Malmin lentokenttä ja Helsingin kasvu

27.3.2014 18 By Mikko Sarela

Malmin osalta leviää tällainen puolustajien teksti kenttää koskevista harhaluuloista. Muita osia en katso olevani pätevä kommentoimaan, mutta asuntorakentamista koskevassa kohdassa on monta asiaa väärin. Asia harmittaa siksi, että levitetään väärää tietoa ja myös siksi, että Malmin kenttää puolustajat tekevät itselleen karhunpalveluksen väärää tietoa levittämällä.

Yleiskaavavision idealuonnos Malmin alueesta.

Tässä siis muutama oikaisu tekstissä esiintyviin vääriin tietoihin.

  • Tuosta rakennettavien listalta noin 25-30 tuhatta asukasta on jo toteutettu, mm. osa Kalasatamasta ja Jätkäsaaresta, suurin osa Arabianrannasta, osia Myllypurosta ja Viikistä ja merkittävä osa Hermannista.
  • Östersundomin mahdolliset asukasmäärät ovat vieläkin hyvin epävarmoja, koska siellä on Natura-alue vaikeuttamassa rakentamista. Natura-määräysten kumoaminen vaatisi EUsta eroamista. Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä sanoo, että ”Östersundomin suunnittelusta tulee nyt äärimmäisen vaikeaa”.
  • Helsingin seudun väestönkasvu vuoteen 2050 arvioidaan olevan noin 600000 asukasta ja Helsinki suunnittelee kasvavansa yleiskaavavision mukaan vajaat 300 000 asukasta (siten että väestö olisi noin 850 000). Sen sijaan tekstissä puhutaan siitä että 640 000 – 690 000 olisi Helsinkiin liikaa, mikä on aika yllättävää, kun Helsingissä asuu jo nyt yli 600 000 asukasta.Jos verrataan muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin, niin Helsingissä on asukastiheys erittäin alhainen. Esimerkiksi Tukholmassa asuu nyt 188km2 -alueella (saman verran kuin Helsinki ilman Östersundomia) noin 880 000 asukasta ja suunnittelevat sen nostamista yli miljoonan. Kööpenhaminassa asuu 77km2 -alueella 570 000 asukasta.
  • Asuntorakentamisen kaavavarallisuudesta suuri osa on täydennysrakentamisoikeutta pientalo- ja kerrostalotonteille. Yllättäen 20m2 kokoinen täydennysoikeus kerrostalotontilla ei rakennu vaikka mitä tekisit. Ja isompi täydennysrakentamisvaranto rakentuu hitaasti ()
  • Olisi kannattanut selvittää, mitä on asumisväljyys. Helsingissä 2012 on 34m2 (Helsinki alueittain 2012) ja asunnoista keskimäärin noin 80% on asuinneliöitä. Lisäksi uudisasunnoissa asutaan keskimäärin väljemmin kuin vanhoissa. Käytännössä siis yhtä asukasta kohden pitää arvioida noin 45 kerrosneliömetriä. (Ja tämä ei sisällä vielä päiväkoteja, kouluja, liiketiloja, työpaikkoja tai mitään muuta kodin ulkopuolella olevaa).
  • Malmin lentokentälle suunnitellaan 20000-30000 asukkaan asuinaluetta uudessa yleiskaavassa (sivu 76). Vanha suunnitelma, johon ilmeisesti viitataan, oli noin 10000 asukasta. Ja tavoitteena on rakentaa Malmin seudusta merkittävä kaupunkikeskus koko seudulla. Sitä ei ole mahdollista tehdä ilman, että Malmin lentokentän alue saadaan tiiviiseen rakentamiskäyttöön. (Kentän puolustajille huomautus, tämä tarkoittaa sitä että meidän pitää valita näiden kahden asian välillä, eli että emme voi saada molempia.)

Kaiken kaikkiaan isompi kysymys koko seudulla on se rakennetaanko tiivistä vai jatketaanko hehtaarikaavoitusta. Jos jatketaan perinteistä harvaa kaavoitusta, satatuhatta uutta asukasta tarvitsee 40-100 neliökilometriä uutta tilaa, kun taas tiivistä kaupunkia rakentamalla selvitään 5-15 neliökilometrillä.