Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.8.2016

Asiat päätettiin pääasiassa listalla esitetyn mukaisesti. Päätöstiedotteen löytää täältä.

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa lausuimme minun aloitteestani Risto Rautavan kannattaessa yksimielisesti ”Raitiovaunujen kuljettajarahastuksesta on syytä luopua mahdollisimman nopeasti, sillä se hidastaa liikennettä, lisää kustannuksia ja heikentää kuljettajien turvallisuutta.”

Lisäksi äänestimme, että tarkastusmaksun korottaminen 100 euroon ei ole perusteltua ja poistimme erimielisyyksiä aiheuttaneen tulkinnan kaupungin strategiaohjelmaa koskeva lause velkaantumiskehityksestä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.8.2016

Kesätauon jälkeen ensimmäinen lautakunnan kokous. Osmo Soininvaara on estynyt, joten minä olen edustamassa. Lista löytyy täältä.

Lausumme HSL:n toimintasuunnitelmasta ja lisäksi useisiin ponsiin. Tässä muutama nosto aiheesta.

HSL:n toimintasuunnitelma on listan järein asia. Kun YTV:stä siirryttiin HSL:ään, päätettiin että joukkoliikenteen infrastruktuurin kustannukset laskutetaan myös HSL:n kautta. Silloin syynä oli se, että haluttiin tasata eri kunnille tulevia kustannuksia, eikä kukaan osannut tajuta sitä, että samalla siirrettiin raskaiden metro- ja junahankkeiden kustannukset kaupungeilta matkustajien maksettavaksi.

On todella pöhköä, että kaikki joukkoliikennematkustajat joutuvat kärsimään siitä, jos kaupunki päättää investoida kalliiseen infrastruktuuriin. Vähintään yhtä ongelmallista on se, että kaupungit saavat osan investoinnista takaisin – parhaimmillaan jopa voittoa –  maankäyttökorvauksina, mutta tätä ei huomioida lainkaan infrastruktuurin laskutuksessa joukkoliikenteen käyttäjiltä.

Aurinkoenergiaan liittyvään toivomusponteen vastaamme, että aurinkopaneelien rakentaminen on suositeltavaa eikä pääsääntöisesti vaadi toimenpidelupaa. Suurempien paneelien asentamiseen vaikuttavat kaupunkikuvalliset seikat, joista pitänee kysyä vähän lisää esittelijältä.

Lausumme myös Hämeentien joukkoliikennekaduksi muuttamiseen liittyvistä ponsista. Jo nyt on aloitettu tutkimus, jossa tutkitaan kadun käyttäjämääriä ja alueen liikkeiden menestymistä, jotta muutoksen jälkeen voidaan verrata toteutunutta lopputulosta aiempaan tilanteeseen. Sähköbussit olisivat dieselbusseja hiljaisempina mainio parannus kadun viihtyisyyteen. Hämeentielle etsitään katusuunnittelussa paikkoja, jonne voi istuttaa katupuita ja muuta vihreää tekemään kadusta viihtyisämmän.