Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.4.2014

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa Kivinokan osayleiskaavan jatkosuunnitteluun Elina Moision palautusesityksen perusteella äänin 5-4:

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa Kivinokan osayleiskaavan jatkosuunnitteluun, joka pohjautuu kesämaja- ja virkistyskäyttöön ja sen laajentamiseen. Asumista tulisi jatkossa kohdentaa Itäväylän ympäristöön taloudellisesti kestävällä tavalla.

Eläintarhan alueen maankäytön periaatteet jäivät kahdeksi viikoksi pöydälle. Alueesta on teetetty kolme konsulttiselvitystä, eikä yhdessäkään näistä ole tutkittu sitä voisiko alueelle sijoittaa asuntoja.

Meilahden sairaala-alueen kaava lähetettiin kiitoksin eteenpäin. Sairaalan rakentaminen on halpaa touhua verrattuna elinkaarikustannuksiin tai työvoimakustannuksiin. Siksi on tärkeää investoida uusiin sairaalatiloihin, joissa voidaan toimia nykyaikaisilla toimintatavoilla. Muutos sairaalaympäristöjen tarpeissa on ollut nopea ja raju. Syöpätornia ei merkitty suojelluksi vaikka museo sitä esitti. Keskustelimme kävely-yhteyksistä ja virastossa luvattiin huomioida erityisesti Paciuksenkadun ja Haartmaninkadun väliset kävely-yhteydet siinä päärakennuksen eteläpuolella.

Pikkusuonkuja, Paloheinä. Virasto on aloittamassa kaavoitusta Pakilantien varrella. Pakilantiestä voisi muodostua Pakilaan oma pääkatu. Pikkusuonkujalle on ajateltu maksimissaan 4-kerroksisia puukerrostaloja. Aihe on herättänyt voimakasta keskustelua, joten virasto päätti tuoda alueen suunnitteluperiaatteet lautakunnan päätettäväksi.

Asia jätettiin viikoksi pöydälle, joten ensi viikolla lautakunta sitten päättää sopiiko Pakilantien varteen rakentaa puisia matalia kerrostaloja. Omasta mielestäni ne sopisivat sinne mainiosti.

Liikenneinvestointien talousarvioehdotus vuosille 2015-2024 hyväksyttiin viraston esittämässä muodossa. Varsinaiset neuvottelut asiasta käydään sitten syksyllä kaupunginhallituksen käymien investointineuvottelujen muodossa.

Herttoniemenrantaan saadaan runsaat sata asukasta lisää.

Annoimme positiivisen lausunnon Helsingin kaupunkipyörähankkeesta esittelijän ehdotuksen mukaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 29.4.2014 ja lautakunta 15.4.

Viime lautakunnan kokouskuulumiset jäivät kertomatta – pahoitteluni tästä. Isot asiat eli Kivinokka ja investointiehdotus jäivät pöydälle ja ovat tänään käsiteltävänä.

Olen menossa huomenna lautakuntaan Osmo Soininvaaran ollessa estynyt. Lautakunnan tämänkertaisen listan löytää täältä.

Kivinokka: huomenna sitten päätetään kehittää Kivinokkaa koko kaupungin virkistysalueena. Itä-Helsingissä pitää tämän päätöksen jälkeen ryhtyä tiivistämään, jottei alue jää ihan täysin paitsioon Helsingin kasvaessa. Metroaseman vierestä löytyy yhä pusikkoa puskevaa joutomaata.

Eläintarhan maankäytön periaatteet. Tämä jää pariksi viikoksi pöydälle. Virasto esittelee oman näkemyksensä siitä, mitä Eläintarhan eli Töölön urheilupuiston alueelle voisi tehdä. Hämmästyksekseni virasto ei ole koko 65 hehtaarin alueelta löytänyt yhtään kohtaa, joka olisi sopiva asuntorakentamiseen.

Screen Shot 2014-04-28 at 20.18.32

 

Kiinnostusta alueeseen nostaa se, että suunniteltu Töölön Pisara-asema on Mäntymäen kentän ja Töölöntorin välissä. Ensimmäisenä kiinnostuksestaan ilmoitti HIFK yhdistetyllä jäähalli-, kylpylä-, kauppakeskus- ja asuntohankkeella.

Itseäni hämmentää se, että miten näiden juna- ja metroasemien ympäristöt onnistutaan aina tekemään tyhjää täyteen. Kaupunginrakentamisopit kun sanovat päinvastaista. Tiiveintä pitäisi olla juuri aseman ympäristössä. Omasta puolestani alueelle sopisi erinomaisesti urheilutoimintojen lisäksi asuntoja ja muutakin kaupunkielämää piristävää.

Meilahden sairaala-alueen kaava mahdollistaa HUSin toimintojen keskittämistä Meilahteen. Samalla vapautuu tilaa tuhansille uusille asukkaille muualla Helsingissä. Esimerkiksi Pikku-Huopalahdessa olevan Haaganpuron ympäristöön, johon Urban Helsinki –ryhmä suunnitteli lisää korttelikaupunkia yli 4000 asukkaalle.

