mahdollisuus toteuttaa alkuvaiheessa vain osa paikoista ja toteuttaa loput sitten, kun niille löytyy kustannuksia vastaavaa kysyntää. Tämän toteuttaminen olisi erityisen helppoa tontilla olevan pysäköintitalon kohdalla. Korotetaan sitä vasta sitten, kun autopaikkojen kysyntä kasvaa niin paljon että paikkoja tarvitaan enemmän.

Lauttasaaressa Myllykallion kupeessa puretaan toimistotalo ja tilalle rakennetaan asuntoja noin sadalle asukkaalle. Talot on sijoitettu kulmittain Lauttasaaren katulinjaukseen nähden. Syynä on käsittääkseni Länsiväylän melun torjunta. Toivottavasti noille kulmauksille keksitään jotain mikä tekee kävely-ympäristöstä miellyttävämpää eikä ankeampaa.

Screen Shot 2014-10-27 at 9.06.44

Hakaniemenrannan suunnitteluperiaatteet. Hakaniemen silta puretaan sen käyttöiän loppuessa ja tilalle rakennetaan uusi, joka vie vähemmän tilaa. Samalla aluetta ryhdytään kehittämään. Tämän ajatuksen taustalla on runsaan vuoden takainen Kallio-liikkeen järjestämä Sykkivä Hakaniemi -kilpailu, jonka toinen voittajista ehdotti alueelle merkittävää täydennysrakentamista.

Screen Shot 2014-10-27 at 9.10.38

Hakaniemenrantaan on alustavissa suunnitelmissa hahmoteltu rakentamista noin 2500 asukkaan verran. Ylläolevassa havainnekuvassa oranssit laatikot kertovat sen, mihin rakentamista on ajateltu. Muutamia huomioita

  • Kaavassa kannattaa tutkia mahdollisuudet tehdä selvästi tiiviimpää kuin suunniteltu.
  • Rantatien ja Hämeentien poikkikatujen mm. Lintulahdenkatu, Kaikukatu linjojen tulisi jatkua alueen läpi rantaan asti, jotta olemassaolevat näkymäakselit säilyvät.
  • Sörnäisten rantatien kohdalla olevan keinotekoisen merialtaan osittaista täyttämistä ja sen tuomia lisärakennusmahdollisuuksia kannattaisi tutkia.
  • Hanasaaren voimalan kohtalo on vielä auki ja päätetään ensi vuonna. Siksi olisi hyvä, että virastossa tehtäisiin Sörnäisten rantatien rannan osalta vaihtoehdot sekä Hanasaaren säilymisen tai lähtemisen osalta. Jälkimmäinen voisi sisältää esim. tuon välissä olevan altaan täyttöjä, enemmän rakentamista ja kävelyn ja pyöräilyn siltayhteyden Hanasaareen.

Liikenneturvallisuusohjelman kehittäminen. Tavoitteena on puolittaa liikennekuolemat Helsingissä vuoteen 2020 mennessä (nyt 8). Liikennekuolemien määrä on sen verran pieni että yksittäiset onnettomuudet vaikuttavat vuositilastoihin merkittävästi. Tästä syystä onnettomuuksien vähentämisessä seurannan painopiste tulisi siirtää loukkaantumisiin – niitä on yhä vuosittain satoja.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.10.2014

Itäisen saariston asemakaava meni läpi yksimielisesti. Lisäsimme kaavaan Elina Moision esittämän ponnen:

Itäistä saaristoa koskevien luonnon- ja metsänhoidollisten toimenpiteiden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen. Toimenpiteet eivät saa vaarantaa saarten luonto- ja virkistysarvoja.

Kruununhaan historiallisesti arvokkaiden rakennusten porraskäytävistä ja hisseistä päätettiin taas. Edellinen päätös sallia hissien rakentaminen tuli takaisin hallinto-oikeudesta, joten nyt päätös oli sorvattu uuteen muotoon, joka jättää neuvottelut museon kanssa rakennuslupavaiheeseen. Tässä on se hyvä puoli, että kun talot ovat uniikkeja, pystytään myös etsimään yksilöllisiä ratkaisuja sovittaa arvokas kulttuurihistoria ja esteettömyys yhteen.

Rastilan aseman viereen tuleva asemakaava meni läpi sellaisenaan. Kyselin kortteliin pihakannen alle rakennettavien pysäköintipaikkojen kustannuksista ja selvisi, että tässä tapauksessa ne ovat poikkeuksellisen halpoja. Kortteli on rinteessä, joten halliin ei tarvita erillistä ajoramppia. Näin paikkojen hinta jää noin 25000€ per autopaikka, joka on pihakannen alle rakennettaviksi paikoiksi poikkeuksellisen edullinen. Kaava on kumppanuushanke, joten luultavasti rakentaminen lähtee liikkeelle varsin pian sen jälkeen, kun asemakaava saa lainvoiman ja tarvittavat luvat on hoidossa.

Käpylässä Pohjolanaukiolla hyväksyimme asuintalon kaavan esityksen mukaan. Lisää käyttäjiä ykkösen ratikalle (joka muuten alkanee raitiolinjastouudistuksen myötä liikennöimään aiempaa tiheämmin ja myöhempään).

Suutarilan asemakaava päätettiin viraston ehdotuksen mukaisesti.

Stansvikin asemakaava jäi pöydälle Eija Loukoilan (Vas.) pyynnöstä.

Lönnrotinkatu 28 asemakaava hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.