Screen Shot 2014-04-28 at 20.42.10

Pakilassa esitetään pääkadun varteen täydennysrakentamista, mikä herättää voimakkaita tunteita alueen asukkaissa. Ajatuksena olisi, että tänne voisi rakentaa korkeintaan 4 kerroksisia puisia kerrostaloja. Kerrostalorakentaminen tarjoaisi mahdollisuuden pysyä kotiseudullaan niille, jotka haluavat muuttaa eläkepäivillään pienempään kotiin – ja samalla kerrosmäärän rajoittaminen varmistaa, ettei alueen luonne muutu rajusti. Pidän tätä itse kohtuullisena kompromissina.

Liikenneinvestoinnit tulevat takaisin pöydältä. Näistä neuvotellaan varsinaisesti syksyllä kun kaupunginhallitus neuvottelee 10-vuotisesta investointibudjetista, joten nyt lähinnä opitaan mitä virasto esittää ja aloitetaan valmistautuminen loppukesän koitokseen.

Kaupunkipyörät ovat yhä tulossa. Tavoitteena on saada ensi vuoden kesäksi 500 pyörää ja 50 asemaa ja laajentaa sitä parissa vuodessa 1500 pyörään ja 150 asemaan. Pyöräjärjestelmä parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa merkittävästi varsin pienillä kustannuksilla, kun viimeisen kilometrin voi kävelyn tai vaihtoyhteyden odottelun sijasta taittaa pyörällä.

Screen Shot 2014-04-28 at 20.36.50

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 15.4.2014

Olen tiistaina menossa kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Lautakunnan lista löytyy täältä.

Asemakaava Vuosaareen suunniteltua voimalaa varten. Tässä ei päätetä voimalan rakentamisesta. Kaava ainoastaan mahdollistaa rakentamisen. Päätöksen Vuosaaren voimalasta tekee valtuusto samalla kun Hanasaaren kohtaloa pohditaan.

Liikenneinvestointien talousarvioehdotus vuodelle 2015 ja investointiohjelmaehdotus vuosille 2016-2024. Tämän olen ehtinyt katsomaan vasta päällisin puolin. Vaatii vielä lisää tutustumista ennen tiistain kokousta. Investointiohjelmaan liittyvät huomiot ja kommentit ovat erittäin tervetulleita.

Viikon isona asiana on Kivinokan osayleiskaava. Vihreät tekivät Kivinokasta ryhmäpäätöksen. Kivinokassa halutaan vahvistaa alueen virkistyskäyttöä ja Itäväylästä tehdä bulevardi. Kun itäväylän ympäristöä tiivistetään, tarvitaan myös kunnollisia viheralueita. Kivinokka on virkistyskäytön kannalta lähellä ja sopivasti metroasemien palvelualueen katveessa. Virkistysvaihtoehdon kanssa mennään tiistaina. Seuraavaksi pitää varmistaa, että Itäväylän ympäristöön saadaan niitä asukkaita, joille Kivinokasta tehdään omaa virkistysaluetta.

Alla omia mietteitäni osayleiskaavaehdotuksesta, jossa oli paljon hyvää.

Kivinokka oli itselleni haastava päätettävä. Kärsimme asuntopulasta ja kaupunki tarvitsee lisää asuntoja. Toisaalta Kivinokka poistettiin viime hetkellä yleiskaavassa 2002 suoraan kaavoitettaviksi merkityistä alueista siksi, että sitä pidettiin arvokkaana luonto- ja virkistysalueena. (Sen sijaan se merkittiin selvitysalueeksi, jonka kohdalla päätökset tehdään myöhemmin. Näiden päätösten aika on nyt.)

Kivinokan rakentamista puoltaa se, että alue on varsin lähellä kantakaupunkia. Rautatieasemalle matkaa on katuverkkoa pitkin 6 kilometriä ja Kalasatamaan matkaa on alle 3 kilometriä. Sen sijaan matka metroasemalle on kovin pitkä.

Jos alue rakennettaisiin, siitä tulisi hyvin vahvasti pyöräilyyn tukeutuva kaupunginosa. Matkat kantakaupunkiin ovat pyörällä lyhyitä. Itäväylälle ja Kalasatamaan on tulossa uudet baanat, joiden avulla pyöräileminen on sujuvaa ja nopeaa.

Sen sijaan laadukasta joukkoliikennettä tänne ei ole mahdollista koskaan saada. Suurin osa asukkaista on vajaan kilometrin etäisyydellä metroasemasta. Tämä on etäisyytenä haastava siksi, että valittavana on pitkä kävely metroasemalle tai pitkä odotus – liityntäbussin vuoroväliksi tulisi luultavimmin 20 minuuttia.

Kuten ylläolevasta kuvasta näkee, 800-1000 metrin kävelymatka joukkoliikenteen pysäkille ei ole hyväksyttävä oikeastaan kenenkään mielestä. Ylläolevan kuvan perusteella vajaa 10% asukkaista pitää 800 metrin kävelyä hyväksyttävänä silloin, kun kaupunkikuva on viehättävä ja noin 0% silloin, kun kaupunkikuva on epäviehättävä. On päivänselvää, että Kivinokka ei ole, eikä siitä voida tehdä, vahvasti joukkoliikennepainotteista kaupunginosaa.